.. og til slutt trakk Hindawi-tidsskriftet tilbake den stjålne NTNU-artikkelen

Siste kapittel i føljetongen om den stjålne NTNU artikkelen er at Hindawi har trukket den tilbake. - Nulling i vårt nasjonale register kan ha medvirket til at de nå endelig har handlet, sier Anne Kristine Børresen.

Anne Kristine Børresen er leder for Det nasjonale publiseringsutvalget. Hun tror ikke det omtalte tidsskriftet vil bli godkjent i Norge igjen, selv om Hindawi nå har trukket tilbake artikkelen.
Publisert

Det norske publiseringsutvalget bestemte seg i mars for å fjerne godkjenningen til tidsskriftet Mathematical problems in engineering. Det vil si at de gjennomførte en såkalt «nulling», som betyr at norske forskere ikke får poeng for å publisere der.

Bakgrunnen var at tidsskriftet ikke responderte på flere forespørsler om å trekke tilbake en artikkel som var blitt publisert i tidsskriftet. Artikkelen var egentlig skrevet av NTNU-forskere, men ble stjålet og publisert under kinesiske navn.

Det er forlaget Hindawi som publiserer tidsskriftet.

Hindawi ble første gang gjort oppmerksom på problemet i 2021 av Espen Flo Bødal, førsteforfatter av den stjålne artikkelen.

Men nå ser siste kapittel i historien ut til å være skrevet. Hindawi har endelig trukket artikkelen tilbake. Forlaget begrunner det med at manuskriptet er svært likt noe som tidligere har blitt publisert i en annen journal, under andre forfattere.

Ble også fjernet fra WoS

Anne Kristine Børresen, leder av Det norske publiseringsutvalget, forteller at Mathematical problems in engineering mistet sin godkjenning i Kanalregisteret i Norge. Etter det ble det også fjernet fra den store akademiske plattformen Web of Science (WoS). WoS fjernet 50 tidsskrifter i vår, av dem var 19 fra Hindawi.

- At WoS også har fjernet tidsskriftet fra sin indeks etter at vi nullet tidsskriftet her i Norge, understøtter vår beslutning. Vedtaket til WoS er gjort helt uavhengig av vår beslutning, men støtter opp om problemstillinger vi allerede jobber med i utvalget, og som også har vært omtalt i Universitetsavisa tidligere, sier Børresen.

Her viser Børresen til UAs artikkel der forskerne Morten Oksvold og Per S. Refseth ber om at alle tidsskrifter fra Hindawi svartelistes.

- Kan den norske beslutningen ha ført til at Hindawi endelig reagerer i denne saken?

- Nulling i vårt register kan ha medvirket til at de nå endelig har handlet og da har jo vårt vedtak hatt en god effekt. Vi har ikke direkte informert Hindawi om at tidsskriftet er nullet. Det gjør vi aldri, men vi ser at de relativt raskt fanger dette opp, sier hun.

Trekker tilbake 1200 artikler

Mye tyder på at Hindawi nå, i samarbeid med eieren Wiley, prøver å rydde opp i sitt frynsete rykte.

I begynnelsen av april skrev Retraction Watch at Hindawi og Wiley kommer til å trekke tilbake rundt 1 200 artikler, fordi disse artiklene har hatt en svekket fagfellevurdering.

Alle artiklene kommer fra spesialnummer, som har et spesielt dårlig rykte, fordi det utgis så mange av dem at det er tvilsomt om fagfellevurderingen er god nok.

Betenkelig at brukte så lang tid

Børresen tror ikke tidsskriftet Mathematical problems in engineering vil bli tatt inn blant godkjente tidsskrifter i Norge igjen.

- Jeg synes det er svært betenkelig at tidsskriftet brukte så lang tid på å fjerne artikkelen. Det kan tenkes at Hindawi vil foreslå at tidsskriftet tas inn igjen, men vi har fattet beslutningen i nært samarbeid med publiseringskomiteen for matematikk. Det skal tungtveiende argumenter til fra fagmiljøet i Norge for at vi igjen skal vurdere tidsskriftet til «nivå 1», sier Børresen.

Hun forklarer også at publiseringutvalget ikke behandler forslag som kommer direkte fra forlag, forslagene skal komme fra fagmiljøet i Norge.

- Når så mange av dette forlagets utgivelser er under negativt søkelys internasjonalt, er det lite som skulle tilsi at vi skulle hente tidsskriftet snarlig tilbake til «nivå 1», sier hun.

Får internasjonal oppmerksomhet

Børresen forteller at Norges nasjonale register, Kanalregisteret, får mye internasjonal oppmerksomhet. I forbindelse med at WoS fjernet 50 tidsskrifter i april, intervjuet det engelske kjemi-magasinet Chemistry World det norske publiseringsutvalgets sekretær, Vidar Røeggen.

Røeggen forklarer i intervjuet hvordan det norske Kanalregisteret fungerer, og at norske forskere blir bedt om å dele erfaringer og bekymringer angående tidsskrifter.