- Dette ligner nifst mye på det vi har vedtatt tidligere

Manglende ambisjoner og ressurser i HR- og HMS-arbeidet var en gjenganger da styremedlemmene skulle si sitt om NTNUs HMS-rapport under torsdagens styremøte.

Tim Torvatn, her avbildet under et tidligere styremøte, mener NTNU må være mer ambisiøse i HMS-arbeidet.
Publisert

- Jeg synes det er trist å lese tilrådningen. Satsningsområdene vi legger på bordet er de samme som vi har hatt før og bærer preg av at vi skal overholde lovmessige forpliktelser. Det synes jeg er for defensivt, sa Kjersti Møller da NTNU-styret torsdag behandlet den årlige helse- miljø og sikkerhets-rapporten for NTNU.

Hun la til at hun ikke er i tvil om at det gjøres mye godt arbeid på feltet, men at rapporten burde inneholdt en redegjørelse av arbeidet som er gjort og en gjennomgang av viktige resultater slik at styret skal kunne danne seg et helhetlig bilde av situasjonen ved NTNU.

- Vi ser at når vi lar det gå for langt, havner vi i situasjoner slik de vi har diskuterte tidligere i dette møtet (gjenopprettelsesarbeidet ved gamle Institutt for historiske studier, journ.anm.). Jeg sliter med å danne meg et bilde av helheten når jeg leser dette dokumentet.

Manglende ressurser

Møller pekte på at det var gjennomgående i hele rapporten at NTNU mangler kapasitet på feltet, og innser at hun kanskje møter seg selv i døren når hun på den ene siden mener at NTNU bør være mer ambisiøse i HMS-arbeidet, samtidig som kapasiteten som trengs for å gjøre mer ikke er tilstede.

- Men hva skal vi gjøre for å bedre kapasiteten? Sier vi ja til denne tilrådningen, sier vi at vi skal gjøre et nytt forsøk på det vi ikke har klart tidligere. Det skulle vært mer trykk og ambisjoner, sa Møller under styremøtet og fikk støtte fra Tim Torvatn.

- Satsningsområdene til neste år ligner nifst mye på det vi har hatt tidligere. Vi bør være mer ambisiøse, og presisere mer hva det er som står igjen og hva vi bør gjøre innen disse områdene, sa han.

- Uheldig for omdømme

Også Kristin Melum Eide mente det er på tide at NTNU erkjenner at institusjonen ikke har store nok muskler både innen HMS-arbeidet og også i personalavdelingen.

- Vi i styret bruker uforholdsmessig mye tid på å løpe etter saker som får store oppslag i media, og som ikke er bra for omdømmet vårt. Det handler om at vi ikke har en førstelinje for konflikthåndtering. Det er tilfeldig hvem som uttaler seg først, sa hun og pekte på at dette må sees i sammenheng med rekrutteringen til toppstillinger hvor NTNU sliter med å få inn kandidater.

- Jeg tror at dersom jeg skal trekke ut en ting fra de åtte årene jeg har sittet i styret, så er det at vi er for langt bakpå med tanke på personal og HMS. Jeg håper dette er noe vi kan ta med oss. At vi trenger flere ressurser der.

Munkeby: - Vi har de budsjettene vi har

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby ga under møtet inntrykk av at de kanskje har vært for konservative når de har formulert målene, men begrunnet det med at administrasjonen står i en situasjon med formidable utfordringer, og at de ikke ønsker å sette målene for høyt.

- Når det gjelder det å ha kapasitet til å jobbe med det, og ikke minst forebyggende, er det ikke vanskelig å se at det er veldig ressurskrevende. Og styret har i veldig mange sammenhenger stilt spørsmålet om vi har nok ressurser innen personal- og HMS-områdene, sa Munkeby og tok en liten pause.

- Jeg kjenner jeg er usikker på hvor mye jeg vil si om dette her, for jeg kjenner veldig på det ansvaret. Men vi har de budsjettene vi har, og så må vi se på hvordan vi rigger oss, sa hun.

Munkeby fortalte videre at de to avdelingene har satt igang en gjennomgang av portefølje og organisering hvor det blant annet gjøres intervjuer for å få tilbakemelding fra dem de leverer tjenester til.

- Det er viktig å se på de samlede musklene vi har på NTNU, samt å se på arbeidsfordelingen. Ressursene må fordeles mellom instituttene, fakultetsnivå og sentralt. Det tenker jeg er ekstremt viktig. Når en ser de kravene som instituttledere står overfor er det viktig at de har et solid apparat rundt seg.

Underveis i møtet ble den pågående koronapandemien ved flere anledninger pekt på som årsak til utfordringer NTNU har hatt det siste året, så også i forbindelse med denne rapporten. Det mente styreleder Nils Kristian Nakstad var en litt for lett forklaring.

- Alt kan ikke forklares med 2020. Det er noen gjengangere her, og vi må se på ambisjonsnivået vårt, sa han avslutningsvis.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.