Ytring:

Antallet flyreiser ved NTNU er sjokkerende

Kristin Norum Skoglund er én av seks kandidater som vil representere midlertidig vitenskapelige ansatte i NTNU-styret. Kandidatene har blitt utfordret på spørsmål om hva de mener er viktig og hva de vil jobbe for. Her er Skoglunds svar.
Kristin Norum Skoglund stiller til valg som representant for de midlertidig ansatte i NTNU-styret. 

Kristin Norum Skoglund stiller til valg som representant for de midlertidig ansatte i NTNU-styret. 

Hva mener du et universitet skal være, og hvilken rolle skal et universitet spille i samfunnet?

Universitetet skal være en bidragsyter til videre utvikling av dagens globaliserte samfunn, der hovedoppgaven er å knytte sammen undervisning, forskning og kunnskapsutvikling slik at avgjørelser og utviklingen er basert på kunnskap og forståelse.


Hvilke endringer må skje (hvis noen) for at NTNU skal kunne spille den rollen?

Sentralt for utviklingen av NTNU sin rolle er tett dialog mellom universitet og samfunn. En toveis dialog der man lytter til hverandre og til hverandres behov for å utvikle kvaliteten.  


Hvem skal bestemme hva det skal forskes på ved NTNU, og hvilke interesser skal være styrende?

Ytringsfrihet og universitetenes frie rolle har de siste årene blitt satt under press i store deler av verden. Med inspirasjon fra den europeiske universitetstradisjonen er det, til tross for at det ikke er fastsatt i universitets- og høgskoleloven, en langvarig praksis om individuell akademisk frihet i Norge. Dette er ikke noe vi kan ta for gitt, men må ha konstant fokus på.


Hva skal NTNUs relasjon til næringslivet være? Hva er ditt syn på forskningsfinansiering i fra privat sektor?

Dette er avhengig av konteksten ved den enkelte relasjon. Det som det er viktig å fokusere på er sammenhengen mellom dette og det foregående spørsmålet som omhandlet forskningsfriheten.


På hvilke måter har du tenkt å lytte til, og kommunisere med de du representerer (inkludert dem i Gjøvik og Ålesund)?

Det er for mange midlertidige ansatte til at det er mulig eller hensiktsmessig å ha direkte dialog med alle. Som representant for disse vil det primært være viktig med god kommunikasjon med DION som er vår felles interesseorganisasjon. I tilleg må man benytte seg av de mediene man har tilgengelig og gjøre seg synlig, for eksempel i Universitetsavisa.


Hva vil du si er de viktigste sakene for midlertidige ansatte?

Den viktigste saken for midlertidig ansatte er at vi er fullverdige ansatte med behov for trygge rammer og en forutsigbar hverdag, der man kan planlegge fremtiden. Jeg vil ha fokus på midlertid ansattes behov i diskusjonene i styret, fordi jeg mener det styrker NTNU.


Hvordan vil du jobbe for at midlertidig ansettelse ikke blir normen?

I den grad man har direkte påvirkning ned på instituttene om ansettelser er det viktig å fronte disse perspektivene i alle de strategiske diskusjonene. Et av styrets viktigste virkemiddel er de målene som man setter for organisasjonen. Utbredelsen av midlertidige ansettelsen er noe som kan defineres gjennom konkrete mål – som organisasjonen må forholde seg til.


Har du noen tanker om hvordan NTNU sin internasjonaliseringsstrategi kan kombineres med et større miljøansvar og familieliv?

Internasjonaliseringsstrategien til NTNU omfatter mange områder. Når det gjelder den fysiske reisingen er det sjokkerende tall som blir lagt frem i forbindelse med antall flyreiser totalt ved NTNU. Dette bør hver enkelt av oss ta inn over seg og vurdere miljøaspektene rundt reisene. Kanskje kan man avtale SKYPE-møter i stedet for den fysiske reisen.

Et annet relevant område innen internasjonaliseringsstrategien er internasjonal publiseringspolitikk. Det er viktig å få spredt forskningen som vi ved NTNU kommer frem til, verden over, bare vi ikke glemmer å samtidig produsere noe på norsk, for våre egne nærmeste brukere.

Når det gjelder utenlandsopphold, er det viktig å få på plass støtteordninger der man som midlertidig ansatt kan søke om støtte til utenlandsopphold, slik at det er mulig å kombinere dette med familielivet, sånn som nå er gjort ved SU-fakultetet. Det bør være i NTNU sin interesse at også ansatte med familier har mulighet til å reise ut, selv om dette er økonomsik mer kostbart.


Hvordan vil du jobbe for at NTNU skal kunne holde på sine gode forskerspirer som ønsker å bli?

Det må være en sammenheng mellom det at universitetet satser på å gi økt kompetanse gjennom særlig doktorgrader, og muligheter med det videre arbeidet med forskning. Håpet er at NTNU i tillegg til å styrke sine egne rekker også kan bidra til å styrke samfunnet ved økt kunnskap referert til det større ansvaret som ligger i vår samfunnsrolle

Valg til NTNU-styret

New University Norway og Protestpub har utfordret de seks kandidatene som stiller til valg som repreresentanter for den midlertidig vitenskapelige ansatte i NTNU-styret med en rekke spørsmål.

Denne ytringen er svar på spørsmålene.

Kandidatene er:

* Bart Iver van Blokland, stipendiat, Institutt for datateknologi og informatikk (IE)

* Erik Frydenlund Hofsbro, vitenskapelig assistent, Institutt for arkitektur og planlegging (AD)

* Ewa Morsund, stipendiat, Institutt for sosiologi og statsvitenskap (SU)

* Jørgen Veisdal, stipendiat, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (ØK)

* Kristin Norum Skoglund, stipendiat, Institutt for lærerutdanning (SU)

* Sebastian Krossa, postdoktor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (MH)

NTNU-styret består av elleve medlemmer. Sju av disse er interne og velges av ansatte og studenter. Det velges også varamedlemmer. Studenter og de midlertidige vitenskapelige ansatte sitter for ett år om gangen, mens resten av de interne velges for fire år.

Selve valget skjer 8.-10. april.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Koronaviruset:

NTNU strammer inn på reiser til en rekke land

Alle reiser til fastlands-Kina og Nord-Italia, Sør-Korea, Japan og Iran, Hong Kong og Singapore skal avlyses eller utsettes, ifølge NTNUs nye retningslinjer.

Kva med studentanes rettar, Nord universitet?

Studentane ved Campus Nesna blir no utsett for eit tilfeldig og mangelfullt styringssystem som gjer studentane utrygge for både kvalitet og studiesituasjon.

Disse skal ha ansvar for norsk deltakelse i Horisont Europa

Forskningsrådet og Innovasjon Norge er de mest sentrale aktørene som skal følge opp norsk deltakelse i Horisont Europa, som er EUs forsknings- og innovasjonsprogram.

Ytring:

Norsk forskning er åpnet

- Vi er på god vei mot målet om åpen tilgjengelighet for offentlig finansierte vitenskapelige artikler , skriver Anne Kristine Børresen, Vidar Røeggen og Gunnar Sivertsen, arbeidsutvalget i UHR-Publisering.