Statsbudsjettet 2022

Dette får NTNUs byggeprosjekter i statsbudsjettet

Millioner til store byggeprosjekter ved universitetet.

Publisert Sist oppdatert

I denne runden av statsbudsjett kommer det innstramminger. Regjeringen har blant annet besluttet vesentlige kutt i senere byggetrinn av prosjektet for nytt regjeringskvartal og nedskalerer prosjektet for campussamling ved NTNU.

«Regjeringen foreslår 73 mill. kroner til videre prosjektering av NTNU campussamling.», står det om campusprosjektet i statsbudsjettet.

- Vi er glad for at regjeringen har bevilget planleggingsmidler til campussamlingen. I vår jobbet vi hardt for å få ned kostnadene i prosjektet. Med bevilgningen for 2023 kan vi sammen med Statsbygg fortsette arbeidet som planlagt, sier Hanna Maria Jones, konstituert prosjektdirektør for campusutvikling ved NTNU i en kommentar til Universitetsavisa.

- Den store milepælen er å levere materiale til ekstern kvalitetssikring i mars, inkludert reguleringsplaner fastsatt i Bystyret. Dette er grunnlag for finansiering av byggestart fra 2024, fortsetter hun.

Ocean Space Centre tøffer også videre. Der er det snakk om litt større tall ettersom prosjektetet har kommet litt lengre i utviklingen.

«Regjeringen foreslår 1150 millioner kroner til byggeprosjektet, utstyr og inventar for Ocean Space Centre.», heter det i statsbudsjettet.