Får flest internasjonale stipender: - Lite for et universitet som NTNU

28 stipender over to år, det er NTNUs del av den mye omtalte stipendordningen som innføres etter skolepengene ble en realitet. NTNU vil ikke bruke stipendene til å holde liv i internasjonale mastere.

Fra en samling for internasjonale studenter ved NTNU i august i fjor. Om NTNU skal holde liv i sine internasjonale mastere må de få flere studenter som kan betale for seg selv, for stipendene tiltenkt det globale sør vil ikke være nok.
Publisert

Etter at skolepenger ble innført for internasjonale gradsstudenter fra utenfor EU/EØS, har det vært stor spenning knyttet til om stipender kan gjøre opp for bortfallet av studenter fra disse landene.

Det har tidligere blitt annonsert at det ville bli 200 stipend i første omgang. Nå er det klart at 28 av disse kommer til NTNU. Sammen med Universitetet i Bergen topper universitetet lista. Universitetene i Oslo og Stavanger ligger tett bak. Det er også NTNU som henter hjem den største pengesummen.

Les full oversikt i bunnen av saken.

- En god begynnelse

Fokusområdet for ordningen som har fått navnet Norstip er norske partnerland for utviklingssamarbeid i det globale sør. Prorektor for utdanning Marit Reitan sier det er grunn til å være positiv for NTNUs del, selv om stipendene spres tynt utover utdanningsinstitusjonene.

- 28 stipender fordelt over to år er lite for en institusjon av størrelsesorden som NTNU, men vi ser allikevel på Norstip som en god og viktig begynnelse. Vi fikk opprinnelig tildelt 25 stipender, og har nylig fått vite at dette har økt til 28 stipend. Dette er positivt for NTNU. Vi ser nå på hvordan vi kan få til gode ordninger rundt disse stipendene, sier Reitan.

Hun sier at den nye ordningen kan ses i sammenheng med andre virkemidler for samarbeid med partnerinstitusjoner i lav- og mellominntektsland. Norpart og Norhed er eksempler på andre program som gir tilskudd til arbeid med disse landene. 

Prorektor Marit Reitan sier 28 stipender over to år er lite for en institusjon som NTNU.

Syv studier av rundt 50 skal dele på stipenden

Det er i alt rundt 50 internasjonale mastere ved NTNU. Nå legges det opp til at det er syv av dem som skal dele på stipendene (se faktaboks). 

Det innebærer også at fakultetene må gjøre en selvstendig vurdering av om disse programmene er bærekraftige uten søkere med Norstip-stipend. Altså er det ikke planen at disse stipendene i seg selv skal holde liv i studiene.

Fakta

Disse syv studieprogrammene kan få stipender

  • Hydropower Development 
  • Natural Resources Management 
  • Global Health 
  • Childhood Studies 
  • Geotechnics and Geohazards 
  • Urban Ecological Planning 
  • Globalisation and Sustainable Development

- Stipendene prioriteres til programmer som har hatt langvarig, strategisk faglig samarbeid med institusjoner i det globale sør, og programmer som er strategisk viktige for NTNUs samfunnsansvar. Det er ikke ønskelig å fordele disse tynt utover, men heller fokusere midlene i så stor grad det er mulig, sier Reitan.

De nå 216 stipendene som regjeringen deler ut er for både 2024 og 2025. NTNU har landet på at de vil ta alle 28 stipender i bruk i 2025. Ifølge Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), som administrerer Norstip-ordningen, ønsker institusjonene å ta i bruk totalt en tredjedel av stipendene i 2024 og resten i 2025.

NTNU vurderte også om man skulle fordele stipendene enda mer konsentrert.

- Vi diskuterte i vårt Utdanningsutvalg om alle stipendene skal tildeles ett til to programmer for å sikre økonomisk bærekraftige program. Å opprettholde utdanninger kun for studenter for det globale sør vurderer vi å bryte med forutsetningene for Norstip, og innføringen av studieavgift, sier Reitan.

- Kommer an på hvor tålmodige vi og NTNU er

UA har tidligere skrevet om flere av masterne som sliter etter innføringen av skolepenger. Hydropower development, som er et av de som foreslås for stipender, hadde én gradssstudent i fjor. Tidligere har de hatt mellom 10 og 20 studenter.

Ansvarlig for studieprogrammet, Oddbjørn Bruland, sier de for øyeblikket har en del studenter, men at de gjerne tar enkeltfag. De fleste er utvekslingsstudenter og tallet på disse øker, sier Bruland.

- Hva som er levedyktig er opp til fakultet og institutt å vurdere. Alle; NVE, Norad, Verdensbanken og flere, snakker veldig varmt om programmet. En skulle tro at det på ett eller annet tidspunkt vil oppstå en bedre løsning. Det kommer an på hvor tålmodige NTNU og vi er, sier Bruland.

Oddbjørn Bruland er professor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk.

- Synd at omfanget er så smått

Prorektor Reitan sier de enda ikke har landet den endelige fordelingsnøkkelen for stipendene. 

- Det legges opp til en ordning hvor stipendene fordeles på sju foreslåtte studieprogram, men fakultetene må gjøre en selvstendig vurdering av om disse programmene er bærekraftige uten søkere med Norstip-stipend.

- NTNU har vel rundt 50 internasjonale mastere. Det har vært mye snakk om disse stipendene, men 28 stipender blir vel en dråpe i havet om man ser på alle disse? 

- Vi synes det er synd at regjeringens stipendordning har et omfang på kun 200 studenter nasjonalt. NTNU forventer at antall stipender i programmet øker fremover. NTNU ønsker at norske myndigheter ser til andre land og utvikler flere stipendordninger for studenter, svarer Reitan.

- Søkertallene fra i år viser en kollaps i søkertallene for mesteparten av de internasjonale masterstudiene til NTNU. Kommer programmene til å overleve? 

- Vi setter nå i gang en arbeidsgruppe som skal arbeide med studentrekruttering, inkludert rekruttering av internasjonale studenter. Jeg kan ennå ikke si noe om hvilke av programmene som har mulighet til å tilpasse seg den nye situasjonen med studieavgift i tiden framover, sier Reitan.

NORSTIP 2024/2025

Institusjon Stipendramme (kr) Samlet studenttall
Universitetet i Bergen22,080,00028
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)25,760,00028
Universitetet i Oslo23,000,00025
Universitetet i Stavanger17,480,00022
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet15,640,00021
Universitetet i Sørøst-Norge15,640,00017
UiT Norges arktiske universitet11,040,00012
OsloMet10,120,00011
Universitetet i Agder7,360,0008
VID vitenskapelige høyskole4,600,0006
Høgskolen i Innlandet (HINN)5,520,0006
NLA Høgskolen3,680,0005
MF vitenskapelig høyskole3,680,0005
Handelshøyskolen BI3,680,0005
Høgskulen på Vestlandet3,680,0005
Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk3,680,0004
Nord universitet3,680,0004
Høgskolen i Østfold3,680,0004
Total184,000,000216

Kilde: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Følg UA på Facebook og Instagram.