Disse skal lede NTNUs fem satsingsområder

NTNU lanserer sine fem nye satsingsområder innen forskning i januar. Nå er det klart hvem som skal lede områdene.

De fem satsningsområdene skal gi retning for forskningen innen sine områder ved NTNU de neste årene.
De fem satsningsområdene skal gi retning for forskningen innen sine områder ved NTNU de neste årene.
Publisert
Fakta

Dette er NTNUs nye satsningsområder

  Satsningsområdene skal gjelde fra 1. januar 2024. Energi, Hav og kyst og Helse og livsvitenskap videreføres fra tidligere, mens de to andre er nye i en eller annen form. 

  De følgende er satnsingsområdene:

  • Energi

  • Hav og kyst

  • Helse og livsvitenskap

  • Samfunnssikkerhet og beredskap

  • Fellesskap

- Jeg er svært glad for at vi nå har fått ledere for alle de fem satsingsområdene på plass, og jeg er veldig fornøyd med at de kommer fra ulike fagmiljøer og fakulteter, sier rektor Anne Borg i en pressemelding. 

Satsingsområdene, som vil vare i åtte år, skal være møteplasser og arenaer for utforsking. De skal styrke NTNUs rolle som kunnskapsutvikler og partner innenfor temaer av stor samfunnsmessig interesse.

- Satsingsområdene favner ikke alt vi gjør ved NTNU, men de skal gi retning for forskningen innen sine områder ved universitetet de neste årene. De nye lederne skal altså ta fatt på en svært viktig jobb, sier Borg.

Les også: Nå er arbeidet i gang for å finne ut hvem som skal gi retning for satsningsområdene

Les også: Veien videre for NTNUs fem nye tematiske satsinger

Hun understreker at NTNU har svært gode forutsetninger for denne typen tverrfaglig samhandling og kunnskapsutvikling.

- Vi tror at svarene på de store samfunnsutfordringene ligger i skjæringspunktet mellom fag. Vi mener at organisering av forskning på denne måten vil gjøre oss bedre i stand til å utvikle ny kunnskap på tvers av fagfelt og profesjoner, i samarbeid med relevante samfunnsaktører, sier hun.

Dette er de nye lederne

NTNU Energi: Asgeir Tomasgard

Asgeir Tomasgard
Asgeir Tomasgard

Tomasgard er professor i operasjonsanalyse ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Han er også direktør for to ulike tverrfaglige forskningssatsinger innenfor miljøvennlig energi og energiomstilling: NTNU Energy Transition Initiative og Norwegian Centre for Energy Transition Strategies.

NTNU Hav og kyst: Bjørn Egil Asbjørnslett

Bjørn Egil Asbjørnslett
Bjørn Egil Asbjørnslett

Asbjørnslett er professor i marin prosjektering og logistikk ved Institutt for marin teknikk. Han har bred forsknings-, veilednings- og undervisningserfaring knyttet til maritim og marin virksomhet. Han har også etablert og leder to tverrfaglige studieprogram innen satsningsområdet, og han har deltatt i flere Sentre for forskningsdrevet innovasjon.

NTNU Helse og livsvitenskap: Marius Widerøe

Marius Widerøe
Marius Widerøe

Widerøe er i dag direktør for NTNU Helse, ett av NTNUs satsingsområder for perioden 2014–2023. Han er lege og førsteamanuensis i medisin (MR) med bred forskningsbakgrunn knyttet til medisinsk teknologi innen nevrovitenskap og kreft. Han har tidligere ledet MR Core Facility ved NTNU og den nasjonale forskningsinfrastrukturen Norwegian Molecular Imaging Infrastructure i Trondheim.

NTNU Samfunnssikkerhet: Nils Kalstad

Nils Kalstad
Nils Kalstad

Kalstad er førsteamanuensis i informasjonssikkerhet og han er i dag leder av Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. Han leder også NTNU Center for Cyber and Information Security, en nasjonal kunnskapsressurs for digital sikkerhet med 70 private og offentlige partnere. Han sitter dessuten i styrene til forskningsstiftelsen Norsar, Norsis og Kommune CSIRT.

NTNU Fellesskap: Karoline Daugstad

Karoline Daugstad
Karoline Daugstad

Daugstad er professor i samfunnsgeografi ved Institutt for geografi. I forskningen sin er hun opptatt av landskapsgeografi, kulturminner og kulturarv og naturressursforvaltning. Daugstad ledet Institutt for geografi i perioden 2013 til 2017. Hun var også prodekan for forskning ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap i perioden 2017 til 2021.

Følg UA på Facebook og Instagram.