Solid lønnsøkning til dem som blir meritterte undervisere

Å få status som merittert underviser gir deg et lønnshopp på titusener av kroner.

Glade nybakte meritterte undervisere i 2018 ble gjort stas på av daværende rektor Gunnar Bovim. Fra venstre: Johan Fredrik Rye, Wenche Waagen, Brita Solveig Pukstad, Karin Mathisen, Mette Langaas, Lars August Fodstad, Heidi Brøseth og Frode Rønning (komitéleder). Stig Kvaal, Rune Hjelsvoll, Richard Strimbeck var ikke til stede da bildet ble tatt.
Publisert Sist oppdatert

Rettelse: Tidligere ordning ga en lønnsøkning på inntil tre lønnstrinn, ikke tre for alle, som vi opprinnelig skrev.

I midten av mars ble det enighet mellom fagforeningene og NTNU om en særavtale. Særavtalen gjelder ansatte som etter utlysning har søkt og fått tildelt status som merittert underviser.

NTNU, Forskerforbundet, Tekna, Parat og NTL er enige om følgende:

«Merittert underviser får ved tildeling av status en permanent lønnsøkning på 50 000 kroner. Beløpet justeres i henhold til konsumprisindeksen hvert femte år.»

Videre får fagmiljøet til ansatte som tildeles statusen merittert underviser, midler til å gjennomføre utviklingsprosjekt. Beløpet er på 150 000 kroner for 2022. Dette er ikke en del av særavtalen.

Ansatte med tittelen merittert underviser forplikter seg til å være en ressursperson for kvalitetsutvikling av utdanning og være medlem av NTNUs pedagogiske akademi.

Påskjønnelsene totalt er betydelig høyere sammenliknet med hva tidligere meritterte undervisere har utløst av midler.

Tidligere ordning gikk ut på at de som fikk innvilget status som merittert underviser fikk økt lønn i form av inntil tre lønnstrinn. UA er kjent med at mange fikk to lønnstrinn. Samtidig fikk instituttet der søkeren kommer fra, få et engangsbeløp på 30 000 kroner.

Pedagogisk akademi

I 2022 blir det altså opprettet et pedagogisk akademi ved NTNU. Akademiet skal være en kollegial arena for å dele kunnskap og erfaringer om utdanning og undervisningspraksis på tvers av organisasjonen. 

De meritterte underviserne ved NTNU er medlemmer, og skal bidra til å utvikle kollegiale felleskap og bidra til kunnskapsutvikling innenfor utdanningsområdet. Det vil bli arrangert møteplasser for ansatte og studenter som er opptatt av utdanning og undervisning.

Pause på flere år

Det er igjen mulig å søke om å få en slik status etter en pause på flere år. Nå er det nye utlysninger på gang og de skal bli årlige.

En evalueringsrapport var sterkt kritisk til den tidligere ordninga og den nye vil innebære en rekke endringer. Ifølge Reitan innebærer endringene blant annet at det er blitt tydeligere hvordan man skal søke, og at vurderingsarbeidet er endret til fagfellevurdering i tråd med anbefalinger fra Kunnskapsdepartementet.

Til nå er det 21 ansatte ved NTNU som har oppnådd status som merittert underviser.