Ytring

Replikk til Emblemsvåg: - Vi tar risikoene og ulempene ved vannkraft på største alvor

Ja, Jan Emblemsvåg, vi tenker på, forsker på og kommuniserer alle de problematiske sidene ved vannkraften. Jeg vet også utmerket godt at ungdom tenker, men de trenger fortsatt balansert informasjon.

- Vi tar risikoene og ulempene ved vannkraft på største alvor, skriver Tor Haakon Bakken.
Publisert Sist oppdatert

Emblemsvåg bedriver «oppmerksomhetsforflytning» når jeg kritiserer ham for å unnlate å fortelle om risikoen for ulykker i atomkraftanlegg og farene med radioaktivt avfall på avveie når han snakker til unge. Han forsøker å påpeke hva vi gjør feil i vårt arbeid med vannkraften, men vi tar risikoene og ulempene ved vannkraft på største alvor.

NTNU har sammen med våre nære forskningspartnere Sintef og Nina forsket på bærekraftige løsninger for vannkraft gjennom flere tiår. Vi har hatt stor forskningsaktivitet gjennom FME-sentrene Cedren og Hydrocen, og her har vi forsket fram gode løsninger for å ivareta vassdragsnatur og for å sørge for at damanleggene er sikre i ekstremsituasjoner. 

Dette er kunnskap vi pakker inn i kursene innenfor vår studieretning og i etterutdanningskurs. Vi har for tiden et omfattende forskningsprogram finansiert gjennom NTNU sin satsning på bærekraft hvor sju ph.d.-er fra ulike institutt og fakultet jobber sammen med sine veiledere for å finne løsninger i en verden som endres. Dette skal bidra til å lede vannkraftsektoren i en mer bærekraftig retning.

Konsekvensene av et dambrudd kan være fatale, og heldigvis har dambrudd fra vannkraftanlegg aldri tatt liv i Norge. Vi har også en kompetent forvaltning og en ansvarlig bransje som ivaretar sikkerheten til dammene. Samtidig har NTNU solid kompetanse på damsikkerhet. Uheldigvis skjer det fortsatt ulykker ute i verden ved ekstremsituasjoner, men det store bildet er at dammer redder liv og berger verdier under flom. Globalt er det bygget nærmere 8000 store dammer (med større damhøyde enn 15 meter) med det formål å kontrollere flommer, redusere skade og berge liv. Multiconsult anslår at flomdempningen fra magasinene i Telemarksvassdraget alene årlig reduserer skadene med om lag 100 millioner kroner.

Rettelse: Det stod i en tidligere versjon at dambrudd aldri har tatt liv i Norge. Det har faktisk vært et dambrudd i Kobberdammen på slutten av 1700-tallet som tok 22 liv, men dette hadde ikke noe med utbygging av vannkraft å gjøre.