Så langt har færre studenter søkt om ekstra penger, snart går fristen ut

I år blir en større andel av det ekstra lånet for studenter med tapt arbeidsinntekt gjort om til stipend.

Henrik Asheim håper de som har behov for stipend og lån søker.
Publisert

30. juni går fristen for å søke ekstra lån og stipend for å kompensere for bortfall i inntekter under korona ut. 249 430 elever og studenter har fått tilbud om tilleggslån i Lånekassen på 26 000 kroner hvor 10 400 kroner kan omgjøres til stipend.

Så langt har i underkant av 40 000 fått tilleggslånet. Det utgjør 16 prosent av dem som har fått tilbudet. Totalt var det 49 500 som søkte om tilleggslånet i 2020.

- Det at færre så langt har søkt om tilleggslånet, betyr forhåpentligvis det går bedre økonomisk for flere studenter og elever. Det er i så fall gode nyheter. Men jeg håper alle som trenger penger og som har rett på dette tilleggslånet søker innen fristen, sier minister for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim i en pressemelding.

For å ha rett på det ekstra lånet og stipendet må man kunne dokumentere bortfall av inntekt. Dette blir ikke etterspurt når man søker, men man må kunne dokumentere det i ettertid.

Om man mottar pengene uten å kunne dokumentere dette skriver kunnskapsdepartementet i sin pressemelding at det kan bli konsekvenser for rettigheter til å søke studielån videre.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.