KJØNNSPOENG

NTNU vil ha kjønnspoeng for kvinner på to nye studier

NTNU har søkt Kunnskapsdepartementet (KD) om kjønnspoeng ved to nye studier i forbindelse med opptak til studieåret 2023/24.

Styret ved NTNU anbefaler at kjønnspoeng vurderes når andelen av underrepresentert kjønn i arbeidslivet er under 30 prosent
Publisert

I begynnelsen av september sendte NTNU en søknad til KD om å få beholde kjønnspoeng for kvinner på samme studier som man har per i dag. I tillegg ønsker NTNU å gjeninnføre kjønnspoeng for kvinner ved studieprogram industriell økonomi og teknologiledelse (ind.øk.), og innføre to kjønnspoeng for kvinner ved bachelor i musikkteknologi.

Kjønnspoeng synes å være det eneste som fungerer

Torvatn synes kjønnspoeng er det eneste som fungerer for å få opp kvinneandelen på ind.øk.

Nestleder for utdanning på Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og studieprogramleder for ind.øk., Tim Torvatn, forteller at kjønnspoeng for kvinner ble tatt bort på studieprogrammet fra studieåret 16/17, og har siden det ligget på rundt 30 prosent.

- Vi synes det er viktig å ha en kjønnsbalanse på studiet. Det bidrar til et bedre læringsmiljø blant studentene, og det bidrar til en balanse senere i arbeidslivet, sier Torvatn

Torvatn forteller videre at de har prøvd flere ulike tiltak for å øke kvinneandelen på studieprogrammet.

- Vi har prøvd å legge vekt på å vise et mangfold i rekrutteringsarbeidet, både gjennom i rekrutteringsvideoer og å sende representanter fra begge kjønn på skolebesøk, sier Torvatn.

Torvatn avslutter med å understreke at kjønnspoeng synes å være det eneste hjelper for å øke andelen kvinner.

- Med kjønnspoeng sender vi et signal om at kvinner et ettertraktet og ønsket på studiet. Mange av kvinnene trenger ikke kjønnspoeng for å komme inn, men poengene kan være med på å gi dem en ekstra dytt til å søke, sier Torvatn

Kvinneandel på 11 prosent

Margrethe Dahl håper flere kvinner vil velge musikkteknologi i framtiden.

I søknaden viser NTNU til at det er en svært skjev kjønnsfordeling ved bachelorstudiet i musikkteknolog. Der har kvinneandelen vært på 11 prosent de siste tre årene. Instituttillitsvalgt på musikk og student på musikkteknologi, Margrethe Dahl, forteller at de var 2 kvinner av 30 studenter når hun startet på studiet.

- Jeg synes det er veldig på tide at studiet får kjønnspoeng. Vi har hatt en stor mangel på kvinner i studieprogrammet vårt. Med kjønnspoeng kan være litt mer appellerende for kvinner å søke. Jeg vil veldig gjerne at mangfoldet på studiet skal bli bedre, sier Dahl

Dahl forteller videre at studentrådet jobber tett opp med linjeforeningene for å styrke kvinneandelen.

- Vi jobber med linjeforeningene for å sette opp undergrupper for å spre mangfoldet. Vi prøver å bruke linjeforeningene så mye som mulig, sier Dahl

Dahl håper at med kjønnspoeng vil man trekke til seg flere kvinner på studiet.

- Jeg håper at kjønnspoeng kan være med å gjøre studiet mer appellerende og være med på å tiltrekke flere kvinner, avslutter Dahl.

Fakta

Følgende studier ved NTNU gir to tilleggspoeng for kvinner ved opptak til studieåret 22/23:

Femårig integrert master i teknologi (siv.ing.), Trondheim

 • Datateknologi
 • Elektronisk systemdesign og innovasjon
 • Ingeniørvitenskap og IKT
 • Kybernetikk og robotikk
 • Marin teknikk
 • Produktutvikling og produksjon

Treårige ingeniørgrader, Gjøvik

 • Bygg, fleksible
 • Bygg
 • Data
 • Elektro
 • Fornybar energi
 • Geomatikk
 • Maskin
 • Maskin, fleksibel

Treårige ingeniørgrader, Trondheim

 • Bygg
 • Data
 • Elektro
 • Fornybar energi
 • Maskin
 • Materialteknologi

Treårige ingeniørgrader, Ålesund

 • Automatisering og intelligente systemer
 • Bygg
 • Data
 • Fornybar energi
 • Maskin
 • Skipsdesign

Andre bachelorstudier, Ålesund

 • Nautikk

Andre bachelorstudier, Gjøvik

 • Programmering
 • Digital infrastruktur og cybersikkerhet

Andre bachelorstudier, Trondheim

 • Digital infrastruktur og cybersikkerhet

Kjønnskvoter for Datateknologi og Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet er ikke videreført for opptak til 22/23.

NTNU ønsker også å videreføre ordningen der mannlige søkere til profesjonsstudiet i pyskologi får ett tilleggspoeng.