Studenter for Palestina: – Vi tror UiO vil høre på oss

UiO må kutte båndene til all virksomhet som støtter opp under Israels okkupasjon og krigføring, krever studentene som demonstrerer på Blindern.

Teltleir på Blindern i solidaritet med Gaza.
Så langt er19 telt slått opp ved Villa Eika på Blindern. Demonstrantene forventer at avtallet vil øke i løpet av uken
Publisert Sist oppdatert

1. mai ble de første teltene slått opp utenfor Villa Eika på Blindern. I dag er tallet kommet opp i 19, og antallet vil fortsette å øke, ifølge Jihad Al-Mahdi, talsmann for demonstrasjonen og medlem av Studenter for Palestina, til Uniforum

 – Innen utgangen av uka, vil vi være minst hundre studenter i teltleiren, spår han.

Målet for demonstrasjonen er at Universitetet i Oslo skal kutte alle bånd til Israel.

Jihad al-Mahdi
Jihad al-Mahdi

Universitetets rektor Svein Stølen har ved flere anledninger poengtert at UiO ikke har institusjonelt samarbeid med israelske universiteter eller innkjøpsavtaler med Israelske bedrifter.

Disse argumentene er ikke tilstrekkelige, mener Al-Mahdi.

– EU-avtaler som UiO støtter opp om, som Horizon Europe, inkluderer også israelske universiteter, påpeker Al-Mahdi.

– Vårt krav om boikott omfatter ikke kun israelske selskaper. Det omfatter også selskaper som bidrar til å støtte opp under israelsk okkupasjon og krigføring, understreker han.

Al-Mahdi trekker fram UiOs avtaler med Kongsberggruppen som eksempel på at UiO samarbeider med virksomhet som bidrar til å videreføre krigen. .

Følg UA på Facebook og Instagram.

Utelukker ikke forlengelse

Studentene har søkt om og fått tillatelse til å demonstrere utenfor Villa Eika fram til 14 mai.

Dette er dagen hvor UiOs styre skal behandle to saker knyttet til krigen i Gaza. I tillegg til en sak om om akademisk boikott av Israel, vil styret diskutere hva UiO kan gjøre for å hjelpe palestinske forskere og studenter. At UiO skal bidra til å gjenreise palestinsk akademia, er også et av kravene til studentene som demonstrerer på Blindern.

På spørsmål om demontrasjonen vil bli forlenget dersom universitetsstyret ikke stemmer for vedtak i tråd med kravene til demonstrantene, svarer Jihad Al-Mahdi:

– Vi har en god dialog med UiO, og vi satser på at vi vil få gjennomslag for våre synspunkter.

Skulle det ikke skje, utelukker han ikke at demonstrasjonen kan bli forlenget.