Flere bør dra på utveksling

"Å være i Norge hele studiet bør være unntaket, og ikke regelen," skriver Arbeiderpartiets Marianne Aasen i dette innlegget, hvor hun kommenterer reaksjonene på hennes utspill om obligatorisk utenlandsopphold for studenter.

- Det bør forventes av norske institusjoner at de legger til rette for at alle studenter får mulighet til å tilbringe minst ett semester i utlandet eller på en annen institusjon, skriver Marianne Aasen.
Publisert Sist oppdatert

Debatten etter mitt utsagn i Universitetsavisa om "obligatorisk utveksling" har ført til en del reaksjoner. At alle pålegges å reise ut er urealistisk og har heller ikke vært min mening. Derimot bør vi diskutere konkrete forslag som kan bidra til at flere kan dra på utveksling – uavhengig av inntekt, sosial bakgrunn og hvilket studium du går på.

De fleste er enige om at internasjonaliseringen i norsk høyere utdanning må bli bedre. Likevel har vi en nedgang i studentutvekslingen og det bør vi gjøre noe med.

Det er på denne bakgrunn jeg kastet ut brannfakkelen om obligatorisk utveksling. Med det mener jeg at institusjonen bør ha plikt til å tilby et utenlandsopphold, for å sikre at et opphold i utlandet under studiet mer blir regelen, ikke unntaket som i dag. At alle pålegges å reise ut er urealistisk og har heller ikke vært min mening.

Internasjonalisering er avgjørende om vi skal lykkes med å løfte nivået på forskningen, utdanningen og verdiskapingen i landet.

Å se hvordan andre gjør det og å oppleve at verden er annerledes enn i Norge, blir mer og mer viktig jo mer globalisert verden blir. Alle har dessuten godt av å flytte på seg og få nye perspektiver, både studenter og vitenskapelig ansatte.

Sterkere virkemidler behøves

Like viktig er det å oppdage at faget ser annerledes ut. Ditt eget fagmiljøs perspektiver kan vise seg å være lite vektlagt i andre fagmiljø. Noe av det viktigste man skal lære i høyere utdanning er at verden ikke er svart-hvit, det finnes mange perspektiver.

Som dyktig fagperson skal man lære å tenke kritisk og manøvrere mellom flere nyanser og perspektiver. Da er det å jobbe med eget fag i et annet land smart.

Selvsagt vil det være en rekke situasjoner hvor utenlandsopphold ikke lar seg gjøre. Men å være i Norge hele studiet bør være unntaket, og ikke regelen. I dag er det dessverre omvendt, og det mener jeg ikke er godt nok. Derfor trengs det også sterkere virkemidler.

Jeg mener at det bør forventes av norske institusjoner at de legger til rette for at alle studenter får mulighet til å tilbringe minst ett semester i utlandet eller på en annen institusjon, og det må være institusjonens oppgave å sørge for at dette tilbudet er på plass.

Usikkerhet hindrer utveksling

Universiteter og høgskoler må derfor legge til rette for utveksling, på hvert fakultet, institutt eller studielinje. Det hjelper lite om institusjonen oppfordrer studenten om å dra på utveksling dersom forelesere fraråder det. Eller at det er uklarhet omkring det å få godkjent utdanningen. Slik usikkerhet hindrer utveksling.

Dessuten må vi ha gode økonomiske og praktiske støtteordninger som gjør utveksling til en mulighet for alle studenter, ikke bare de som har penger i banken eller foreldre med god økonomi.

Vi bør derfor diskutere konkrete forslag som kan bidra til at flere kan dra på utveksling– uavhengig av inntekt, sosial bakgrunn og hvilket studium du går på. 

Hvilke forslag Ap ender på, gjenstår å se. Vi ønsker uansett å stimulere til debatt om dette samt mange andre viktige tema i utdannings- og forskningspolitikken.