Vurderer innkjøp av munnbind

Rektor Anne Borg sier NTNU følger smittesituasjonen nøye, og at de nå ser på mulighetene for å kjøpe inn et begrenset antall munnbind som beredskap.

NTNU-rektor Anne Borg sier NTNU følger smittesituasjonen i landet, og at det vurderes innkjøp av et 'munnbind-lager'. Bildet er tatt under et styremøte i 2019.
NTNU-rektor Anne Borg sier NTNU følger smittesituasjonen i landet, og at det vurderes innkjøp av et "munnbind-lager". Bildet er tatt under et styremøte i 2019.
Publisert Sist oppdatert

Etter at lege Gunnar Hasle uttalte seg til UA om at munnbind burde bli påbudt i forelesninger, har diskusjonen tatt seg opp. NTNU-professorene Solveig Bøe og Dag Svanæs har begge uttalt seg om at det burde bli påbudt om smittetallene skulle øke.

Torsdag gikk Oslomet-rektor Curt Rice ut og slo et slag for bruk av munnbind på campus, og hintet til VG at han ville anbefale det til sine studenter uansett hvilke anbefalinger Folkehelseinstituttet (FHI) la til grunn.

NTNU-rektor Anne Borg har lest kommentarene fra Curt Rice, og uttaler til UA:

– Vi er klare over at smittesituasjonen stadig endrer seg, og vi følger med på diskusjonene som foregår.

Hun sier NTNU velger å forholde seg til rådene fra FHI.

– Per nå er ikke bruk av munnbind en del av smittevernsrådene som helsemyndighetene opererer med, og vi forholder oss til det. Samtidig er vi veldig klare over at ting kan endre seg raskt.

Vurderer innkjøp av munnbind

Borg sier det er til sammen rundt 50.000 studenter og ansatte ved NTNUs campuser, og det blir mange munnbind hvis man skal basere seg på kirurgiske engangs-munnbind.

– Jeg har bedt økonomi- og eiendomsdirektøren om å se på innkjøp av et begrenset antall munnbind, slik at vi har en viss beredskap om smittevernreglene skulle endres med hensyn til bruk av munnbind. Foreløpig foreligger det ikke et slikt lager hos NTNU sentralt. MH-fakultetet har en del kirurgiske munnbind fordelt på sine enheter, sier hun.

Borg sier NTNU er godt forberedt på å ta imot ansatte og studenter igjen innenfor retningslinjene som Folkehelseinstituttet og regjeringen har satt.

– Vi har ommøblert og merket lesesaler og undervisningsrom for å sikre god avstand mellom mennesker, vi har etablert rutiner for renhold av auditorium og andre undervisningsrom mellom hver forelesning eller gruppeundervisning, og vi har god oppfølging med Gjøvik, Ålesund og Trondheim kommuner.

– Munnbind ikke problemfritt

Leder for Studenttinget, Åste Solheim Hagerup, vil ikke uttale seg om hvorvidt studentene burde bruke munnbind i undervisning, men trekker fram at det er viktig at studentene blir bevart fra NTNU sin side.

– Det eneste vi i Studenttinget er opptatt av er at ansvaret for å bruke munnbind ikke faller ene og alene på studenten. Det koster å kjøpe inn munnbind, og studentene skal slippe å betale for det. Det er helt grunnleggende at NTNU skal stå for innkjøp av munnbind, om det skulle bli påbudt.

Hun sier at bruk av kirurgiske munnbind på campus ikke er helt problemfritt.

– Det er 42.000 studenter ved NTNU, og hvis alle skal bruke slike munnbind blir det fort mye plastsøppel, som er uforenlig med NTNUs miljøprofil, sier hun.

Hagerup er også skeptisk til Hasles tidligere uttalelser om at man kan fylle opp forelesningssalene om alle bruker munnbind, og påpeker at munnbind, om det blir påbudt eller tilrådt, må være et supplement til eksisterende retningslinjer.