Nå gir NTNU grønt lys for å tilby sluttpakker til sine ansatte

NTNU åpner for at fakulteter kan tilby sluttpakker til de ansatte. Men så lenge streiken foregår er det satt på pause.

NTNU åpner nå opp for at fakultetene kan benytte seg av sluttavtaler for å spare penger
Publisert Sist oppdatert
Fakta

Hva innebærer en sluttpakke?

  • En sluttpakke innebærer at du sier opp stillingen din. Deretter får du utbetalt en månedlig sum på mellom ni og 18 måneder.
  • Enkelte av kriteriene er at du må ha vært ansatt ved NTNU i minst ett år, du må være under 62 år, og ikke inneha kritisk kompetanse som enheten ikke kan erstatte. 
  • Ansatte over 62 kan få tilbud om individuell avtale. 
  • Lengden på sluttpakken avhenger av hvor lenge du har jobbet i staten.
  • Det er dekan eller museumsdirektør (for Vitenskapsmuseet) som avgjør hvem som kan søke og hvem som får søknaden om sluttavtale innvilget. 

I vår har det vært flere runder med drøftinger i Sentralt samarbeidsutvalg (Sesam), hvor NTNU som arbeidsgiver møter de sentrale tillitsvalgte fra fagforeningene. Målet har vært å innføre gode tiltak som kan bidra til nedbemanning. 

Enighet forrige uke 

NTNUs HR- og HMS-direktør opplyser at det nå er enighet om sluttpakker ved NTNU.

Nå har de blitt enige om at det er mulig for enhetene å ta i bruk sluttpakker, eller sluttavtaler som det også kalles. 

- Vi fikk forhandlet ferdig forståelsen av bruken av sluttpakker på torsdag i forrige uke. Vi har i ettertid jobbet med formuleringer i notatet som legges ut til fakultetene og Vitenskapsmuseet, skriver HR- og HMS-direktør Arne Kr. Hestnes i en e-post til Universitetsavisa.

Prosessen stopper under streiken

Det betyr likevel ikke at NTNUs fakulteter kan tilby sluttpakker umiddelbart.

- I Sesam ble vi enige om rammene – men det er videre en forutsetning at Losam drøfter eventuelle lokale tilpasninger. Det stopper opp så lenge streiken pågår, skriver Hestnes.

Losam er de lokale samarbeidsutvalgene som finnes ved hvert enkelt fakultet.

HR- og HMS-direktøren opplyser at dette gjelder all partssammensatt virksomhet, som revisjon av personalreglement, tilpasningsavtale, særlige lønnsforhandlinger, og drøfting av utlysningstekster før kunngjøring.

Arbeidsmiljøutvalget går som normalt og det gjør også virksomheten i styret og fakultetsstyrene.

Gunstig for enkelte

Unio i streik, Lisbeth Aune
Lisbeth Aune og Forskerforbundet tilhører Unio. Ettersom de nå er i streik får man ikke forhandlet lokalt om sluttpakker.

Det har vært en rekke møter i Sesam for å komme fram til avtalen. Hovedtillitsvalgt ved Forskerforbundet NTNU, Lisbeth Aune, opplever at de gjennom forhandlingene har kommet til en løsning som kan være attraktiv og gunstig for enkelte medlemmer. 

- Vi har jobbet for at det skal bli en så god avtale som mulig, med en innretning som vi kan stå for, sier Aune til Universitetsavisa.

Må redusere antallet ansatte

Det er den stramme økonomiske situasjonen som gjør at NTNU må tilpasse aktivitetsnivået sitt og redusere antall ansatte. 

Hvert enkelt fakultet kan selv vurdere om de vil tilby sluttavtaler til sine ansatte, og når ordningen eventuelt skal innføres. Dette må skje etter drøftinger i det lokale LOSAM, opplyster NTNU på sin internkanal Innsida.  

UA har tidligere omtalt at sluttpakker vurderes både ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Følg UA på Facebook og Instagram.