Tor Grande er konstituert som rektor ved NTNU

Prorektor for forskning Tor Grande blir konstituert som rektor ved NTNU. 

Tor Grande ble fredag ny konstituert rektor ved NTNU.
Publisert Sist oppdatert

Tor Grande ble konstituert som ny rektor ved NTNU på fredagens ekstraordinære styremøte. 

- Jeg meddeler at Tor Grande konstitueres fra og med i dag 15.12 og fram til ansettelse av ny rektor på åremålsstilling, sa styreleder Remi Eriksen da styremøtet igjen åpnet for offentligheten, etter en lukket diskusjon.

I utgangspunktet har prorektor for utdanning Marit Reitan vært Anne Borgs offisielle stedfortreder. UA erfarte tidligere at det var Tor Grande som tar over som konstituert rektor. Dette er nå bekreftet.

Borg var konstituert selv

Konstituert rektor vil si at han fungerer som rektor fram til en permanent erstatning for Anne Borg har blitt ansatt. Borg trakk seg i et styremøte tidligere i dag etter å ha fått mye kritikk for sin håndtering av akademisk ytringsfrihet.

Borg var i sin tid konstituert rektor etter at Gunnar Bovim trakk seg fra sin stilling i 2019. Hun fikk så stillingen permanent.

Nær medarbeider av Borg i lang tid

Tor Grande har vært Anne Borgs nære medarbeider i lang tid, siden han var hennes prodekan for forskning da Borg var dekan for NV-fakultetet. 

Det vakte oppsikt da Borg kort tid etter at hun overtok som rektor unnlot å forlenge åremålet til daværende prorektor for forskning, Bjarne Foss, og erstattet ham med Grande.

Styrets tilrådning

I del to av det åpne styremøtet ble styrets tilrådning presentert av styreleder Remi Eriksen:

«På bakgrunn av situasjonen som er oppstått etter rektors innlegg i Dagens Næringsliv 5. desember 2023 med tittel «Det grønne skiftet er tjent med en sunn ytringskultur», samt påfølgende debatt i media: 

  1. Styret mener innlegget i Dagens Næringsliv 5. desember fra rektor var kritikkverdig fordi det kunne oppfattes som begrensende på akademisk ytringsfrihet. Det er også kritikkverdig at rektor gjennom innlegget offentlig irettesatte egne ansatte. Videre kunne kontakten med NHO og Norsk Industri i forkant av innlegget i Dagens Næringsliv skape uklarhet om NTNUs uavhengighet. 

  2. Styret understreker viktigheten av at ansatte og studenter ved NTNU opplever at de har full ytringsfrihet. Vitenskapelig ansatte oppfordres til å delta i det offentlige ordskiftet også når det gjelder kontroversielle temaer. Vitenskapelig ansatte som uttaler seg offentlig uttaler seg på egne vegne, ikke på vegne av NTNU. Dette er et vesentlig element i akademisk ytringsfrihet. 

  3. Styret understreker videre at NTNU skal forvalte og forsvare den akademiske friheten, uavhengig av eksterne interessenter, og at dette ivaretas i samarbeidsavtaler. Styret ber om at eksisterende relevante avtaler gjennomgås for å sikre akademisk frihet og NTNUs uavhengighet. 

  4. Styret ber om at det fremlegges en sak for hvordan akademisk frihet ivaretas ved NTNU og hvordan konklusjonene fra Kierulf-utvalgets utredning realiseres ved NTNU.»

- Takknemlig for at styret har tatt en ordentlig diskusjon

Styremedlemmene fikk så anledning til å kommentere tilrådningen. Styremedlem Aksel Tjora var også i denne runden først ute. 

- Når det gjelder punkt fire er jeg og alle med meg takknemlige for at styret har tatt en ordentlig diskusjon. Jeg tror at dette er noe som vi kommer til å sette veldig sterkt fokus på framover. 

Han sa at den vanskelige diskusjonen og oppmerksomheten saken har fått i mediene har vist at dette har betydelig viktighet.  

- Denne konklusjonen og Annes avgang sørger for at vi setter ordentlig, ordentlig trykk på tematikken. Sammen med Ingrid og Bjørn vil jeg si tusen takk for anledning til å diskutere dette, og tusen takk til Anne for innsats som rektor.

Styreleder: - Ser fram til å jobbe med Tor Grande

Også styremedlemmene Nina Refseth, Anders Lie Hagen, Ingrid Bouwer Utne og Bjørn Skallerud pekte på viktigheten av styrets tilrådning for veien videre.  Styreleder Remi Eriksen konkluderte ved slutten av møtet: 

- Da har vi vært igjennom et litt uvanlig styremøte ved NTNU, men vi har en ny konstituert rektor, Tor Grande. Jeg ser fram til å jobbe sammen med Tor om hvordan vi skal styre NTNU videre, fram til ny rektor blir ansatt i ny åremålsperiode. 

Anne Borgs åremål som rektor skulle ende våren 2025, men nå vil stillingen lyses ut så raskt som mulig. I styrets vedtak står det at:

«Styret ber rektor komme tilbake med en sak til styrets møte 22.01.2024 om prosess for rekruttering av ny rektor til ny åremålsstilling. Saken må inneholde forslag til utlysningstekst og vurderinger knyttet til dispensasjon fra hovedregelen om at rektors åremål skal være fire år, og hvordan ansettelsesprosessen kan framskyndes.»

Følg UA på Facebook og Instagram.