Dette er de mest populære studiene ved NTNU i år

Indøk topper lista i totalt antall søkere, men den nye flyingeniørutdanningen har blodhard konkurranse på sine 25 studieplasser.

Prorektor for utdanning, Marit Reitan, er fornøyd med store deler av årets søkertall til Samordna opptak.
Publisert Sist oppdatert

I dag ble søkertallene fra Samordna opptak for 2024 presentert. 

23 888 søkere har søkt seg til NTNU som førstevalg til høyere utdanning i år. Det melder NTNU i en pressemelding.  

Det betyr at rundt hver sjette søker til høyere utdanning har NTNU som førsteprioritet.

Se oversikt over de ti mest søkte grunnstudiene ved NTNU nederst i saken.

Teknologifagene øker

I år er det en betydelig økning av søkere til teknologiske fag, hvor rundt hver femte søker på landsbasis har en teknologiutdanning i søknaden sin. Ved NTNU har søknadene til teknologistudiene økt med drøyt 11 prosent. 

- Generelt regner vi med å ha godt kvalifiserte søkere til hovedtyngden av studiene våre, og vi ser at det også i år er stor interesse for søkning til våre teknologistudier inkludert sivilingeniørprogrammene. Det er gledelig, sier Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU i pressemeldingen. 

I tillegg til gode søkertall på flere teknologistudier i Trondheim, melder NTNU om en økning av søkere til ingeniørstudier i både Ålesund og Gjøvik. 

- Det er vi naturlig nok svært fornøyde med. Det er også gledelig at vi har svært mange søkere til den nye flyingeniørutdanningen i Trondheim, sier Reitan om utdanningen som har 453 søkere på 25 plasser.

Fersk utdanning på nasjonal toppliste

Den helt ferske utdanningen kommer seg også inn på en nasjonal toppliste. Med 18,1 søkere per studieplass er den på femteplass i oversikten over flest søkere i forhold til antall studieplasser. Det blir med andre ord hard konkurranse.

Dagens minister for forskning- og høyere utdanning, Oddmund Hoel, var statssekretær da tidligere minister Ola Borten Moe annonserte den nye NTNU-utdanningen. Hoel trakk fram suksesshistorien da han presenterte de nasjonale opptakstallene.

- Det er utrolig gøy å se hvor mange som har søkt den nyopprettede linja. Det er et behov som både den militære og den sivile sektoren har stort behov for. Det er flott at de unge er interessert og dette er en viktig del av Norges beredskap, sa ministeren.

Ujevn søkning til lærerutdanningene

På landsbasis gikk søkertallene til lærerutdanningene ned, noe det har gjort i flere år. Det gjorde det også på NTNU. 

Reitan trekker likevel fram at enkelte studieprogram innenfor lærerutdanningene økte ved NTNU. 

- Vi en økning av søkere til grunnskolelærer 1.-7. trinn og i tillegg en økning på flere yrkesfaglærerprogram. Samlet sett har vi en mindre nedgang av søkere til lærerutdanningene totalt sett enn det nasjonale snittet. Det er positivt. For mange av lektorprogrammene ser vi dessverre en nedgang, og det er bekymringsfullt, sier Reitan.

Ønsker flere søkere til sykepleie

Etter at det i 2022 oppsto et fall i søkertallene til helsefagene over hele landet, har søkertallene nå stabilisert seg. Reitan mener at NTNU også kommende høst skal klare å fylle plassene med kvalifiserte søkere. 

- Vi ser gode søkertall for medisinutdanningen på campus Gjøvik, og til helsefagene generelt. Samtidig skulle vi ønsket oss flere søkere til spesielt sykepleie på noen av våre campuser, sier Reitan.

Innenfor samfunnsvitenskap og humanistiske fag mener Reitan at NTNU har grunn til å være fornøyd med søkertallene. Unntaket er språkfagene som har en betydelig nedgang i antall søkere.

De ti mest søkte grunnstudier ved NTNU i 2024

Programnavn Søknader, førstevalg
Industriell økonomi og teknologiledelse, Trondheim1233
Økonomi og administrasjon, bachelor, Trondheim1050
Sykepleie, Trondheim888
Psykologi, profesjonsstudium, Trondheim740
Medisin, Trondheim584
Økonomi og administrasjon, deltid, Gjøvik576
Fysioterapi, Trondheim572
Økonomi og administrasjon, siviløkonom, Trondheim491
Ingeniør, flyingeniør, Trondheim453
Psykologi, bachelor, Trondheim441

Søkere per studieplass for grunnstudier ved NTNU

Programnavn Studiested Førstevalg per plass Planlagte studieplasser
Ingeniør, flyingeniørTrondheim18.125
Film- og videoproduksjonTrondheim9.920
Psykologi, profesjonsstudiumTrondheim7.994
Industriell økonomi og teknologiledelseTrondheim7.7160
Medisin, Trondheim/GjøvikTrondheim/Gjøvik7.420
FysioterapiTrondheim7.280
NautikkÅlesund7.024
Økonomi og administrasjon, årsstudiumTrondheim6.740
Shipping managementÅlesund6.055
ParamedisinGjøvik5.730