Styrevalget:

Det blir omvalg for de midlertidig ansatte

Nytt valg kan komme allerede neste uke.

Styreleder Nils Kristian Nakstad var en av flere som mente det ikke var heldig at resultatet ble publisert før styret kunne ta en beslutning om omvalg.
Styreleder Nils Kristian Nakstad var en av flere som mente det ikke var heldig at resultatet ble publisert før styret kunne ta en beslutning om omvalg.
Publisert Sist oppdatert

NTNU-styret bestemte på et ekstraordinært styremøte 14. april at det vil bli omvalg av styrerepresentant og vara for de midlertidig vitenskapelig ansatte. Underveis i debatten ytret flere kritikk mot det som mange oppfattet som et utydelig valgreglement, som er dårlig tilpasset digitale valg.

Kristin Wergeland Brekke i valgstyret sa at de ønsker å kunngjøre dette allerede i morgen og at valget kan foregå torsdag og fredag neste uke.

I forkant av møtet var det valgstyrets anbefaling å underkjenne valgresultatet for de midlertidige ansatte på grunn av en klage fra en av kandidatene over to tilfeller hvor to andre enkeltkandidater fikk sine kandidaturer promotert via ulike kanaler på Innsida etter at valget var i gang. Det var under møtet bred enighet om at alle hadde handlet i god tro og at ingen kunne klandres. Tilrådningen i forkant var å støtte valgstyrets beslutning.

- Det er beklagelig å måtte ta en sånn sak til styret. Det er på ingen måte ønskelig at det gjennomføres et gjenvalg, sa organisasjonsdirektør og leder for valgstyret, Ida Munkeby under møtet.

Bakgrunnen for at valgstyret valgte å reagere, var en klage på meldingene på Innsida. Disse meldingene vurderte valgstyret ga ulik profilering av kandidatene.

- Ettersom det ble lagt ut under valget, er det rimelig å anta at det påvirket. Det er et viktig prinsipp med likebehandling, meldingen til de midlertidige ansatte når ut til 3000. Og det kom en melding ved et fakultet der to av kandidatene har tilhørighet, fortsatte Munkeby.

Ikke skjedd feil

Kun styrerepresentant for studentene, Simen Ringdahl sa tydelig at han ikke mente det forelå den type feil som tilsa at det måtte utstedes omvalg. Han mente her at valgreglementet er utydelig og at det egentlig ikke forbyr organisert valgkamp i stemmegivningsperioden.

- Det virker litt utenkelig å ikke drive kunne drive valgkamp underveis med et heldigitalt valg. Dette gjelder spesielt for studentvalget, der det er utrolig viktig å få opp valgoppslutningen.

Dette var det flere styrerepresentanter som stilte spørsmål ved. Nina Refseth hevdet at siden dette oppfattes ulikt, så må man også være firkantet.

Ringdahl mente også at det ikke var tydelig at Innsida-meldingene ga ulik eksponering da hovedmålet var å oppfordre til å stemme. Ikke å promotere. Videre mente han at det var uheldig at resultatet fra første runde allerede var annonsert, da dette kan påvirke utfallet av runde to.

Ikke sikre på at likebehandling har skjedd

Dette ble istemmet av mange, blant annet styreleder Nils Kristian Nakstad og Aksel Tjora. Som mente at det her var god grunn til nytt valg.

- Her kan vi ikke forsikre oss om at likebehandling har skjedd. Prinsipielt sett er det derfor riktig å utlyse nytt valg for å være sikker. Samtidig er det ingen grunn til å klandre de som har lagt ut meldingene. Det er viktig at styret her ikke retter kritikk mot noen, sa han.

Tim Torvatn støttet også et nytt valg og var også enig med Ringdahl i at det er uklare regler, spesielt med tanke på nåværende digitale verktøy.

- Her er det ikke lov fordi det var på Innsida, men man kan gjøre det samme på en Facebook-gruppe og nå like mange. Reglene er for dårlige, men kan ikke påvirke hvordan man tolker dem i en konkret situasjon.

Kunne ikke stoppe publisering av resultat

Kristin Wergeland Brekke var på møtet for å snakke for valgstyrets vurdering i forhold til lovverket. Hun sa at de måtte ta sin vurdering fordi resultatet fra valget var såpass nært at det er nærliggende å tro at innleggene på Innsida kan ha påvirket resultatet. Hun mener de ikke hadde mulighet til å stoppe publiseringen av resultatet på forhånd.

- Her er det viktig å ivareta alle sammen, også den som har klaget sånn at det føles trygt å skulle stille, fordi vi forholder oss til reglene. Det tryggeste til neste runde er at man sier at all valgkamp slutter når valget åpner. Det er også lurt å tenke gjennom hva som er klokt i en digital tidsalder og hvordan det påvirker valgreglementet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.