HiST vil ha NTNU-fusjon

Tåketrøbbel gjorde at NTNU-rektor Gunnar Bovim og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ikke kom seg til onsdagens strukturmøte i Molde. Der satt HiST-rektor Helge Klungland klar med en positiv innstilling til sammenslåing.

HiST-rektor Helge Klungland mener en sammenslåing mellom HiST og NTNU vil kunne bety en kvalitetshevning til beste for studentene. Arkivfoto: Geir Mogen/DMF, NTNU
HiST-rektor Helge Klungland mener en sammenslåing mellom HiST og NTNU vil kunne bety en kvalitetshevning til beste for studentene. Arkivfoto: Geir Mogen/DMF, NTNU
Publisert Sist oppdatert
Verken Torbjørn Røe Isaksen eller Gunnar Bovim kom seg til det planlagte dialogmøtet i Molde.
Verken Torbjørn Røe Isaksen eller Gunnar Bovim kom seg til det planlagte dialogmøtet i Molde.

- Hvis vi skal tenke langsiktig er sammenslåing med NTNU et godt alternativ for oss, sier Klungland til UA.

NTNU og fem høgskoler skulle møte kunnskapsministeren i Molde onsdag. Verken NTNU-rektor Gunnav Bovim eller Torbjørn Røe Isaksen kom lengre enn til Gardermoen.

Røe Isaksen skulle møte representanter fra NTNU, høgskolene i Sør- og Nord-Trøndelag og høgskolene i Molde, Ålesund og Volda på Hotel Alexandra i Molde i dag. Tåke og kansellerte flyavganger satte en stopper for dette.

Dermed ble løsningen at kunnskapsministeren holdt møte på Gardermoen med Gunnar Bovim og en del av delegasjonen fra Høgskolen i Volda, HiST og Høgskolen i Molde. Statssekretær Bjørn Haugstad (H) møtte de øvrige inviterte på Hotel Alexandra, ifølge avisen Panorama ved Høgskolen i Molde.

- Sammenslåing med NTNU gir kvalitetsheving

I sitt ensidesnotat til Kunnskapsdepartementet etterlyser HiST tydeligere rammer og føringer for hva KD ønsker seg, ifølge sine egne nettsider. Det blir blant annet stilt spørsmål om man skal holde seg innenfor rammen av dagens universitets- og høgskolelov.

Rektor Helge Klungland mener en sammenslåing med NTNU er en mulig løsning. Styreleder Kari Kjenndalen og Klungland mener en sammenslåing vil kunne bety en kvalitetsheving til beste for studentene.

- En samling av komplementære utdanninger spesielt innenfor lærerutdanning, helsefag og økonomi, og til dels også på ingeniør, vil kunne gi et godt tilbud sier HiST-rektoren.

- En mulighet her er at man da slår sammen og får hele utdanningsløp fra bachelor til og med ph.d. innenfor de enkelte fagdisipliner, sier han.

NTNU holder flere muligheter åpne i sitt notat og vurderer flere strukturelle tiltak. Disse inkluderer tettere samarbeid med Sintef, formaliserte samarbeidsavtaler og mulige fusjoner på nasjonalt nivå innen teknologi, samt en lokal fusjon mellom NTNU og en eller flere høgskoler i Midt-Norge.

- Løft for studiebyen Trondheim

HiST-ledelsen åpner også for å ikke gjøre noen endringer i hele tatt, men bli stående alene.

- Vi kommer godt ut av det uansett. Jeg tror også en sammenslåing vil være veldig bra for studiebyen Trondheim, sier Klungland.

- Er det slik at dere heller vil ha en sammenslåing med NTNU enn å fortsette alene?

- En sammenslåing med NTNU vil være bra for oss. Vi står godt på egne bein, men hvis vi skal greie å løfte mange av fagmiljøene våre vil sammenslåing være bra på lang sikt. Vi vil få et løft både i helse- og økonomiutdanningene, sier rektoren.

