Landsmøte i NSO:

Foreslår ekstra lån for å ta vare på studenthelsen

Tønsberg: – God økonomi henger sammen med god helse, sier Bjørn Harald Hegreberg Garborg.
– I arbeidslivet har man krav på tre uker sammenhengende ferie om sommeren. Hvorfor gjelder ikke det samme for heltidsstudenten, når studiene er jobben vår?  
        
            (Foto: Helene Mariussen)

– I arbeidslivet har man krav på tre uker sammenhengende ferie om sommeren. Hvorfor gjelder ikke det samme for heltidsstudenten, når studiene er jobben vår?   Foto: Helene Mariussen

– Når sommeren kommer tenker jeg «det skal bli godt å lade opp batteriene, ta litt fri» etter en gjennomført eksamenstid. Men nei, det er urealistisk, innleder Bjørn Harald Hegreberg Garborg i et innlegg under debatt om velferdspolitikk under NSOs landsmøte.

Han illustrerer poenget under debatten om velferdspolitikk:

Studentene kommer til slutten av et studieår, man er utkjørt, ferdig med eksamen og har i flere tilfeller vært utfordret helsemessig. Så kommer sommeren, avslappingsperioden. Men den må man bruke på å jobbe, for å dekke husleie, nedbetale potensiell gjeld, og spare penger som man kan leve av ved siden av studiene det kommende året.

– Dermed begynner man studiene nesten like sliten som man da man avsluttet eksamenstida. Det vil jeg gjøre noe med, sier han.

Studenthelse viktig

– Studenthelsen er skrantende, ser vi fra Shot-undersøkelsen. Dermed må det legges økonomisk intensiv for å bedre studenthelsen. Om heltidsstudenten har økonomi til å dra hjem til familie for å slåpe av, rå til å kjøpe sunn mat, eller være med på kulturelle aktiviteter, ha et sosialt liv, vil dette påvirke helsen positivt, sier Bjørn Harald Hegreberg Garborg.

Studentene skal kunne ha muligheten til å ta seg fri, mener han.

I arbeidslivet har man krav på tre uker sammenhengende ferie om sommeren. Hvorfor gjelder ikke det samme for heltidsstudenten, når studiene er jobben vår? spør han.

Han mener tall fra den europeiske undersøkelsen Eurostudent fra 2018 støtter opp under argumentet. 66 prosent av studentene i Norge jobber regelmessig eller av og til ved siden av studiene, noe som gjør at Norge er på topp i Europa. En undersøkelse fra 2019 viser også at 37 prosent av studentene får støtte hjemmefra.

Trenger ikke være stipend

Hegreberg Garborg foreslår å legge til et avsnitt i NSOs velferdspolitiske plattform: «Studenter bør derfor ha mulighet til å søke om utvidet støtte for juli, ikke hvert år, men annen hvert år kunne være en god idé. Denne støtten kan gjerne være rent lån, da dette er et valgfritt tillegg, og hensikten er å gi kjøpekraft her og nå.»

– Vi har nå elleve måneders studiestøtte, som er vel og bra, men det er en lang vei å gå til tolv måneders studiestøtte. Det jeg dermed har lyst til å å påvirke er at studentene frivillig kan søke om ekstra studiestøtte den tolvte måneden.

I forslaget spesifiserer han ikke om det er lån eller stipend som etterspørres. Han er kun på utkikk etter kjøpekraft for studentene, mener han.

– Hvis det er lån blir heller ikke staten økonomisk belastet; de får det jo tilbake med renter. I denne debatten er økt stipend og økt støtte to forskjellige ting. Jeg vil fokusere økt støtte.

– Drømmesenarioet er 12 måneder studiestøtte, men dette er et midlertidig tiltak som jeg tror er lett spiselig for regjeringen. Kanskje kan muligheten til og med være at man kun kan søke stipendet annethvert år.

Skapte debatt

– Jeg syns det blir prinsipielt feil å betale studenter for å ha ferie. Det er allerede en del ferie gjennom året, og studentene har fri på røde dager. Det blir litt generaliserende å si at alle studenter trenger betalt ferie, sier Simen Oftedahl.

Han påpeker at NSO lenge har kjempet for elleve måneder studiestøtte, som snart er helt på plass. I stede for et ekstra lån i løpet av sommerperioden ønsker han å kjempe videre for at studiestøtten skal økes til 1,5 G (grunnbeløpet i folketrygden). Da skal det ikke være nødvendig med ekstra ordninger for lån.

– Det er også uheldig å gi studentene mer lån. Selv om det er noe av det mest er gunstige man kan ta; lån er lån.

– Men er det ikke fint at studenter får støtte til å betale husleien under sommerferien?

– Flere drar hjem og bor med familie i løpet av sommeren, flytter ut, eller rett og slett er ferdig med studiet. Hvis man ikke har en husleie å betale tror jeg fortsatt mange vil søke lånet, og dermed får vi mange gratispassasjerer, sier han.

Les UAs saker fra NSO-landsmøtet her

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Sykehus kan bli tvunget til å gi stipendiater fast jobb

Forskerforbundet og Tekna har sagt opp avtalen som gjør at helseforetakene kan ansette stipendiater og postdoktorer midlertidig.

Norske studenter er godt fornøyd med studiene sine

Norske studenter er stort sett fornøyd med studiehverdagen. Det er likevel stor variasjon i hvor mye tid heltidsstudenter bruker på studiet

Ytring:

Universitetene må forvalte egne bygg for å sikre god forskning og utdanning

Universitetene må forvalte egne bygg for å sikre god forskning og utdanning. Hvis ikke risikerer vi å svekke Norge som kunnskapsnasjon.

Studiebarometeret:

NTNU er dårlige til å informere studentene om trakasseringsvarsling

Bare én av fem NTNU-studenter har fått informasjon om varslingssystemer for trakassering. Åste Hagerup, leder for Studenttinget, mener NTNU må ta grep og ikke bare vente på at «Metoo-knappen» skal komme.