The Big Challenge:

Vitenskapsfestival ved NTNU omtales som delvis mislykket

Manglende kommunikasjon og lavt engasjement trekkes frem når The Big Challenge oppsummeres.

Selv med kjendiser som Stephen Fry på talerlisten og Thomas Seltzer som konfransier under festivalens andre dag klarte ikke The Big Challenge å nå ut til allmennheten, ifølge den interne oppsummeringen av rapporten.
Publisert

The Big Challenge, den allmennrettede formidlingsfestivalen som skulle bli billigere og bedre enn Starmus, begynner gradvis å få passet sitt påskrevet. Under NTNUs styremøte i starten av desember skal festivalens fremtid diskuteres, men på veien dit har festivalen allerede vært diskutert i dekanmøtet. Fredag skal det legges frem for festivalens styringsgruppe.

Grunnlaget for diskusjonen i dekanmøtet denne uken var et internt utarbeidet oppsummeringsnotat om erfaringene fra festivalen. Ifølge notatet er hovedinntrykket «at festivalen lykkes med å sette sammen et godt hovedprogram med dyktige og engasjerende foredragsholdere», men at festivalen samtidig fremsto mer som en foredragsserie enn som en møteplass.

NTNU har også fått tilbakemeldinger på at festivalen ikke lyktes i forsøket på å kombinere et hovedprogram «med høy kvalitet på engelsk med høy kostnad og gratisprogram for massene».

I notatet konkluderes det også at en, gitt ressursene som ble brukt på festivalen, ikke har lyktes i å øke interessen for forskning og vitenskap hos allmennheten.

LES OGSÅ: NTNU vil arrangere egen festival
LES OGSÅ: Slik så Big Challenge-budsjettet ut

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Måtte avlyse aktiviteter

- Vi kommer til å sette ned en liten hurtigarbeidende gruppe som skal se på evalueringen av festivalen og på hvordan festivallandsskapet til NTNU skal se ut i fremtiden, sier prorektor for forskning ved NTNU, Bjarne Foss.

Formidling, og med det også vitenskapsfestivaler, er et av hans ansvarsområder.

De tomme setene i Olavshallen under foredragene nevnes også i notatet, men «mer alvorlig enn at voksne folk ikke benyttet billettene sine til Olavshallen, var at skoleprogrammet samlet ikke var så godt besøkt som det burde», står det.

Science Camp 2019, et opplegg rettet mot elever i videregående skole, omtales som direkte mislykket med tanke på deltakelse. «Svært få elever og skoler benyttet seg av tilbudet og nesten alle aktiviteter ble avlyst».

Manglende kommunikasjon

Noe av årsaken til dette er ifølge notatet at kommunikasjonen rundt festivalen opplevdes som utfordrende og til dels manglende. Både Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune som medarrangører viser til at mye skjedde på kort varsel - for kort til at lærere kunne sette av tid i timeplanen på tampen av året.

«Sammenlignet med Starmus, så har vi/TRKF(Trøndelag fylkeskommune, red.anm.) i mindre grad vært inkludert i planlegging og tilrettelegging av festivalen. Dette har nok medført noe lavere engasjement og eierskap i forhold til årets festival kontra Starmus», skriver fylkeskommunen i sin tilbakemelding.

Og mangelen på engasjement og eierskap gjaldt ikke bare eksterne krefter. Også innad på NTNU var engasjementet tildels fraværende, ifølge notatet.

«Interessen for å gi tilbakemelding om festivalen kan i og for seg også illustrere engasjementet. Kun tre av 8 fakulteter har ønsket å sende inn sine synspunkter på festivalen».

Svak måloppnåelse

I evalueringen av festivalen har NTNU også fått medieovervåkningsselskapet Retriever til å analysere medieoppslag knyttet til festivalen. Der kommer det frem at The Big Challenge genererte 247 medieoppslag, forsvinnende få sammenlignet med Starmus som genererte 1500.

Hovedinntrykket er at «festivalen fikk lite nasjonal og internasjonal medieoppmerksomhet, men god regional oppmerksomhet», står det i notatet.

Der oppsummeres det med at festivalen var noe NTNU kan og bør være stolt av, at programmet var godt med interessante temaer, foredragsholderne var gode og gjennomføringen nær prikkfri. Men:

«Samlet sett synes det som om måloppnåelsen på de overordnede målene for festivalen var relativt svak.»