Økt sykefravær: 1 av 10 var syke ved denne avdelingen

Det totale sykefraværet ved NTNU har økt fra 2022 til 2023. Ved avdelingen Prorektor for forskning har sykefraværet vært høyt over tid. - Det er ingen tvil om at fraværet er for høyt, sier førstebibliotekar og hovedverneombud, Magnus Rom Jensen. 

Verneombud og førstebibliotekar ved biblioteket på Dragvoll, Magnus Rom Jensen, forteller at det stigende sykefraværet ved avdelingen har vært tema på mange av Losam-møtene han har deltatt på.
Publisert Sist oppdatert

I sommer skrev Universitetsavisa om sykefraværet ved NTNU i forbindelse med at Virksomhetsrapporten ble lagt frem på et styremøte. UA skrev da at sykefraværet ved avdelingen Prorektor for forskning hadde økt fra 7,9 til 9,2 prosent fra første kvartal i 2022 til første kvartal i 2023.

De ansatte som hører til under avdelingen Prorektor for forskning, jobber hovedsaklig ved Universitetsbiblioteket. 

Frem til slutten av 2023 var det Tor Grande, Prorektor for forskning, som ledet avdelingen. Etter at Grande ble konstituert rektor 15.desember i fjor tok  direktør for organisasjon og infrastruktur, Bjørn Haugstad over ansvaret for avdelingen i tiden fremover. 

Fraværet fortsatte å øke

Oversikt over samlet egenmeldt og legemeldt fravær ved de ulike enhetene ved NTNU i 2023. Tallene for fjerde kvartal ved Prorektor for utdanning mangler. Dette skyldes en organisasjonsendring i oktober 2023. De tre avdelingene, som var en del av prorektor for utdanning ble flyttet til OI Direktøt, og slått sammen til en avdeling. Fraværet i 2023 totalt ved denne avdelingen er derfor på 8,1 prosent, og ikke på 6,1 som tabellen viser.

Fraværet ved denne avdelingen har økt ytterligere inn i 2023. Fra juli 2023 og frem til utgangen av 2023 har fraværet ligget stabilt på 10,9 prosent. Gjennomsnittlig sykefravær ved avdelingen for hele 2023 var på 9,9 prosent.

I et tidligere intervju oppga Grande mange langtidssykemeldinger som hovedgrunnen til det høye sykefraværet ved avdelingen. 

Han fortalte da om en rekke tiltak som var satt i gang for å forsøke å få ned sykefraværet. Et av tiltakene var å tilrettelegge for personer som er sykemeldt så godt de kan. I tillegg til dette var en rekke arbeidsmiljøtiltak av ulik karakter satt i gang. 

Det gjennomsnittlige fraværet i 2023 totalt ved Prorektor for utdanning.

Til tross for tiltakene som ble satt i gang ved avdelingen, har fraværet bare fortsatt å øke inn i 2023. 

Ifølge Haugstad skyldes det høye fraværet et sykefravær ved Universitetsbiblioteket på rundt 10 prosent gjennom hele fjoråret.

- I løpet av 2023 har sykefraværet økt mer og mer ved Prorektor for forskning. Hvordan skal det jobbes med å få ned sykefraværet i 2024?

- Vi har over tid jobbet systematisk med sykefraværet ved Universitetsbiblioteket, i tett samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, verneombud og Nav. Dette er et arbeid som fortsetter og som vi tar på største alvor.

Få av egenmeldingene er arbeidsrelaterte 

Ifølge Haugstad er det vanskelig å vite nøyaktig hvor stor andel av sykefraværet som er arbeidsrelatert, da det kun er mulig å oppgi årsaken som arbeidsrelatert ved egenmeldt fravær. 3,06 prosent av det totale egenmeldte fraværet ved avdelingen i fjor ble rapportert som arbeidsrelatert.

Ifølge Bjørn Haugstad har ledelsen jobbet systematisk med å få ned sykefraværet ved Universitetsbiblioteket, i tett samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, verneombud og Nav.

- Avdelingen har ingen prorektor nå. Sett i lys av det høye sykefraværet her, hvor problematisk er det at avdelingen står uten en prorektor i månedene fremover?

- Ansvaret for Universitetsbiblioteket overføres til direktør for organisasjon og infrastruktur i perioden hvor vi ikke har en prorektor for forskning og formidling. Arbeidet med sykefraværet vil ikke bli påvirket av dette, sier Haugstad.

- Sykefraværet er for høyt

Magnus Rom Jensen er førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket på Dragvoll. Han er også lokalt hovedverneombud for Universitetsbiblioteket i Losam

Jensen ønsker ikke å spekulere i hvorfor sykefraværet er så høyt som det er ved universitetsbiblioteket. 

- Men at sykefraværet ved Universitetsbiblioteket er for høyt, det er det ingen tvil om, sier han. 

- I hvilken grad er fraværet arbeidsrelatert?

- Det har jeg ikke lyst til å svare på, men nå får vi snart resultatene fra Ark-undersøkelsene, der ansatte svarer på spørsmål om blant annet arbeidsmiljøet. Da blir det lettere å få et bedre inntrykk omkring dette spørsmålet. 

Ifølge Rom Jensen har det stigende sykefraværet ved avdelingen vært tema på mange av Losam-møtene han har deltatt på. Han opplever at ledelsen tar problemet på alvor og jobber med å få ned sykefraværet. 

- Det er ingen som er tjent med et så høyt sykefravær, så vi håper at vi kan klare å snu den negative trenden på sikt her hos oss, sier han. 

Sykefraværet sank ved IV-fakultet

Det neste høyeste sykefraværet ved NTNU i fjor var ved avdelingen Prorektor for utdanning. Her var det gjennomsnittlige fraværet i 2023 på 8,1 prosent (Se oppdatert forklaring under grafen til høyre øverst i saken). 

Det laveste sykefraværet var i fjor ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, der var sykefraværet i gjennomsnitt kun på 2,3 prosent i 2023.

Fakultet for ingeniørvitenskap er det eneste fakultetet ved NTNU som har hatt en nedgang i sykefraværet sitt fra første til fjerde kvartal i 2023. Nedgangen er på nesten seks prosent.

Følg UA på Facebook og Instagram.