Regjeringen vil gjøre sykepleier- og lærerutdanningen mindre akademisk

Akademiseringen av profesjonsfagene har gått for langt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

Lærer- og sykepleierutdanningen må bli mer lik den virkeligheten studentene møter når de skal ut i yrkeslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).
Publisert

Regjeringen vil nå sende et tydelig signal til universitets- og høyskolesektoren om akademiseringen av profesjonsfagene.

- Vi ønsker at profesjonsfagene skal bli mer jordnære igjen. Utdanningen må bli mer lik den virkeligheten studentene møter når de skal ut i yrkeslivet, forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) til Klassekampen.

Den 5. april legger regjeringen fram en stortingsmelding om profesjonsfagene. De skiller seg fra de tradisjonelle akademiske disiplinene ved å være rettet inn mot bestemte yrker, som sykepleierstudiet eller lærerutdanningen.

- Mange av de tilbakemeldingene vi har fått, går ut på at det blir lagt for lite vekt på den erfaringsbaserte og praksisnære erfaringen som er en viktig del av for eksempel sykepleierstudiet. Og da snakker vi om en type erfaring som man ikke nødvendigvis kan tilegne seg ved å lese i en bok, sier Hoel.

Dette vil regjeringen endre på ved å endre kravene til de som underviser i profesjonsfagene, ifølge Hoel.

Følg UA på Facebook og Instagram.