Ytring

Fagforeningene: Forhandling om arbeidsplasser

NTNU og fagforeningene etablerer en gruppe som blant annet skal diskutere andel cellekontor.

Øystein Moen, Sturla Søpstad, Morten Mørch og Patric Wallin.
Formuleringene knyttet til arbeidsplass i campussamling og campusutvikling har ikke vært tydelige nok til å ha tilstrekkelig betydning, skriver Øystein Moen, Sturla Søpstad, Morten Mørch og Patric Wallin.
Publisert Sist oppdatert

I SESAM (sentralt samarbeidsutvalg) ble det 6. februar enighet mellom arbeidsgiver og fagforeningene om å etablere en partssammensatt gruppe som har som mål å bli enig om noen konkrete, grunnleggende føringer for arbeidsplasser ved NTNU. I dette ligger også å diskutere andel cellekontor samt bli enige om medvirkningsprosesser der det er diskusjon om arbeidsplass.

Utgangspunktet sett fra fagforeningenes side består av flere elementer: For det første har ikke formuleringene knyttet til arbeidsplass i campussamling og campusutvikling vært tydelige nok til å ha tilstrekkelig betydning.

Planlegger for 20-25% cellekontor

For det andre indikerer byggeprogrammet som er lagt fram for campussamling at en planlegger ut fra 20-25% cellekontor og tall for antall ansatte fra 2018 - dette vurderes fra vår side som negativt for ivaretakelse av forsknings- og utdanningsaktiviteten på en forsvarlig måte.

For det tredje ønsker vi å sikre at prosesser som handler om arbeidsplasser ved NTNU ivaretar medvirkning og medbestemmelse best mulig, noe som blir spesielt viktig når effektene av budsjettreduksjoner i økende grad får konsekvenser.

Vil ha konkrete føringer for cellekontor

Vårt fokus vil være spesifikt: Hvordan og når telles antallet ansatte? Hva er ambisjonsnivået i forhold til andel cellekontor ved NTNU? Hva er minimumsløsningen for andel cellekontor ved NTNU?

Når det gjelder den første delen, konkrete føringer for andel cellekontor, er det satt en frist til onsdag 22. februar for eventuelt å oppnå enighet. Sett fra de ulike hovedsammenslutningene er det positivt at vi får det som i praksis er en forhandling om denne tematikken i forkant av styremøtet 6. mars.