NTNUs Europakonferanse:

Borg: - Ja, vi er på hugget

Brussel: NTNU blant de første som leverer råd til EU-kommisjonen om innretningen på det kommende rammeprogrammet. – Ja, vi er på hugget. Vi kan ikke sitte hjemme og vente på at ting lyses ut, sier konstituert rektor Anne Borg når Universitetsavisa snakker med henne på tampen av Europakonferansen som ble arrangert i Brussel torsdag.

- Ja, vi er på hugget i Brussel, slår Anne Borg fast, her under dag 1 under konferansen EU Strategy Event.
- Ja, vi er på hugget i Brussel, slår Anne Borg fast, her under dag 1 under konferansen EU Strategy Event.
Publisert Sist oppdatert

- Dette er bortimot perfekt timing for å komme med innspill til EU-kommisjonen når det gjelder innretningen av Horisont Europa, slår Borg fast.

- Det er nå temaene, ikke minst innen «Missions» fastlegges, og styringsgrupper og råd for disse utformes. Dette er tida for å forsøke å påvirke innretningen.

Fra scenen slo Paul Cartyvels, som satt i diskusjonspanelet i sesjonen Smart Cities fast at NTNU er blant de første institusjonene som leverer råd og anbefalinger ved utformingen av disse nye «mission groups.»

- Ja, vi er blant de første som kommer med input av faglig karakter. Dette er i støpeskeia nå.

- NTNU er veldig på hugget nå?

- Ja, vi er det. Tidligere har vi mer sittet og ventet på at ting skal bli lyst ut. Vi har lært at vi må være mye mer frampå. Det var også grunnen til at vi etablerte eget kontor i Brussel. Det er det vi nå er i ferd med å få til, å påvirke utformingen av Horisont Europa, slår Borg fast.

LES OGSÅ: Universitetene må bli mer entreprenørske

LES OGSÅ: Fortalte om Trondheim som forsøksrigg

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Bærekraftig Europa

Temaet for årets Europakonferanse var hvorvidt en «mission»-drevet FoU kan bygge et bærekraftig Europa. 

«Missions» kan oversettes til tematiske oppdrag. Første oppdrag er klima: tilpasning til endret klima, herunder sosial transformasjon. Andre oppdrag er kreft, tredje er bærekraftig hav og tilgang på rent vann, fjerde klimanøytrale og «smarte» byer mens femte oppdrag er bærekraftig matforsyning.

Under årets konferanse har NTNU valgt å sette fokuset på de to «oppdragene» smarte byer og bærekraftig hav.

Sentralt i utformingen og styringen av disse tematiske oppdragene er «mission boards». Hvert styre har femten medlemmer.

Bærekraftig hav og smarte byer

Borg forteller at hun selv har deltatt i noen innspillsgrupper i EU-setting gjennom de siste ukene. Med dette arrangementet, samt EU Strategy Event man arrangerte sammen med Sintef, har man lagt til rette for innspill fra ulikt hold. Der samlet man innspillsgruppene rundt fem tema – Helse, hav, energi, mobilitet og digitalisering.

NTNUs Europakonferanse var i år viet to av EUs kommende «Missions» som ifølge Borg passer særlig godt for NTNUs faglige profil.

- Bærekraftig hav, og smarte byer, her har vi mye å bidra med. Det dreier seg om et bredt tematisk spekter hvor vi har mange gode forskningsmiljøer som har mye å bidra med. At det skjer innenfor rammene av de kommende «Missions» gjør dette ekstra spennende.

«Missions» eller ’tematiske oppdrag’ er ment å samle forskning omkring formulerte mål som settes opp.

- Er dette et godt verktøy?

- Ja, det tror jeg. Skal vi løse samfunnsutfordringene må vi bygge ned siloene. Om vi får til å gå på tvers og trekke sammen krefter fra ulike fagområder kan dette bli veldig bra.

Hva er Excellence?

- Du benytter enhver anledning når temaet er EU-rammeprogram til å understreke at kriteriet for tildelinger må være «Excellence.» Det er jo tunge krefter i EU som vil at andre hensyn skal spille inn kanskje tyngre, som for eksempel regionale hensyn. Hvor trygg kjenner du deg på at «fremragenhet» er det eneste saliggjørende?

- Det er jeg ikke helt trygg på, nei. Jeg prøver å få fram at «excellence» innen ren grunnforskning og innen innovasjon er ulike ting. Det viktige er at det må være kvalitetskriterier som ligger til grunn.

- Så hva er det? Lang publikasjonsliste?

- CV og publiseringer er viktig. Men det viktige er at hva som anses som fremragende reflekteres av hvilken fagdisiplin man representerer. Det viktige er at man er fremragende innenfor det aktuelle settet av kriterier, sier konstituert rektor Anne Borg.