åpent brev

Til styret ved NTNU og Anne Borg

- NTNU kan ikke leve med å diskutere ytringsfrihet bak lukkede dører, skriver sjefredaktørene Kirsti Husby, Tove Lie og Tore Oksholen i et åpent brev til NTNUs styre ved styrets leder Remi Eriksen.

- Vi ber om at styret åpner andre delen av møtet, skriver Tore Oksholen, Tove Lie og Kirsti Husby.
Publisert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Vi er tre underskrivere og representerer tre medier som følger NTNU tett, Khrono, Universitetsavisa og Adresseavisen. 

Vi reagerer på at det ekstraordinære styremøtet er foreslått lukket. Slik vi forstår, vil styrets behandling av ytringsfrihet pågå bak lukkede dører. Offentligheten vil bare kunne følge med på orienteringen fra rektor og styrets spørsmål til rektor. 

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Dette er et sakskompleks som har levd i offentligheten fra det første intervjuet i Dagens Næringsliv om de to rapportene om kjernekraft som begge ble publisert samme dag, mandag 27. november. Etter det har det vært debattinnlegg og intervju i ulike medier i to uker. Hele saken har foregått i offentligheten. Den samme offentligheten bør også ha tilgang til debatten i styret. 

NTNU kan ikke leve med å diskutere ytringsfrihet bak lukkede dører. 

Vi ber om at styret åpner andre delen av møtet. 

Vi viser til disse sakene som problematiserer at møtet blir lukka: 

https://www.khrono.no/ntnu-bommer-pa-ytringsfriheten-igjen/833161

https://www.khrono.no/stenger-dorene-for-deler-av-ekstraordinaert-styremote/833107

https://www.universitetsavisa.no/akademisk-ytringsfrihet-anne-borg-uamener/det-kan-vaere-anne-borg-alt-har-bestemt-seg/394454

https://www.universitetsavisa.no/akademisk-ytringsfrihet-anne-borg-ntnu-styret/jurister-reagerer-pa-at-styremotet-lukkes-ikke-vanlig-a-begrunne-slik/394375

Med hilsen

Tove Lie, Khrono

Tore Oksholen, Universitetsavisa

Kirsti Husby, Adresseavisen