stabile søkertall for NTNU i ålesund

To ålesundsstudier på NTNUs toppliste

Ålesundsstudiene i Shipping management og Nautikk er inne på topplista over studier som har flest søkere per studieplass ved hele NTNU.

Viserektor ved NTNU i Ålesund, Anne-Lise Sagen Major, er fornøyd med årets søkertall. 1540 søkere hadde et studium ved NTNU i Ålesund som sitt førstevalg.
Publisert

I dag ble årets søkertall til universitet, høyskoler og fagskoler presentert.

Da fristen gikk ut hos Samordna opptak 15. april, var det 1540 søkere som hadde et studium i Ålesund som sitt førstevalg til høyere utdanning i 2024. Det gir et snitt på 2,4 søkere per studieplass, som er samme snitt som i fjor. 

Totalt er det noe nedgang i antall søkere, men det har i hovedsak sammenheng med fjerning av et årsstudium, og at noen populære studier har fått en liten korreksjon fra 2023, skriver NTNU i en pressemelding.

Ålesund på toppliste

Helt på toppen av NTNU-lista for søkere per studieplass ligger den nye flyingeniørutdanningen i Trondheim med 18,1 søkere pr studieplass. 

Inne blant de ti er også de marine studiene i Nautikk og i Shipping management i Ålesund, med henholdsvis syv og seks søkere per studieplass. 

Se hele oversikten over søkere per studieplass ved NTNU i tabellen nederst i saken.

Viserektor er fornøyd

Viserektor Anne-Lise Sagen Major ved NTNU i Ålesund er fornøyd med at så mange ønsker seg dit. Hun mener at samspillet NTNU har med arbeidslivet gir utdanningen stor verdi, og mener at dette er avgjørende når NTNU skal fortsette å bygge et sterkt kompetansemiljø, og utvikle studiebyen Ålesund videre.

- Vi har 2,4 søkere per studieplass slik som i fjor, og vi har god oppgang i søkertall til ingeniørstudiene, sier viserektoren til Universitetsavisa.

Hun viser til at det lenge har vært utfordrende å rekruttere til ingeniørstudiene, fordi det krever realfagskompetanse og fordi det fremdeles er en kjønnsubalanse som gjør at man rekrutterer fra en mindre del av befolkningen. 

- Det er en nasjonal utfordring, men her ved NTNU er det egne tiltak både for å rekruttere og beholde disse studentene, og vi må være fornøyd når tallene her peker riktig vei.

Vil tilføre etterspurt kompetanse

- Totalt sett er det en nedgang i antall søkere. Hva vil dere nå gjøre for å hindre en utvikling som kan gi enda lavere søkertall neste år?

- Vi vil fortsetter å jobbe sammen med resten av NTNU for å tilby de studiene som samfunnet etterspør, og for at vi i Ålesund skal kunne tilføre regionen etterspurt kompetanse. Vi jobber også lokalt tverrfaglig for å rekruttere og beholde studenter, og for å utvikle studiebyen videre. Dette er vi allerede godt i gang med sammen med våre samarbeidspartnere. 

- Har dere gjort en god nok jobb med å skape et godt studietilbud som studentene vil ha og som samfunnet trenger?

- I Ålesund har vi fokus nettopp på dette. Et godt eksempel er de nye masterstudiene vi starter i høst som ble godt mottatt av næringslivet da de ble lansert, og nå kan vise til gode søkertall. Vi er også godt fornøyd med at vi nå har flere mastertilbud som gir eksisterende bachelorstudenter mulighet til å utvide studiene sine slik at de kan studere her i fem år. Det skaper både godt fagmiljø og godt studentmiljø, sier Sagen Major.

Søkere per studieplass for grunnstudier ved NTNU

Programnavn Studiested Førstevalg per plass Planlagte studieplasser
Ingeniør, flyingeniørTrondheim18.125
Film- og videoproduksjonTrondheim9.920
Psykologi, profesjonsstudiumTrondheim7.994
Industriell økonomi og teknologiledelseTrondheim7.7160
Medisin, Trondheim/GjøvikTrondheim/Gjøvik7.420
FysioterapiTrondheim7.280
NautikkÅlesund7.024
Økonomi og administrasjon, årsstudiumTrondheim6.740
Shipping managementÅlesund6.055
ParamedisinGjøvik5.730

Følg UA på Facebook og Instagram.