Campusprosjektet

Alternativene begynner å ta form, tusjene ligger fremdeles på bordet

Vi betrakter et par papirark i A3-format: Skisser hvor noen har klusset med tusj her og der. De som klusser er campusdirektør Merete Kvidal og Statsbyggs Simen Bakken. De har ikke klusset ferdig. Men KAMD er ute.

Arbeid pågår. Hva skal ut, hva skal inn, hvem skal sammen? Merete Kvidal og Simen Bakken diskuterer mens Anne Borg følger nøye med.
Arbeid pågår. Hva skal ut, hva skal inn, hvem skal sammen? Merete Kvidal og Simen Bakken diskuterer mens Anne Borg følger nøye med.
Publisert Sist oppdatert

Anne Borg er innom Campuslab som snarest for å forklare for UAs lesere hvordan hun tenker omkring de tusjmerkede plantegningene vi betrakter. Hva er viktigst for NTNU-rektoren?

- To ting: Vi må få til gode læringsarealer hvor studentene kan møtes på tvers av fag og disipliner. Og vi må unngå å gjøre grep som sperrer for framtidig campusutvikling.

Det jobbes under høytrykk med reformulering ac campusprosjektet etter Kunnskapsdepartementets anvisninger. Det er Kvidal fra NTNU og Bakken fra Statsbygg som leder arbeidet, mens Borg følger nøye med. Det gjør også KD, som har bedt om ukentlige oppdateringer. Det er også viktig for dem som jobber med revisjonen:

- Det er sånn at vi spør KD 'har vi tenkt rett her', 'er det slik dere oppfatter det,' kommenterer Bakken.

Hui, hvor det går

De jobber etter en stram tidsplan. Innen utgangen av mai skal KD ha tre ulike alternativer på bordet – en 0-versjon hvor man blir værende på Dragvoll, samt to versjoner for campussamling, en minimums- og en maksimumsvariant. Selv om de to variantene ikke vil være veldig forskjellige. Kvidal:

- I det minst omfattende alternativet bygger vi utelukkende på jomfruelig mark, vi legger oss til dels tett inntil eksisterende bygninger. Her blir det ingen omflytting av folk, kun innflytting, primært av folk som i dag holder til på Dragvoll. Dette alternativet utgjør 87 000 kvadratmetre.

Skal ut: Sentralt læringsareal. Borg løfter plastmodulen som illustrerer området Kvidal omtaler som «juvelen» men som man altså ikke ser seg råd til.
Skal ut: Sentralt læringsareal. Borg løfter plastmodulen som illustrerer området Kvidal omtaler som «juvelen» men som man altså ikke ser seg råd til.

I alternativ to blir det omflytting, siden det også legges opp til å bygge om eksisterende bygningsmasse. Dette alternativet vil nødvendigvis ta lengre tid å realisere, siden man må gripe til midlertidige løsninger for dem som må sitte et annet sted mens ombyggingen pågår. Alternativ to krever 109 000 kvadratmetre.

Disse to alternativene skal presenteres på nøytralt vis, som to likeverdige og fullverdige alternativer.

Smertegrensen

Det skal spares milliarder av kroner på campusprosjektet. Et sted går det en smertegrense. Eksakt hvor den går lar seg ikke enkelt besvare, sier Kvidal og Bakken. Men Borg har noen absolutte krav:

- Vi skal få til gode læringsmiljøer for studentene. Vi skal rigge NTNU for de neste 50 år, slik at vi fortsatt kan løse samfunnsoppdraget vårt som er å utdanne kandidater. Og flytting fra Dragvoll skal skje i form av ett, enkelt vedtak. Jeg kommer ikke til å godta at noen blir igjen.

Hun minner nok en gang om at å bli værende på Dragvoll på ingen måte er gratis. Om man skal få til framtidsrettede arealer for forskning og utdanning er det mye som må gjøres med den slitne bygningsmassen.

Nå eller aldri

Det hviler en «nå eller aldri» stemning over arbeidet som bedrives i campuslab nå. Borg:

- Om vi ikke får til vedtak om campussamling nå, vil det neppe skje i overskuelig framtid.

- Kan man si at det ikke vil skje i vår levetid?

- Nå planlegger jeg å leve lenge. Men iallfall ikke i mitt yrkesaktive liv.

Når milliarder skal spares må noe ut. Hva da?

Det er her de tilstedeværende viser til at tusjen fremdeles er i aktiv bruk. Men enkelte sentrale elementer er klart:

Det sentrale læringsmiljøet ofres. Vi snakker om området fra Gamle kjemi og gjennom de to sentralbyggene. Denne «juvelen» (Kvidals karakteristikk) ser man seg ikke råd til.

KAMD er ute

Det blir ikke noe eget bygg for KAMD (kunst, arkitektur, musikk og design) i Høgakolebakken. Men dette har bare delvis med spareimperativet å gjøre, også kommunepolitikernes nylig kommuniserte restriksjoner på byggingen i området spiller tungt inn. Her minner Kvidal imidlertid om at det vil være plass for de elementene som utgjør KAMD, de blir bare ikke samlokalisert i ett bygg.

I minimumsalternativet blir det ikke plass til innovasjonsbygg. Dette vet man at det er stor interesse for, så her «tusjes» det videre.

Borg takker for seg og haster videre til neste møte. Siste spørsmål på vei ut:

- På en skala fra 1 til 7: Hvor mye gruer du deg til å møte dem som kommer til å bli skuffet når det endelige vedtaket foreligger, og de ser det ikke ble plass til dem?

- Jeg har full forståelse for at folk blir skuffet. Jeg vil bare understreke at vi kommer til å passe på å ikke gjøre noe nå som sperrer for utviklingsmuligheter som ligger der litt lenger fremme, sier NTNU-rektor Anne Borg.