Studenttinget

Lei av forskjellsbehandling, nå vil studentene ha felles avslutningsfest

I dag er det stor forskjell mellom fakultetene når det kommer til hvordan det arrangeres avslutningsseremoni for studenter med fullført grad. Nå vil Studenttinget ha en felles ordning for hele NTNU.

Resolusjonsforslaget ble stilt av Matilde Brox Bordal og Synne Svarstad Hanslien, som er fakultetstillitsvalgte ved Studentrådet HF og representanter i Studenttinget.
Publisert
Fakta

Den vedtatte resolusjonen

Studenttinget NTNU mener at ...

  • NTNU sentralt må ta ansvar for å organisere, koordinere og planlegge en avslutningsseremoni for alle kandidater i alle studiebyer.
  • En felles avslutningsseremoni kan danne grunnlag for bedre faglig integrering, samt skape tilhørighet og samhold på tvers i studentmassen.
  • En felles avslutningsseremoni skal kunne foregå i sammenheng med egne avslutningsarrangementer på studieprogram- og fakultetsnivå.

På torsdagens møte vedtok Studenttinget at de mener NTNU sentralt må ta ansvar for å organisere, koordinere og planlegge er avslutningsseremoni for alle kandidater i alle studiebyer.

Resolusjonsforslaget ble løftet fram av Matilde Brox Bordal og Synne Svarstad Hanslien, som er fakultetstillitsvalgte ved Studentrådet HF og representanter i Studenttinget. De to tillitsvalgte har også tidligere uttalt seg kritisk til at NTNU ikke har en overordnet ordning når det kommer til utmatrikuleringer på universitetet.

- Vi er selvfølgelig veldig fornøyde med at resolusjonsforslaget gikk igjennom. Og det er fint å se at Studenttinget er enige med oss i hvor dette ansvaret skal ligge, sier Svarstad Hanslien.

Stor enighet om forslaget

Resolusjonsforslaget ble vedtatt enstemmig. Men selv om det også under debatten var stor enighet i favør av forslaget, var der flere som satte spørsmål til hvorvidt en stor og felles utmatrikulering for hele NTNU var riktige vei å gå.

Det som det derimot var stor enighet rundt var at utmatrikulering burde være et ansvar som ligger sentralt hos NTNU, og ikke fakultet- og instituttvis slik som det er i dag. De to forslagsstillerne synes diskusjonen i forkant av avstemningen var god.

- Det er fint å få perspektiver fra de andre representantene på hvordan utmatrikulering foregår på andre deler av NTNU. Allikevel er det fint at det er såpass mange som er enige med oss, og ønsker å hjelpe oss med å forhindre en situasjon som den vi havnet i for framtiden, sier Brox Bordal.

Kommer etter at Dragvoll ble avinvitert

Det finnes i dag ingen ordning for felles avslutningsseremoni ved NTNU. For årets vårsemester har NV-, IV-, IE-fakultetene, samt ØK-instituttet gått sammen om en felles avslutningsseremoni for sine kandidater. Selv om SU- og HF-fakultetene også var invitert opprinnelig, ble det bestemt et par måneder inn i semesteret at arrangementet kom til å bli for stort, og at Dragvoll-fakultetene måtte avinviteres fra arrangementet.

Avinvitasjonen har ført til at det på HF-fakultetet i år kommer til å bli opp til instituttene å arrangere avslutninger for sine kandidater. Dette fikk tre fakultetsstillitvalgte ved Studentrådet HF til å reagere, som den gang lovet å ta saken videre til Studenttinget. Det er noe de nå har gjort.

Ikke første gang Studenttinget vil ha utmatrikulering

Sist gang felles utmatrikulering var tema ved NTNU var i 2004. Da var det daværende studenttingsleder Maria Serafia Fjellstad som ønsket at utmatrikulering skulle være et et felles universitetsarrangement.

- Jeg synes det høres ut som en strålende idé, det de gjør på IME-fakultetet. Dette er en fin måte å lage fellesskap på, og det er absolutt verdt å prøve den ut på fakultetene ved hele NTNU, sa Fjellstad den gang.