Ytring

- Og alt dette skjer mens vi ser på, mens  rektoratet på NTNU ser på

Vi har fått nok empirisk bevis på grusomheter, ondskap og folkemord i Gaza, skriver Bassam Hussein, i denne ytringen, hvor han etterlyser en tydelig holdning fra NTNUs side.

Bassam Hussein etterlyser en klar holdning fra NTNU. Her foretar helsepersonnell en markering for Gaza.
Publisert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Blodbadet i Gaza fortsetter, sultkrigen fortsetter, ødeleggelseskrigen fortsetter, og fordrivelseskrigen fortsetter. Etter 76 år med en pågående katastrofe, bestemmer Israel og deres allierte i Vesten seg for å iverksette den endelige løsningen. Beslutningen er tatt, og målet er å eliminere det palestinske folket i Gaza og på Vestbredden én gang for alle. På Gazastripen pågår det et folkemord i stor skala mens vi ser på, mens verden ser på. 

Det sendes direkte på TV, og verden ser på og rektoratet på NTNU ser på. 

Det er ingenting som er hemmelig eller omdiskutert når det gjelder omfanget eller dimensjonene av dette pågående folkemordet. Israel forsøker ikke engang å skjule sine intensjoner. Den internasjonale domstolen (ICJ) har til og med bekreftet at det er forsvarlig (plausibelt) å hevde at det pågår et folkemord i Gaza.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Vi har fått nok empirisk bevis på grusomheter, ondskap og folkemord i Gaza.

Det mangler ikke på bilder og videoer av barn som skriker av sult, det mangler ikke på mødre og fedre som plukker opp restene av sine drepte barn etter et bombeangrep. Det mangler ikke på amputerte spedbarn som har mistet begge foreldrene. Det mangler ikke på hele familier som er blitt fullstendig slettet fra folkeregisteret i Gaza. Det mangler ikke på drepte studenter eller universitetsansatte. I Gaza er det over 4000 studenter og nesten 100 vitenskapelig ansatte som har blitt drept så langt. Universitetene i Gaza er jevnet med jorden, på lik linje med 60 % av infrastrukturen i Gaza. All høyere utdanning i Gaza er i fare for å bli utslettet. 

Og som om dette ikke var nok, lever nå over 2 millioner mennesker på Gazastripen på randen av en massiv sultkatastrofe. Det pågår en fullskala sultkrig som vi aldri har sett maken til. Det finnes ikke mat eller rent drikkevann i Gaza. Nødhjelpen som slippes gjennom er sjelden eller kommer aldri frem. De fleste menneskene i Gaza faster fordi de ikke finner nok mat. Det har blitt en luksus å spise et måltid om dagen. 

Folk har begynt å spise dyrefôr på grunn av matmangelen. Israel blokkerer fullstendig mat- og vannforsyninger til Gaza. Alternativene som det palestinske folket står overfor er grufulle: 1) bli drept av bomber, 2) dø sakte av sult, 3) dø sakte av kulde, 4) dø sakte av infeksjoner, eller 5) dø sakte av smerter. 

Og alt dette skjer mens vi ser på, mens verden ser på, Stortinget ser på, Statsminister ser på og rektoratet på NTNU ser på. Og det er ganske stille rundt dem; vi hører ingen lyd fra NTNU eller andre utdanningsinstitusjoner i Norge. Rektoratet på NTNU sluttet seg til boikotten av Russland etter invasjonen av Ukraina, mens når det gjelder Gaza, er de tilbakeholdende med å si at boikott virker. Plutselige ble boikott ineffektivt. NTNU Rektoratet gikk fra å være en supporter for akademisk boikott til å være en motstander av boikott da hudfargen på ofrene endret seg fra blendende hvitt til lysbrunt. 

Eller finnes det andre grunner for denne stillheten? Er stormen fra rektoratet rundt hjørne? Skal rektoratet tar avstand fra folkemord som pågår og erklære full stans av alle samarbeidsavtaler med israelsk institusjoner?

Rektoratet er stille. Husk at dersom noen tier, er de medskyldige i folkemordet. Silence is complicity. Vi og historien vil aldri tilgi dem.

Tiden for å være nøytral er over nå; det er på tide å forsvare og beskytte de undertrykte før det er for sent. Det finnes ingen nøytralitet i folkemord. Vi og historien vil aldri tilgi dem.

Dersom noen tier fordi de frykter å bli stemplet som jødehatere, så er det faktisk et hån mot jøder. Tusenvis av jøder har tatt avstand fra det som foregår i Gaza og har aktivt sluttet seg til krav om våpenhvile og stans av folkemord.

Hvis noen tror at palestinerne startet krigen den 7. oktober og derfor ikke sier noe, må de skjønne at de overser palestinernes lidelser gjennom de siste hundre årene. Palestinere har levd i en pågående katastrofe siden begynnelsen av 1900. Vi og historien vil aldri tilgi dem.

NTNU må gjøre mere. Når vi ser at høyere utdanning i Gaza er i ferd med å bli utslettet, er det fullstendig uaksptabelt at NTNU opprettholder relasjoner og samarbeidsavtaler med israelske universiteter. Det har i mange tiår vært godt dokumentert at israelske universiteter er aktive bidragsytere til Israels okkupasjon og undertrykkelse av palestinere. Akademisk boikott er nødvendig for å vise tydelig motstand mot det pågående folkemordet. Det er nødvendig nå å vise mot, lederskap og akademisk integritet. Vis veien til andre universiteter og akademiske institusjoner. Gi folk i Gaza håp om å bli reddet før det er for sent.