Mutert virus:

NTNU ber tilreisende fra berørte kommuner holde seg unna campus

Studenter og ansatte som har kommet fra eller har hatt besøk fra ti kommuner, bør ikke oppholde seg på campusene før tidligst sju dager etter at de er ankommet Trondheim, Gjøvik eller Ålesund.

NTNU i Ålesund, Trondheim og Gjøvik vil hindre at det muterte viruset sprer seg til studiebyene. Arkivbilde fra Campus Ålesund.
Publisert Sist oppdatert

NTNU oppga først feil navn på en av kommunene. Nedre Follo er nå rettet opp til Nordre Follo.

NTNUs rektor sendte lørdag ettermiddag ut en beskjed til alle ansatte og studenter med overskrift:

«Viktig melding til deg som kommer fra Østlandet eller har hatt besøk av personer derfra»

NTNU har fattet et vedtak som gjelder for Trondheim, Ålesund og Gjøvik. I vedtaket står det at studenter og ansatte som er kommet fra de ti kommunene på Østlandet, ikke bør oppholde seg på campus før tidligst sju dager etter at de ankom de tre studiebyene. Det samme gjelder for ansatte og studenter som har hatt besøk fra disse kommunene. De bør heller ikke delta i fysiske aktiviteter i regi av NTNU før tidligst sju dager.

I tillegg bør de ha tatt to negative tester før de kan være på campusene.

Kommunale vedtak:

Samtidig vises det til at Trondheim kommune og Ålesund kommune anmoder tilreisende fra de til kommunene som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset, om å teste. seg. Gjøvik kommune har ennå ikke tatt stilling. For de to andre kommunene gjelder følgende: Personer som har ankommet kommunene de ti siste dagene, bør teste seg snarest etter ankomst og på dag sju etter ankomst. Anmodninga gjelder også personer som i samme tidsrom har hatt besøk av personer fra de samme kommunene.

De berørte personene ovenfor oppfordres også til å begrense sosiale kontakter så mye som mulig.

Selv om Gjøvik ennå ikke har fattet et vedtak, gjelder NTNUs vedtak også for denne studiebyen.

Dette er kommunene:

De ti kommunene det er snakk om, er disse:

Nordre Follo

· Oslo

· Enebakk

· Ås

· Vestby

· Nesodden

· Indre Østfold

· Moss

· Frogn

· Våler

Tidligere denne uka kom NTNU med nye retningslinjer for campus. Blant annet er det nå åpnet for at det kan avholdes forelesninger for inntil 50 studenter:

LES DE NYE REGLENE: Vil ha gradvis oppstart av fysisk undervisning

Ble bedt om utsette reise

3. januar oppfordret regjeringa studentene om å vente med å reise tilbake til studiestedene etter juleferien. Dette for å redusere smittetrykket. Samtidig utsatte NTNU oppstart for fysisk undervisning. Dette innebærer trolig at en god del studenter har ventet med å reise tilbake til studiestedene. Studenter som nylig er kommet til NTNU fra disse ti kommunene, blir nå bedt om å holde seg unna campusene noen dager samt ta to tester som er negative før de kan oppholde seg på campusene i Ålesund, Gjøvik og Trondheim.

LES OGSÅ: I villrede om hva det er lurt å gjøre

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.