Verken lederen i Studentparlamentet ved HiST eller i Studenttinget ved NTNU drømmer om sammenslåing, men om det må skje vil de helst samarbeide med hverandre og ikke høgskoler i andre byer.

LES SAKEN HER: Vil helst være alene

Delte delegasjoner

Styreleder Kari Kjenndalen ved HiST var også blant de tåkefaste. HiST-delegasjonen ble dermed delt i to. Etter det UA forstår hadde rektor Helge Klungland kommet seg til Molde dagen i forveien.

- Det ble litt spesielt i og med at delegasjonene ble delt, men jeg synes likevel vi fikk et godt møte der vi fikk lagt frem våre synspunkter, sier Kjenndalen.

Hun presiserer at hun ikke har vært i kontakt med HiST-delegasjonen som møtte statssekretær Haugstad i Molde, og sier hun ikke kan svare for dem. Derfor er hun også noe ordknapp om innholdet i møtet.

- Vi diskuterte våre synspunkt og kom med spørsmål om den videre prosessen, sier styrelederen.

Også Klungland var fornøyd med delen av møtet som gikk i Molde.

- Det var interessant å få høre de forskjellige synspunktene, men vi har ikke fått noe klarere bilde av hva departementet ser for seg, sier han.

De nevnte utdanningsinstitusjonene var kalt inn av kunnskapsministeren for å forsøke å tegne inn posisjon for sine respektive institusjoner i det nye universitets- og høgskolekartet.

Foreløpig er lite klart, annet et at kunnskapsministeren har varslet en ny stortingsmelding med kraftige omveltninger i sektoren til våren.

LES OGSÅ HER: Ønsker lokal sammenslåing

- Lite aktuelt med Volda-NTNU-sammenslåing

Høgskolen i Volda skisserer to ulike aktuelle scenarier for sin rolle i fremtidig struktur i UH-sektoren. I sitt notat til Kunnskapsdepartementet trekker høgskolen frem videreutvikling av samarbeidet med Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Volda og Høgskolen Stord/Haugesund som sammen utgjør UH-nett Vest. De ser gjerne også en utvidelse som inkluderer høgskolene i Ålesund og Molde.

Det andre scenariet er «Fjordhøgskulen» på Nordvestlandet. «Høgskulane i Volda og i Sogn og Fjordane er relativt like institusjonar som saman vil kunne videareutvikle og styrke sentrale humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagmiljø», skriver høgskolen i utkastet.

- Sammenslåing med NTNU er en fremmed tanke for oss. Vi ser på det som lite aktuelt, har rektor Per Halse tidligere sagt til UA.

LES SAKEN HER: - LIte aktuekt med NTNU-fusjon
LES OGSÅ: Høgskolene i nord kan raskt bli borte fra kartet
LES OGSÅ: NTNU-dekanene drøfter universitetsfusjon

Det er få klare meninger og sprikende ønsker for den fremtidge strukturen foreløpig. Mens NTNU vurderer flere muligheter, ser HiST for seg lokal forankring. Det samme gjør høgskolene i Molde og Ålesund. Volda ønsker seg sørover.

HiNT har imidlertid havnet litt midt i mellom:

- Det er ikke særlig entusiasme for sammenslåing med oss på HiST. Derfor vurderer vi også partnere lenger nord, sier HiNT-rektor Steinar Nebb i et intervju i Høgskoleavisa 28. august.

Innen utgangen av oktober skal det leveres et nytt notat til Kunnskapsdepartementet. Her vil trolig utdanningsinstitusjonene gå lengre i sine konklusjoner.

Mandag 22. september arrangerer Universitetsavisa debatt om strukturendringene i UH-sektoren. Debatten blir holdt i kantina i Realfagsbygget på Gløshaugen kl. 19-21. Meld deg på via Facebook her.

Powered by Labrador CMS