Lanserer manifest for å få EUs borgere til å bry seg om FoU

Som eneste skandinaviske universitet deltar NTNU i et felleseuropeisk opprop for å få Konferansen for Europas framtid til å prioritere opp forskning og innovasjon.

Pandemien «har bragt vitenskap og teknologi til sentrum av den offentlige samtalen», slås det fast i manifestet.
Publisert

«Det er ingen tvil om at Europas framtid, kontinentets så vel som innbyggernes, vil være tett forbundet med hvor godt man gjør det innen vitenskap og teknologi.» Slik innledes et manifest rettet til The Conference on the Future of Europe. Konferansen er et organ hvor EU-parlamentet, EU-kommisjonen og Europarådet møter EUs borgere til løpende samtaler om kontinentets framtid.

Manifestet er signert av et tyvetalls institusjoner innen industriforetak, innovasjonsvirksomheter, sivilsamfunn og universiteter. NTNU er alene i Norden om å delta på initiativet som institusjon. Universitetet i Oslo er implisert gjennom sitt medlemskap i The Guild, et nettverk av forskningsintensive universiteter.

Pandemien viste vitenskapens betydning

Manifestet ble publisert onsdag ved lunsjtider. Initiativet er ledsaget av en bekymring over det man opplever som en manglende prioritering av FoU – til tross for at den pågående pandemien «har bragt vitenskap og teknologi til sentrum av den offentlige samtalen. Betydningen og relevansen av internasjonalt samarbeid innen FoU har aldri vært så tydelig forstått i den offentlige opinionen. Utviklingen og produksjonen av vaksine har skjedd på rekordtid, noe som ble gjort mulig gjennom et offentlige og private FOU-satsinger på et vis man aldri tidligere har sett», slås det fast i manifestet.

Legger politisk press

Nå oppfordres institusjoner, så vel som privatpersoner, til å signere oppropet. Hensikten er å legge et politisk press på sentrale aktører, sier prorektor for forskning ved NTNU, Tor Grande.

- Dette er et forskningspolitisk initiativ, som NTNU stiller seg fullt og helt bak. Nå håper vi mange slutter seg til, sier prorektoren.

Massimo Busuoli, leder for NTNUs kontor i Brussel, har vært sentral i å kople NTNU på initativet. Busuoli betoner nødvendigheten av å styrke det folkelige engasjementet rundt om i Europa for å skape et politisk press på de besluttende organene. Som møteplass mellom EU-borgere og EU-topper er Konferansen for Europas framtid det rette stedet å utøve et slikt press, framholder NTNUs mann i Brussel.