Hun skal representere de midlertidig ansatte i Styret

Unni Soltun Andreassen fikk flest stemmer og skal sitte ett år i NTNUs styre fra august.

De midlertidig ansatte blir valgt inn for ett år av gangen. Unni Soltun Andreassen avløser Idd Andrea Christensen.
Publisert

Vara blir Oddbjørn Kildal, som kommer fra Fakultet for ingeniørvitenskap. Det var i alt tre kandidater som stilte.

Valgdeltakelsen blant velgergruppa var på 12,76 prosent. Deltakelsen er lav, men ikke av de laveste. I 2014 var valgprosenten på kun 6,04 prosent. Høyest var den i 2005 med bemerkelsesverdige 31,8 prosent.

Det nye styremedlemmet Unni Soltun Andreassen tar en doktorgrad i norskdidaktikk og er tilknyttet Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Da Universitetsavisa intervjuet Andreassen i desember i fjor, var hun opptatt av erfaringene med kontorlandskap. Stipendiater i slike landskap sliter med å konsentrere seg i all støyen.

- NTNU bør dra nytte av våre erfaringer med å sitte i kontorlandskap når nye bygg skal utformes, sa hun.

To stipendiater i eget stipendiatlandskap på Kalvskinnet fortalte om stadige forstyrrelser som gjør det vanskelig å konsentrere seg.

Andreassen mente kontorlandskap var ment for helt andre yrkesgrupper enn akademia.

- Det er ikke snakk om å være jålete akademikere, men om å ha funksjonelle arbeidsplasser tilpasset arbeidsoppgavene våre. Det gjelder selvsagt alle som driver med forskning, ikke bare stipendiater, sa hun til UA.

LES OGSÅ: Disse skal representere studentene i styret neste studieår