"En av de viktigste utdanningene for NTNUs samfunnsoppdrag"

Lærerutdanning må være godt synlig i den fremtidige organiseringen ved NTNU, skriver PLU-ledere i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert
PLU-leder Dag Atle Lysne er én av forfatterne bak dette innlegget.

Gjennom fusjonen med lærerutdanningen ved HiST får NTNU en samlet lærerutdanning for hele skoleløpet trinn 1–13. Samlingen gir oss en unik mulighet til felles ledelse og felles mål for de ulike lærerutdanningene, som gir et potensial for faglige synergier og økt kvalitet i lærerutdanningen i Trondheim. Et godt opplæringstilbud for barn og unge er avgjørende for samfunnsutviklingen, og lærerutdanningen er derfor en av de viktigste utdanningene for samfunnsoppdraget til NTNU. Dette tilsier at lærerutdanning må være godt synlig i den fremtidige organiseringen ved NTNU.

I Adressa den 8. februar ser vi at lærerutdanningen på Rotvoll (tidligere HiST) er skeptisk til et stort samfunnsvitenskapelig fakultet. I høringen om faglig organisering presenterte SVTs dekan og styre et forslag med to nye fakulteter på basis av det eksisterende SVT-fakultetet. I det ene av de to fakultetene ble lærerutdanningene koblet sammen med psykologi, pedagogikk og sosialt arbeid. Det ville tydeliggjøre lærerutdanningens plassering ved NTNU og legge godt til rette for helhetlig tilnærming mot barns livssituasjon både i utdanning og i forskning på tvers av fagområder. Det som skjer utenfor skolen, påvirker læring og trivsel på skolen, og omvendt. Gjennom et slikt fakultet som SVT foreslår har vi mulighet for å bygge en helhetlig tilnærming til barn og unges oppvekst på tvers av faggrenser der hele mennesket ivaretas. Det vil si at vi ikke bare har fokus på læring og danning i skolen, men også ivaretar barn og unges utfordringer i og utenfor skolen knyttet til mentale helse, sosiale forhold og familiesituasjon. Ved Program for lærerutdanning kan vi støtte opprettelsen av et fakultet som samler lærerutdanning, psykologi, pedagogikk og sosialt arbeid. Vårt inntrykk er også at dette ivaretar lærerutdanningen på Rotvoll sine ønsker i større grad enn et stort samfunnsvitenskapelig fakultet der lærerutdanning inngår.

Hva skal så fakultetet hete? Navn har med identitet og tilhørighet å gjøre. Områder som skal ha strategisk betydning i organisasjonen, må være synlig i organisasjonskartet med et gjenkjennelig navn. Her ser vi at mange universiteter rundt om i verden har store utfordringer. Går man inn på ulike universiteters nettsider for å finne lærerutdanning, så må man ofte lete lenge. Her må nye NTNU, som nå har landets klart største lærerutdanning, sikre at det ikke er tvil om hvor man finner lærerutdanningene når man går inn på ntnu.no. Dette gjøres best ved at lærerutdanning er med i navnet på fakultetet.