Trodde du KI var forbudt på eksamen? Det har det aldri vært

Ifølge NTNU har det alltid vært lov å bruke Chat GPT på eksamen, så lenge man oppgir det som kilde. Nå har de endret eksamensregelverket.  

Hvis KI-verktøy er oppgitt som kilde der det er brukt og på en slik måte at det er klart hva som er KI-generert, vil det ikke bli juks. Om det fører til bestått eksamen er en annen sak, sier prorektor for utdanning Marit Reitan.
Publisert Sist oppdatert

I februar i fjor så NTNU seg nødt til å oppdatere regelverket om juks på eksamen, for å ta høyde for den nye kunstig intelligens (KI)-teknologien som raskt kom på banen. 

Fakta

Dette sier NTNUs regelverk om KI-verktøy på eksamen nå

«Plagiat. Det vil si at man bruker tekst eller innhold som noen andre har laget og later som man har skrevet eller laget det selv. Det er for eksempel plagiat å bruke materiale som noen andre har laget uten å bruke kildehenvisninger. Det er også juks å skrive av fra kilder på nettet, andres oppgaver, fagbøker, artikler uten å markere tydelig for sitat og hvor sitatene eller innholdet er hentet fra. Det samme gjelder hvis man bruker kunstig intelligens-verktøy (ChatGPT eller lignende) uten at det er henvist til verktøyet.»

Målet med regelendringen var at det skulle være tydelig at besvarelser generert ved hjelp av KI, som Chat GPT eller lignende, og levert som egen besvarelse, ville være fusk. Følgende setning ble etter et rektorvedtak lagt til på forsidemalen for hjemmeeksamen: 

«Det er ikke tillatt å generere besvarelse ved hjelp av kunstig intelligens (Chat GPT eller lignende) og levere den helt eller delvis som egen besvarelse» 

Samme tekst ble også satt inn på NTNUs infoside om juks på eksamen, på Innsida. 

Dette ble av flere tolket som at all bruk av KI var definert som juks på NTNU: Avisa Khrono skrev at «NTNU forbyr bruk av Chat GPT på eksamen». Adressa skrev «NTNU har forbudt bruk av Chat GPT på eksamen». VG skrev at «Norges største universitet er klar på at bruk av ChatGPT eller annen kunstig intelligens regnes som juks eller plagiat», riktig nok noen uker før rektorvedtaket ble sendt ut.

Nå spesifiserer NTNU at å bruke KI og Chat GPT aldri har vært forbudt.

Var behov for tydeliggjøring

- Det er ikke riktig at vi gikk inn for å kategorisere all bruk av Chat GPT som juks. Det rektorvedtaket sa var at det å skape tekst ved hjelp av kunstig intelligens og utgi den som sin egen var å betrakte som juks. Bruk av KI skal oppgis på lik linje med andre kilder, sier prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan. 

En arbeidsgruppe ved Fakultet for informasjonsteknlogi og elektroteknikk slo i oktober 2023 fast at det eksisterte en usikkerhet i tolkningen av rektorvedtaket. 

- Det hadde vært svært uheldig hvis Rektorvedtaket om bruk av generativ KI blir tolket slik at bruk av de nye verktøyene forbys, skrev arbeidsgruppa i rapporten.

Etter diskusjoner i Utdanningsutvalget i februar i år er formuleringen fra rektorvedtaket nå fjernet, og eksamensregelverket er blitt oppdatert med en ny formulering som understreker at man må kildehenvise om man bruker KI-verktøy (se faktaboks i margen).

- Det var behov for en tydeliggjøring, sier Marit Reitan.  

- KI ga oss utfordinger nesten over natta

Reitan forteller at da Utdanningsutvalget i første runde diskuterte spørsmål relatert til bruk av Chat GPT og juks på eksamen, var det ulike oppfatninger av utfordringer knyttet til bruk av kunstig intelligens. 

Marit Reitan er prorektor for utdanning ved NTNU

- Det var heller ikke så rart, i og med at KI nesten over natta ga oss nye og store utfordringer med tanke på eksamen og vurdering, sier Reitan. 

