Studentene strømmer til

Flere studenter enn noen gang tidligere har NTNU som førstevalg. Realfagene vinner og flere vil bli lærere, mens færre søker språk- og idrettsfag.
Befester posisjonen. Studentene strømmer til NTNU som aldri før.  Ind.øk og energi og miljø står høyest på lista hos mange. 

Befester posisjonen. Studentene strømmer til NTNU som aldri før. Ind.øk og energi og miljø står høyest på lista hos mange. 

Hele 12 024 søkere vil helst komme til NTNU, skriver universitetet i en pressemelding. Realfagene har 12,7 prosent førstevalgssøkere, eller 728 søkere i alt. Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad sier hun selvsagt er fornøyd med det totale bildet, men er bekymret over mindre søkning til språkfagene over flere år.

- Vi må se grundigere på hvorfor det er slik, sier Kjeldstad.

Språkfagene har 7 prosent færre søkere, mens det er 11,7 prosent færre som har søkt seg til idrettsfag. Antallet søkere til medisin og humanistiske fag holder seg stabilt. Det har lenge vært et uttalt mål fra sentrale myndigheter å sørge for at flere studerer realfag.

Teknologi = NTNU

- Mange av fremtidens studenter ønsker seg til realfag. NTNU ønsker å bidra til at flere får denne muligheten, uttaler Kjeldstad.

Teknologifagene utgjør det store antallet av de såkalte førstevalgssøkerne til NTNU. 4 508 vil først og fremst til NTNU for å studere teknologiske fag. Det gir en økning på rundt 3 prosent fra i fjor.

- Dette viser at søkere som er interessert i teknologifag først og fremst tenker på Trondheim og NTNU. Vi befester vår solide posisjon, mener prorektoren.

Men disse fagene er ikke de som øker mest i prosent blant søkerne som har NTNU som førstevalg.

Interessen for informatikk er stor. Her er totalantallet så lite at økningen på nesten 27 bare utgjør 62 søkere til 292.

- God rekruttering til IKT-fagene har vært en utfordring, så det er gledelig å se at interessen har økt vesentlig, mener Kjeldstad.

Kybernetikk opp - olje ned

Diagrammet under viser antall primærsøkere til de 5-årige masterstudiene, samt arkitekt ved NTNU i 2013 og 2014. Klikk på vinduene og se endringene.Best av alle

Ved Institutt for teknisk kybernetikks 5-årige studieprogram Kybernetikk og robotikk har antall primærsøkere økt med hele 59 prosent fra i fjor til i år. I tall utgjør dette fra 194 til 308 søkere. Dette er best av alle teknologistudier ved NTNU.

- Vi er særdeles godt fornøyd med den knallsterke utviklingen for våre søkertall for 2014. Det viser at potensialet for utdanning av kybernetikk-studenter i Norge er meget stort. Vi tror at det solide arbeidet som har blitt gjort ved IME-fakultetet de siste årene med Fremtidens IKT-studier (FRIKT) er hovedårsaken, sier instituttleder Morten Breivik til UA.

Instituttet har gjort flere grep, blant annet har de innført en ingeniørstige med ett kybernetikkfaglig emne i hvert semester fra studiestart. De har også endret studienavnet fra "Teknisk kybernetikk" til "Kybernetikk og robotikk" for å gjenspeile den økende robotiseringen av samfunnet generelt og teknologiutviklingen spesielt.

Totalt er det i år 894 primærsøkere til IMEs fire siv.ing-programmer i FRIKT-programmene, mot 694 i fjor. Dette er en økning på hele 28.8 prosent. Til sammenligning er økningen på landsbasis på IKT-området ni prosent, i følge IMEs dekan Geir Øien.

Flere vil bli lærere

Trenden med at flere ønsker seg til lektorutdanningen fortsetter. Også her passerte søkertallet 700 for første gang. 701 søkere ga en økning på litt over to prosent fra i fjor. Men her har økningen de siste årene vært stor. I 2010 hadde lektorutdanningen ved NTNU bare 502 søkere, og økningen fra da blir på rundt 40 prosent.

- Norge trenger dyktige lærere, og det er hyggelig å se at denne det nye lektorstudiet er blitt så populært, mener Kjeldstad. Hun understreker at NTNU satser spesielt sterkt på å utdanne og videreutdanne lektorer.

Jenteandelen øker fortsatt

Jenteandelen øker jevnt og trutt på teknologistudiene. I år passerer den for første gang 30 prosent av førsteprioritetssøkerne. Denne andelen lå under 25 prosent så sent som i 2010. De siste årene har NTNU satset på å øke jenteandelen gjennom flere tiltak rettet mot jenter i videregående skole.

- Dette er en gledelig utvikling, og en inspirasjon til å fortsette dette arbeidet. Dette er et resultat av mange års innsats, sier prorektor Berit Kjeldstad.

Eksempler fra IME viser at Kybernetikk og robotikk har beholdt en kvinneandel på 14 prosent. Det betyr en økning i absolutt antall kvinnelige primærsøkere fra 29 til 44. Energi og miljø og Kommunikasjonsteknologi har begge nådd rekordtall for primærsøkertall. På Energi og miljø er jentesøkningen 42 prosent, opp fra 38 prosent i fjor. Kommunikasjonsteknologi øker fra 28 til 40 prosent.

Totalt har 26 645 søkere NTNU med blant sine valg, mot 26 528 i fjor.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Legger «tyskervits»-varsel mot Vagstad dødt

Forskerforbundet har behandlet varselet mot tillitsvalgt Steinar Vagstad ved Universitetet i Bergen og konkludert med at Vagstad ikke har gjort noe galt.

Eikrem vs. Filter Nyheter:

PFU behandler saken onsdag

Øyvind Eikrem beskylder Filter Nyheter for ukritisk kildebruk og å komme med påstander som ikke kan etterprøves. Avisa svarer at Eikrem bagatelliserer det innvandrerfiendtlige innholdet på Facebook-sida avisa kopler ham til.

UA-serie: NTNU etter korona

Er fysisk læringsmiljø vårt svar på enekontor?

Situasjonen for mange studenter er på flere måter skremmende.

Fem nye smittetilfeller ved NTNU

En bekreftet smittet ved NTNU på Dragvoll, og fire ved NTNU i Gjøvik.