Omfattende smitte på campus

En høy andel av nye smittetilfeller skjer blant studenter. Ved NTNU er rundt 40 studieprogram berørt av koronasmitte. Ledelsen varsler flere tiltak.

Her forlater studenter forelesningssalen da vpandemien traff NTNU. I tida framover er fysisk undervisning tillatt. Underveis i forelesninger og i vanlige undervisningssituasjoner er det ikke nødvendig med munnbind, men det kan være nødvendig i undervisning der studentene samarbeider eller beveger seg rundt.
Her forlater studenter forelesningssalen da vpandemien traff NTNU. I tida framover er fysisk undervisning tillatt. Underveis i forelesninger og i vanlige undervisningssituasjoner er det ikke nødvendig med munnbind, men det kan være nødvendig i undervisning der studentene samarbeider eller beveger seg rundt.
Publisert Sist oppdatert

De tre siste dagene har kommunen registrert over 100 nye smittetilfeller hver dag. 90 prosent av de smittede er mellom 18-25 år, og en stor andel er studenter.

NTNUs ledelse har vedtatt at det ikke er tillatt å nye alkohol på NTNUs campuser så lenge Norge er i en smittesituasjon, ifølge Innsida. Når det gjelder arrangement av aktiviteter bes det om at arrangører gjør en grundig vurdering av om disse fortsatt kan gjennomføres i henhold til smittevernreglene:

Minimum 1 meter avstand skal overholdes. Munnbind skal brukes ved fare for trengsel.

God håndhygiene skal ivaretas – håndvask med såpe, evt. bruk av Antibac.

Det skal føres oversikt over deltakere. Bruk Check-in der det er mulig.

Antall deltakere skal ikke overstige det som er satt som grense av myndighetene.

Ingen som har symptomer eller er syke skal delta.

Utendørs aktivitet hvor man lettere kan holde nødvendig avstand gir generelt bedre beskyttelse mot smitte. Idrettsarrangement kan gjennomføres, så lenge smittevern er godt ivaretatt.

Så langt er det meldt om smitte på om lag 40 av NTNUs studieprogram. Ledelsen skriver at man får informasjon fra kommunen om hvilke studieprogram de tilhører, men har ikke ytterligere opplysninger om hvilke steder personene har oppholdt seg i smitteførende periode.

Under det pågående smitteutbruddet i Trondheim får de smittede nå beskjed fra kommunen om å isolere seg og selv varsle sine nærkontakter. Det betyr at NTNU ikke lenger blir varslet om smitte blant studenter eller ansatte. Kommunen ber de smittede om selv å varsle sin arbeidsgiver, eller studiested.

NTNU-ledelsen varsler ytterligere tiltak.

«Det er en løpende og god dialog mellom studentorganisasjonene, NTNU og Trondheim kommune. Fadderarrangementene ble nedskalert da smitten økte, men nå er det behov for ytterligere begrensning på sosiale aktiviteter i en periode fram til smitten er under kontroll. Mandag møtes på nytt studentforeningene, NTNU og kommunen for avklaringer og presiseringer omkring arrangementer», skriver ledelsen på Innsida.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.