Hun mener at fokuset i fagmiljøene har blitt for mye på juks, og for lite på mulighetene som KI gir og den kompetanseutviklingen som trengs for å understøtte dette. 

- Avdeling for utdanning satte umiddelbart i gang tiltak for kompetanseutvikling av våre faglærere. Vi arrangerer workshops og seminarer, og vi arbeider nå med videre kartlegging av behovene for generell kompetanseheving, verktøy- og læringsstøtte, sier Reitan. 

Universitetsbiblioteket har også tatt inn bruk av KI i sine kurs om kildehenvisning og referering, og Reitan opplyser at det til høsten vil arrangeres kurs om bruk av KI i læringsarbeid for studenter. 

Bruk av KI gir ikke nødvendigvis bestått eksamen

Til tross for at det nå er oppklart at bruk av KI er tillatt på eksamen, kan ikke Reitan si noe om i hvilke situasjoner det er greit å bruke KI-verktøy på eksamen. 

- Det må fagmiljøene svare for, det er ulike problemstillinger innenfor ulike fagområder. 

- Kan en student bli tatt for juks om store deler av teksten er KI-generert, selv om man viser til at man har brukt KI?

    - Hvis KI-verktøy er oppgitt som kilde der det er brukt og på en slik måte at det er klart hva som er KI-generert, vil det ikke bli juks. Om det fører til bestått eksamen er en annen sak, svarer Reitan. 

    Trodde det ikke var lov

    Når UA tar seg en runde på campus for å spørre studentene, er det få som har fått med seg at Chat GPT alltid har vært lov. 

    Studentene Olav Førland og Sigurd Kampevold skriver for tiden masteroppgave på Indøk med spesialiseringen anvendt økonomi og optimering. 

Sigurd Kampevold og Olav Førland klare for lunsjpause i den harde masterinnspurten frem mot juni.

- Vet dere hva reglementet til universitetet er angående bruk av KI? 

- Jeg vet ikke. Grammarly og sånt er vel lov, men Chat GPT skal ikke brukes så vidt jeg vet, gjetter Førland. 

Frøland viser til Kampevold som den mest informerte av de to, og han forteller at han vet at de nå må deklarere bruken sin av KI. De tekniske fakultetene har nemlig utarbeidet egne skjemaer hvor studentene kan svare for hvordan de har brukt KI i sine eksamener eller bachelor- og masteroppgaver, men dette er enda ikke etablert sentralt hos NTNU.

Videre forteller studentene at de gjerne bruker KI til drøfting eller helt konkret koding som ikke kan sees igjen direkte i oppgavene de leverer. 

- Hva mener dere om de oppdaterte retningslinjene?

- Jeg er jo glad for å høre at man har endret litt på reglementet. Jeg mener det er bra at det skal gå an å bruke verktøyet så lenge man viser hvordan man har gjort det, sier Kampevold.

Overrasket over at det er lov så lenge man henviser

Hannah og Edgar på linjeforeningskontoret til Høiskolens Chemikerforening.

Hannah Espelin-Rolfsen og Edgar Aksel Tandberg går begge fjerdeåret på Industriell kjemi- og bioteknologi. De forteller at de ikke visste noe om hva reglementet for bruk av KI er, men Tandberg har hørt om deklareringen som nå gjøres. 

- Det varierer hvordan jeg selv bruker KI, noen forelesere sier rett ut at «her er det bare å bruke KI», andre virker mer i mot det. Jeg pleier bare å følge hva foreleserne sier, forteller Espelin-Rolfsen.

Begge de to studentene ble overraska over at all bruk nå er lov så lenge man henviser til hvordan man har brukt et gitt KI-verktøy, men er enige i at det er helt rimelig at man må vise til bruk av KI i arbeidet deres på lik linje med andre kilder.

Endringslogg 29. april 13.15: I faktaboksen var feil versjon av eksamensregelverket gjengitt. Det sto at «Det samme gjelder hvis man bruker kunstig intelligens-verktøy som kilde (ChatGPT eller lignende) uten at det er henvist til verktøyet som kilde.» Uttrykket «som kilde» skulle ikke vært med. 

Følg UA på Facebook og Instagram.