Dobling i utestengelser på grunn av juks på to år

Totalt er 100 flere personer utestengt fra norsk høyere utdanning nå enn for halvannet år siden.

Juks eller forsettelig medvirkning til juks har ført til at 378 studenter per dags dato er utestengt fra norsk høyere utdanning.
Juks eller forsettelig medvirkning til juks har ført til at 378 studenter per dags dato er utestengt fra norsk høyere utdanning.
Publisert

En oversikt fra Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør viser at det i starten av mars er 407 studenter som er utestengt fra norske universitet og høyskoler.

Det er 100 flere enn hva som var tilfellet for halvannet år siden, en økning på snaut 33 prosent.

82 av de utestengte studentene er utestengt for ett semester, mens 298 er utestengt for to semestere. For 27 studenter er utestengelsen på mer enn ett år.

Juks hovedårsak

I oversikten kommer det frem at det er 378 studenter har fått eksamenskarante fra alle institusjoner som følge av juks.

Det er en økning på 28 prosent fra høsten 2020, og mer enn en dobling siden mars 2020.

Videre er 23 studenter utestenkt etter en skikkethetsvurdering.

De siste seks utestengelsene er for bruk av falske dokumenter ved opptakk eller grovt klandreverdig oppførsel.

I oversikten fra Sikt holdes informasjonen om årsak og institusjon borte av personvernhensyn for de tilfelle hvor det er færre enn fem sanksjoner.

UiA topper listen, NTNU på sjetteplass

Universitetet i Agder står registrert med 62 sanksjoner, to flere enn Universitetet i Sørøst-Norge. Tredjeplassen går til Høgskolen i Innlandet som er registrert med 45 sanksjoner.

Blant de fem gamle universitetene er Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet det eneste som har fem eller færre utestengelser, og dermed ikke er på listen. Universitetet i Oslo, Tromsø og Bergen har henholdsvis 31, 28 og 22 utestengelsessaker, mens NTNU står registrert med 27 og med det kommer på sjetteplass.