Dette svarer dekanene på om de vil ta i bruk sluttpakker

To har slått fast at det er aktuelt med sluttpakker. Nå åpner også flere dekaner for muligheten.

NTNUs dekaner: (F.v.) Tine Arntzen Hestbek (SU), Siri Forsmo (MH), Ingrid Schjølberg (IE), Monica Rolfsen (ØK), Sara Brinch (AD), Anne Kristine Børresen (HF), Olav Bolland (IV), Øyvind Gregersen (NV) og direktør ved Vitenskapsmuseet, Hans Kristen Stenøien.
Publisert

Forrige uke ble det klart at NTNU åpner for muligheten til å tilby sluttpakker. Etter lange forhandlinger mellom fagforeninger og NTNU sentralt kom de til enighet rett før streiken i staten begynte.

Så lenge streiken pågår vil det ikke være mulig for NTNUs fakulteter å begynne å tilby sluttpakker. Dette er fordi de først må komme til enighet med fagforeningene lokalt på fakultetet. Så lenge det er streik møtes de ikke. 

Det er også flere omstillingsprosesser som stopper nå som streiken pågår. Les mer om det her.

To fakultet har slått tydelig fast at de må gå ned i antall stillinger. Da har sluttpakker vært omtalt som et mulig verktøy. 

- Kan ikke utelukke oppsigelser om sluttpakker blir dyrt

Ett av disse er Fakultet for medisin og helsevitenskap. 

- Vi har sagt at det kan bli aktuelt å tilby sluttpakker, men at vi avventet prinsipper og rammer fra forhandlingene på nivå én, sier dekan ved MH-fakultetet, Siri Forsmo. 

- Nå er det enighet, men MH må regne på hva vi kan tilby. Det må drøftes, eventuelt forhandles, med Losam basert på bemanningsplanene fra instituttene, fortsetter Forsmo.

Dekan Siri Forsmo under en signering for desentralisert utdanning i Ålesund. På et eller annet vis er hun nødt til å kvitte seg med mange årsverk.

Arbeidet i Losam, lokalt samarbeidsutvalg der ledere og tillitsvalgte møtes, har nå stoppet opp på grunn av streik. 

- Vi må fortsatt nedbemanne, og kan ikke utelukke oppsigelser dersom sluttpakker blir for kostbart. Vi vet heller ikke hvor mange som vil ta imot et tilbud om sluttpakke, slår hun fast.

- Må nedbemanne for at det skal monne

Under streiken betaler fakultetene ikke lønnsutgifter. Noe sparer altså fakultene i det korte løp på at mange av de ansatte ved fakultetet nå er tatt ut i streiken. Men for fakultetene som sliter må det langsiktige innsparinger til for å gjøre en forskjell.

- Foreløpig har vi ikke regnet på besparelser på grunn av streik. Vi er mest bekymret for konsekvensene av streik for studenter og ansatte. Reduserte lønnskostnader på grunn av streik vil uansett ikke redde økonomien til fakultetet på lengre sikt. Vi må nedbemanne for at det skal monne, bedyrer Forsmo.

- Hvor mange regner dere med vil få tilbud om sluttpakker ved fakultetet?

- Det vet vi ikke ennå konkret, instituttene arbeider med bemanningsplaner ut fra de endringer for studieprogrammene som dekanen foreslår. Dette er ennå ikke drøftet i Losam på grunn av streik. 

- Har dere en klar idé nå om hvem som ønskes å ta en sluttpakke?

- Dette må først drøftes med Losam, jeg kan ikke svare før det.

Får forsinket effekt av tiltakene

Tine Arntzen Hestbek vil foreløpig ikke si noe om hvor mange som kan få tilbud om sluttpakker ved hennes fakultet.

Det andre fakultetet som har slått fast at det er aktuelt med sluttpakker er Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Dekan Tine Arntzen Hestbek må i likhet med Forsmo vente på framdrift til streiken er over.

- Prosessen med nedbemanning generelt, og sluttpakker spesielt, stopper opp som følge av at Losam ikke er i operasjon under streiken. At vi ikke kommer i gang, vil medføre forsinket effekt av tiltakene. 

- Vil en langvarig streik med utsatte tiltak ha negativ påvirkning på økonomien deres? 

- Streiken påvirker økonomien på to måter. Den fører til sparte lønnsutgifter på den ene siden. På den andre siden medfører den at arbeidet med nedbemanning stopper opp, som vil føre til forsinket effekt av tiltakene. Lengden på streiken vil selvsagt påvirke graden av begge disse konsekvensene, svarer Hestbek.

Hvor mange regner dere med vil få tilbud om sluttpakker ved fakultetet? 

- Dette er ikke avklart, siden det ikke er behandlet i Losam. 

- Har dere en klar idé nå om hvem som ønskes å ta en sluttpakke?

- Vi spekulerer ikke i hvem som ønsker sluttavtale. Sluttavtale er en frivillig ordning, som alle som får tilbud om kan søke på, svarer hun.

Dette svarer de andre dekanene på om sluttpakker kan være aktuelt ved deres fakultet

Sara Brinch, dekan ved Fakultet for arkitektur og design

-  Det er for tidlig å si om det kan bli aktuelt med sluttpakker på AD-fakultetet. Det er utsikter til at dagens bemanning må reduseres med cirka 25 årsverk i løpet av perioden for langtidsbudsjettet, men det kan bli færre dersom vi får til en reduksjon i bruk av areal, økt studiepoengsproduksjon ved å redusere frafall av studenter fra studiene våre i løpet av studietiden, og økte BOA-inntekter (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet).

Anne Kristine Børresen, dekan ved Det humanistiske fakultet:

- Vi har ingen umiddelbare planer om å tilby sluttpakker, men økonomien på fakultetet blir stadig strammere, så jeg ser ikke bort fra at dette kan bli et virkemiddel som tas i bruk også på HF.

Ingrid Schjølberg, dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk:

- Vi må også omstille oss og har en ny normal. Foreløpig er ikke sluttpakker et tema hos oss, og dermed har vi ikke saker i prosess som stopper opp på grunn av av at partssamarbeidet er rammet av streiken.

Øyvind Gregersen, dekan ved Fakultet for naturvitenskap:

- Jeg regner ikke med at NV-fakultetet har behov for å ta i bruk sluttpakker. Ved slutten av året vil vi vurdere om det er behov for å videreføre ansettelsesstoppen. Samlet sett har nå NV-fakultetet nesten ti prosent lavere bevilgningsinntekt enn i 2021, så vi jobber med betydelig omstilling av virksomheten der det viktigste er å fjerne arbeidsoppgaver slik at vi kan klare å ha god kvalitet med færre ansatte.

Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap:

Slik jeg vurderer situasjonen nå vil ikke bruk av sluttpakker være aktuelt for Fakultet for ingeniørvitenskap.

Hans K. Stenøien, direktør ved Vitenskapsmuseet:

- Nei, vi anser det ikke hensiktsmessig å tilby sluttpakker.

Monica Rolfsen, dekan ved Fakultet for økonomi:

- Nei. Ingen av enhetene vurderer sluttpakker.

Følg UA på Facebook og Instagram.