Nå kan alle plassene i auditoriet tas i bruk

Énmeteren og påbud om hjemmekontor fjernes.

Nå er det fritt fram for å fylle opp samtlige sitteplasser.
Nå er det fritt fram for å fylle opp samtlige sitteplasser.
Publisert Sist oppdatert

Dette melder NTNU-ledelsen på Innsida onsdag kveld.

Det er ikke lenger krav om å holde én meter avstand i undervisningen. Merkingen av stengte sitteplasser blir fjernet i løpet av uka. I andre sammenhenger på campus anbefales studenter og ansatte om å overholde én-meteren og å bruke munnbind når det er vanskelig å holde avstand.

Regjeringen har vedtatt omfattende lettelser i korona-restriksjonene. Ved NTNU betyr omleggingen at studenter og ansatte nå kan ta i bruk campusene igjen omtrent som før pandemien, så lenge alle passer på grunnleggende smittevernregler. Ansatte og studenter som er syke må overholde isolasjonsreglene.

Samtidig er det en viss usikkerhet om den forventede smittebølgen de nærmeste ukene vil gå ut over undervisning og annen drift på universitetet.

Alle plasser i auditorier og andre undervisningsrom kan fylles opp og brukes med full kapasitet. Merkingen av stengte sitteplasser blir fjernet i løpet av uka. Romkapasitet i TP (TimePlanverktøyet) vil være oppdatert fra mandag. 

Også i lesesaler og på bibliotekene er kravet om én meter avstand opphevet. Grupperom, auditorier og andre undervisningsrom kan brukes uten restriksjoner. Det er også tillatt med kollokviegrupper, lesegrupper og fysiske møter på campus.

Det er bare i studie- og undervisningssituasjoner det er unntak for én-metersregelen.

Pålegget om hjemmekontor for ansatte er opphevet.

Hovedregelen fra og med mandag 7. februar er at ansatte ved NTNU skal møte opp fysisk på arbeidsstedet. Fra samme dato blir det igjen tillatt å avholde fysiske møter og samlinger. Det anbefales å holde én meter avstand både i kontorlandskap og på møterom.

Før ansatte kommer tilbake må alle ledere gå gjennom risikovurderingen som ble laget tidligere i år og vurdere om det er behov for å iverksette tiltak hvis enheten får økt sykefravær, som følge av økt smittespredning.

Endringene som angår undervisningen trer i kraft tidligst fra mandag 7.februar.