"Solen vil nok stå opp over NTNU i morgen også"

Saken om den nye studieforskriften gikk ikke fullt så dårlig som studentene fryktet, skriver leder og nestleder i Studenttinget ved NTNU.

- Vi har fått gehør for at det åpnes for et femte eksamensforsøk. Det er en mildere versjon enn det opprinnelige forslaget, påpeker de to studentlederne.
Publisert Sist oppdatert

Saken om studieforskrift har vært en het potet i hele høst siden første utkast ble sluppet i sommermånedene. Som tillitsvalgte studenter har dette vært en tung sak for oss. Første utkast var en katastrofal innskrenkning av muligheter og rettigheter som både studentene og miljøet rundt NTNU har nytt godt av. Heldigvis har resultatet blitt langt mildere etter at store svakheter i det opprinnelige utkastet har blitt påpekt av både fakultetene ved NTNU og studentdemokratiet.

Vi som tillitsvalgte har fulgt saken om studieforskriften tett gjennom hele prosessen, og det er ikke slik at styremøtene er vår eneste medvirkningsarena. Så sent som en uke før styremøtet fikk vi gehør hos rektor for at det skulle åpnes for et femte eksamensforsøk. Dette er en mildere versjon av den såkalte tre-gangers regelen, og det vil redde vitnemålet til flere studenter. Rektor har også uttalt at tunge verv innen frivilligheten vil være en typisk grunn for å få innvilget et femte forsøk.

Det er fremdeles mange ting vi gjerne skulle sett annerledes og det er ikke slik at man roper hurra for denne nye forskriften, men solen vil nok stå opp over NTNU i morgen også.

Fremover vil studentene måtte følge opp forvaltningen av forskriften over tid før vi ser hvilke praktiske konsekvenser bestemmelsene får fra studieåret 16-17. Det er åpenbart mange endringer man ikke enda aner rekkevidden av. Studenttinget har påpekt at mange av reglene som nå innføres vil kreve store administrative ressurser å følge opp. Det kan være krevende kombinert med avbyråkratiseringsprosessen som også skal gjennomføres. I styresaken står det at studieforskriften skal opp igjen etter en tre-års periode, vi tør påstå at en behandling vil tvinge seg frem før den tid.