Ytring:

- Ukraina er et marked med store muligheter

For unge som nå skal ut i næringslivet kan kjennskap og erfaring fra Ukraina vise seg å være svært verdifullt. Ukraina er et marked som kan by på store muligheter i fremtiden.
Her er studentene fra fjorårets Young Entrepreneurs program i byen Chernihiv i Ukraina. Nå ønskes nye studenter til årets program. 

Her er studentene fra fjorårets Young Entrepreneurs program i byen Chernihiv i Ukraina. Nå ønskes nye studenter til årets program. 

Peker pilene endelig oppover og er dette et tidspunkt å investere i Ukraina? Det er lett å være skeptisk. Ukraina er ofte i nyhetene med negativt fortegn. Konflikten i øst og korrupsjon har preget nyhetsbildet. Selv om det er mye som gjenstår to år etter Majdan-revolusjonen er det flere grunner til å være optimistisk.

Ønske om endring

Hva som slår en når en reiser til Ukraina er pågangsmotet og ønsket om endring, særlig blant de unge. Ukraina er et marked med store muligheter i fremtiden. Landet er fruktbart og har store naturressurser. Befolkningen er høyt utdannet mye takket være et godt utdanningssystem. Ukraina har flere gode universiteter, særlig innen matematikk, naturvitenskap og informasjonsteknologi.

Ser er en bak makrotallene vil en kunne se at mulighetene er der allerede i dag. Ukraina er et stort og sammensatt land. Selv om økonomien som helhet har gått tilbake de siste årene er det store forskjeller mellom regioner og sektorer. Den pågående konflikten har vært konsentrert til områder i øst. Disse utgjør omtrent fem prosent av Ukraina. Hvis en tar turen til et av universitetene eller et av de mange innovasjonssentrene som har startet opp i de store byene, i særdeleshet Kiev og Lviv, får en ikke inntrykk at et dette er et land i politisk og økonomisk krise. Bedrifter innenfor IT, men også landbruk, har de sist årene opplevd vekst. På grunn av tilgangen til godt kvalifiserte IT-ingeniører er Ukraina i ferd med å etablere seg som en attraktiv outsourcingdestinasjon.

Parlamentsvalget innebar et skifte

Mangel på velfungerende markeder og korrupsjon har i mange år hindret økonomisk utvikling. Dette kan nå endre seg. Parlamentsvalget i 2014 innebar et skifte. Mange av de gamle parlamentsmedlemmene ble skiftet ut med nye. Regjeringen har satt i gang et omfattende reformarbeid, som inkluderer innføring av åpne anbudsprosesser for offentlige kontrakter, en omfattende skattereform og det skal bli enklere å etablere seg i det ukrainske markedet. Blant annet har de redusert antall lisenser (påkrevd for å registrere ny bedrift).

Mange utfordringer gjenstår. Det tar tid å endre praksis og kultur fra det gamle systemet. I en undersøkelse fra januar i år oppgir 77 prosent at kampen mot korrupsjon er en av de viktigste utfordringene fremover. Folk ønsker endring og har sett seg lei på korrupsjon og at en rik elite kan berike seg selv. Flere fra den yngre generasjonen, som ikke har med seg arven fra fortiden, er nå på vei inn i posisjoner i politikken, offentlige institusjoner og næringsliv. Vi i Norsk-ukrainsk handelskammer møter, blant annet igjennom vårt Young Entrepreneurs program, mange unge som ønsker å konkurrere på like vilkår og lykkes igjennom at de har de beste ideene. Det gir håp om endring.

Ønsker unge og ambisiøse kandidater

I 2014 undertegnet Ukraina en assosiasjonsavtale med EU, som vil bringe Ukraina nærmere Europa og det europeiske markedet. I år trådte frihandelsavtalen mellom Ukraina og EU i kraft. Det åpner for nye muligheter ettersom Ukrainske produsenter får lettere tilgang til det europeiske markedet. Andelen av Ukrainias eksport som går til EU økte fra 9 prosent i 2013 til 13 prosent i 2014. Økt økonomisk integrasjon med EU vil også kunne gagne handel mellom Norge og Ukraina. Gjennom EFTA har vi allerede en frihandelsavtale med Ukraina som gjør oss i god stand til å ta del i en positiv økonomisk utvikling i landet.

Selv om mulighetene er store er kjennskapen til det ukrainske markedet fremdeles begrenset. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Norsk-ukrainsk handelskammer arrangerer derfor i samarbeid med Kiev School of Economics og Nord Universitet Young Entrepreneurs. Formålet er å øke kunnskapen om mulighetene for handel og bidra til å skape nettverk mellom unge entreprenører fra Ukraina og Norge. Vi ønsker unge og ambisiøse kandidater til årets program. Unge som skal inn i det private næringslivet eller har planer for å starte for seg selv bør se hvor markedsmulighetene er i fremtiden. Erfaring og kunnskap om Ukraina kan vise seg svært verdifullt.                                                   

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Etikken blir viktigere i søknader om midler fra Forskningsrådet

Hopper du harelabb over forskningsetikken når du skal søke Forskningsrådet om midler? Nå vil det straffes hardere.

Forskere i folkemøte om klima:

- Klima taper mot internasjonalisering

Ytring:

Hvem har rett til å mene noe om Høyskoleparken?

Å fremme et argument ved å prøve å frata meningsmotstanderen troverdighet, er et kjent retorisk knep. Men ikke akkurat tillitsvekkende.

Ytring:

Plagiat – den nye utfordringen for forskere?

Her er en historie om hvordan forskningsjuks kan utføres i praksis. Forskere stjal innholdet i et paper skrevet av Antje Klitkou og hennes kolleger.