NTNU vil diskutere iranere med sin eier

NTNU-ledelsen har tillit til PSTs arbeid og vurderinger, men ønsker å diskutere situasjonen for iranske stipendiater med Kunnskapsdepartementet.

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby.
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby.
Publisert Sist oppdatert
Bjørn Skallerud: Tekna er fornøyd med hvordan NTNU håndterer iraner-sakene.
Bjørn Skallerud: Tekna er fornøyd med hvordan NTNU håndterer iraner-sakene.

Dette var budskapet fra organisasjonsdirektør Ida Munkeby på dagens møte i Sentralt samarbeidsutvalg (Sesam). På forhånd hadde Tekna varslet at de ønsket å høre NTNU-ledelsens syn på at fire iranske stipendiater ved NTNU ikke får opphold i Norge. Årsaken er at PST vil forhindre overføring av sensitiv kunnskap til det iranske regimet.

LES OGSÅ PST forsvarer utkasting

- Vårt overordnede budskap er at NTNU selvfølgelig følger nasjonal politikk på området. Vi føler likevel behov for å få avklart noen av de dilemmaene som blant annet er belyst i innleggene i UA, sier Munkeby.

Fagmiljøene klager til UDI

Tre NTNU-institutter har sendt inn klagebrev til politiet på vegne av hver sin iranske student som er nektet opphold. Instituttene ber UDI omgjøre avslagene.

UA har fortalt historien til Madhi Ghane, som kom til NTNU for å forske på flytende vindturbiner til havs. Han må innen tirsdag reise ut av landet etter at UDI ga ham avslag på midlertidig oppholdstillatelse med følgende begrunnelse:

« Etter en vurdering av søkerens bakgrunn og det tilbudte arbeidet, mener UDI at en oppholdstillatelse til søkeren vil innebære en fare for ulovlig kunnskapsoverføring av sensitiv teknologi, og derfor omfattes av eksportkontrolloven § 1 første ledd samt FNs og EUs sanksjoner mot Iran

Departementets politikk

Organisasjonsdirektøren peker på at NTNU skal rekruttere de beste kandidatene, men samtidig er universitetet forpliktet til å følge eksportkontrolloven, samt norsk politikk overfor Iran.

Allerede 7. april får NTNU sjansen til å diskutere problemstillingene med sin eier, Kunnskapsdepartementet. Da har departementet invitert universitets- og høyskolesektoren til et seminar i Oslo om ulovlig kunnskapsoverføring. Temaet blir blant annet universitetenes plikt til å forhindre slik overføring av kunnskap.

- Vi deltar på dette møtet for å bli orientert om departementets politikk og få synliggjort NTNUs dilemmaer, sier Munkeby.

Altfor lang saksbehandling

Hun opplyser at NTNU løpende har jobbet med saksbehandlingstida. Mahdi Ghane, for eksempel, kom til Norge i september, men fikk først avslag i slutten av februar. Andre søkere har opplevd å vente enda lengre på svar fra UDI.

Forskernes rolle

- Bjørn Skallerud i Tekna mener det er fagmiljøene som kan vurdere hvordan forskningen kan brukes eller misbrukes, og at man må ha tillit til at professorene greier å håndtere slike spørsmål profesjonelt. Hva er din kommentar?

- Det ønsker jeg ikke å ha noen mening om, men vil presisere at NTNU forholder seg til nasjonal sikkerhetspolitikk, sier hun.

PST gjester NTNU

Ida Munkeby forteller at NTNU på tirsdag får besøk av PST, som skal delta på dekanmøtet. Dette er et lenge planlagt møte, der dekanene skal få PSTs blikk på NTNU.

- Jeg vil tro at noen av dekanene også vil ha spørsmål knyttet til de iranske stipendiatene, og at saken også vil bli diskutert der.

Fornøyd Tekna

Tekna-leder Bjørn Skallerud mener dagens diskusjon på Sesam-møtet var bra, og sier han er fornøyd med måten NTNU-ledelsen vil håndtere disse spørsmålene på framover.

Powered by Labrador CMS