Årets søkertall offentlige

Medisinstudiet: Gjøvik fikk flere søkere per studieplass enn Trondheim

Syv studenter må konkurrere om hver studieplass på medisin i Gjøvik. Ved NTNU i Trondheim er tallet fem. 

– Vi opplever svingninger på enkeltstudier, men samlet sett er søkertallene nokså stabile. Det tyder på at utdanningene våre fortsetter å oppleves som relevante, sier viserektor ved NTNU i Gjøvik, Gro Kvanli Dæhlin.
Publisert

I dag ble søkertallene fra Samordna Opptak publisert. Selv om det totalt er litt færre søkere til NTNU Gjøvik i år, er viserektoren jevnt over fornøyd med tallene.  

- Campus Gjøvik treffer veldig godt på det nasjonen Norge trenger. Så vi er veldig godt plassert faglig, men jeg tror vi har en oppgave å gjøre med å løfte frem studiestedet, sier viserektor i Gjøvik Gro Dæhlin om tallene som ble sluppet i morges. 

Spesielt var det knyttet stor spenning til det nye medisinstudiet.

I alt har 147 søkere det nyopprettede medisinstudiet som sitt førstevalg. Det gir 7,4 søkere per plass i Gjøvik. 

- Det er veldig gledelig at så mange har ønsker å komme hit. Vi var jo veldig spente siden det er et nytt studium, sier Dæhlin.

I Oslo er konkurransen om plassen på medisinstudiet nesten tre ganger så stor, med 19,1 førstevalgssøkere per studieplass. I Trondheim er det 4,9 søkere per studieplass, med totalt 119 planlagt studieplasser. 

Satser på mer fleksible utdanninger

Mange var også spente på søkertallene til sykepleierutdanningene, siden de har vist en nedgang de siste årene og mange studieplasser står tomme. Selv om trenden i de store byene har snudd til økende søkertall i år, er det fremdeles nedgang i Gjøvik.

- Her burde vi hatt langt flere søkere. Vi har 200 plasser og litt over 200 søkere, så det er dessverre for få. Vi ser jo at det er en nasjonal trend at de store byene får flest sykepleierstudenter, sier Dæhlin. 

Regionen sliter med å få ansatt nok sykepleiere og annet helsepersonell. 

I tillegg til at 20 sykepleierplasser er flyttet til Trondheim, ble det tidligere i år kjent at ergoterapiutdanningen i Gjøvik ikke skal ta imot nye studenter fra høsten til tross for veldig gode søkertall. 

For å dekke behovet ønsker NTNU i Gjøvik å tilrettelegge for en mer fleksibel løsning for en andel sykepleierstudenter fra 2025. 

- Vi ser at fleksible utdanninger er svært godt søkt. Vi tror derfor at dette vil bidra til å få flere sykepleiere til Innlandet. Det er også et uttalt politisk mål at utdanning skal være tilgjengelig uansett hvor man bor eller hvilken livssituasjon man er i. Det vil kreve mer fleksible utdanning fremover, ifølge Dæhlin.

Totalt har 2390 søkere valgt Gjøvik som sitt førstevalg. Det gir litt over to studenter per studieplass. 

Til sammenligning har 1540 studenter valgt et studium i Ålesund som sitt førstevalg, med et snitt på 2,4 søkere per studieplass. 

Årets vinnere

Blant årets vinnere i Gjøvik finner vi elektroingeniør og maskiningeniør som begge har hatt en god økning i antall søkere. Særlig de nettbaserte variantene av maskiningeniør- og byggingeniørstudiene gjør det godt, med henholdsvis 4,1 og 4,3 søkere per plass.

Også dataingeniørstudiet i programmering og cybersikkerhet og bachelorprogrammet i digital infrastruktur og cybersikkerhet kan skilte med god prosentvis økning, og dobbelt så mange søkere som studieplasser.

- NHOs kompetansebarometer viser at et stort antall bedrifter i Innlandet har et udekket kompetansebehov, og behovet for folk med kompetanse innen tekniske fag og IKT oppleves spesielt stort. Det gleder oss derfor å se at søkermønsteret er helt i tråd med de regionale behovene, sier Dæhlin.

Av masterstudier stikker Master i interaksjonsdesign seg spesielt ut, med over en dobling i antall søkere.

Blant topp ti på NTNU

På landsbasis er det for andre året på rad studieområdet økonomisk-administrative fag som øker mest målt i antall søkere. Det gjelder også ved NTNU i Gjøvik. 

Det nettbaserte deltidsstudiet i økonomi og administrasjon fortsetter å øke i popularitet, og har over 100 flere søkere enn i fjor. 

Med totalt 576 søkere forblir dette blant de ti mest søkte studiene på hele NTNU.

Bachelor i logistikkledelse og bachelor i økonomi og administrasjon har begge en markant økning i antall søkere, og ender i år på henholdsvis 2,3 og 1,7 søkere per plass.

- Det man kan være trygg på her i Gjøvik er at vi har veldig gode og fremtidsrettede studier, sier Dæhlin.

Følg UA på Facebook og Instagram.