Ber om at alle tidsskrifter fra forlaget Hindawi svartelistes

I fjor publiserte et Hindawi-tidsskrift en stjålet NTNU-artikkel. Forlagets tidsskrifter bør miste sin status som godkjente i Norge, mener Per S. Refseth og Morten Oksvold.

- Publiseringsutvalget og kanalregisteret kan selvfølgelig velge å vurdere enkelttidsskrift for seg. Men jeg mener at problemet er så omfattende, og indikerer så store svakheter ved Hindawi, at de bør sanksjoneres som forlag, sier Per S. Refseth.
Publisert

Universitetsavisa skrev i fjor om at tidsskriftet Mathematical Problems of engineering publiserte en artikkel som var stjålet fra NTNU- forskere.

Universitetsbibliotekar Per S. Refseth ved Høgskolebiblioteket i Hamar engasjerte seg den gang i saken, og har fulgt med på forskningen om forlaget Hindawi.

Refseth og forsker Morten Oksvold ved Oslo universitetssykehus har nå sendt brev til kanalregisteret, som er Norges register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Les brevet til kanalregisteret og Det nasjonale publiseringsutvalget her.

«Undertegnede foreslår herved at Hindawi sanksjoneres og at alle tidsskrifter i deres portefølje mister sin status som godkjente i det norske registeret over vitenskapelige publiseringskanaler», skriver de i brevet.

Dersom tidsskriftene ikke lenger er godkjente, får ikke forskere publiseringspoeng for å publisere i dem.

Ikke et seriøst forlag

Forlaget Hindawi ble i 2021 overtatt av forlaget Wiley.

I brevet skriver de at Hindawi, særlig etter 2021, har vist at måten de driver forlagsvirksomhet på, ikke oppfyller kravene for å bli anerkjent som et seriøst vitenskapelig forlag.

- Hovedproblemet er at en rekke av tidsskriftene i Hindawi har publisert mange artikler produsert ved artikkelmøller, sier Refseth til Universitetsavisa.

En artikkelmølle er en organisasjon som produserer og selger forfatterskap til forskningsartikler. Ofte kan artiklene inneholde data som er oppkonstruerte, og de kan også inneholde plagiat.

I brevet viser Refseth og Oksvold til en undersøkelse av alle artikler publisert gjennom Hindawi i 2022 gjort av professor Dorothy Bishop, resultatene er publisert i en preprint.

Resultatene viser at det er grunn til å stille spørsmål om manuskriptene har gjennomgått en akseptabel fagfellevurdering før publisering.

- Det er åpenbart at Hindawi og flere av deres tidsskrifter ikke fyller minimumskravene for vitenskapelige tidsskrift. Problemene finnes først og fremst i spesialnumre med gjesteredaktører, kommenterer Refseth.

Basert på to spesialnummer, konkluderte Bishop med at de aller fleste av de 300 artiklene trolig var produsert av artikkelmøller.

Underlige fraser

    Forsker Morten Oksvold ved OUS har deltatt i en undersøkelse av vitenskapelige tidsskrifter. De søkte etter underlige og uvitenskapelige fraser i tidsskriftene, og fant utbredt bruk av uforståelige formuleringer og identiske fraser som ble brukt i mange ulike artikler. Dette mente de var et tegn på at artiklene var kunstig generert.
    Mange av disse artiklene er publisert i Hindawi-tidsskrifter.
Forsker Morten Oksvold har funnet mange artikler som trolig er fabrikert, både hos Hindawi og hos andre forlag.
    - Dette med artikler som vi mistenker er fabrikert, er et generelt problem også blant de store og etablerte forlagshusene. Men Hindawi har en urovekkende stor andel av problematiske artikler og gjennomgående dårlig kvalitet på det som utgis, sier Oksvold til UA.

    Hindawi har over 200 tidsskrifter i sin portefølje. 30 av dem er godkjente i kanalregisteret.

«Med sin praksis, ødelegger Hindawi for vitenskapelig fremgang ved å fylle faglitteraturen med feilinformasjon som skaper forvirring og på sikt fører vitenskapen inn i blindgater. Det blir helt feil at offentlige midler benyttes til å fremme denne form for kynisk og profittdrevet samfunnsødeleggende virksomhet,», skriver Refseth og Oksvold.

Piratkopierte NTNU-artikkel

Refseth sier han tidligere hadde et ok inntrykk av Hindawi, og vurderte dem på samme måte som de store open access-forlagene MDPI og Frontiers.

- Men jeg interesserte meg for saken hvor to NTNU-forskere ble frastjålet en artikkel i 2022, hvor den piratkopierte artikkelen ble publisert på et Hindawi-tidsskrift, forteller Refseth.

Han tok derfor kontakt med forlaget, siden han trodde de var et seriøst forlag.

- Jeg visste at de hadde blitt kjøpt opp av Wiley i 2021. Jeg hadde epost-kontakt med tre ulike personer i Hindawi sitt Research integrity team, som alle forsikret meg om at de undersøkte saken. Men åtte måneder senere har det ikke skjedd noe, sier Refseth.

Universitetsavisa har også vært i kontakt med flere personer i Hindawi for å få vite hva som skjer med den frastjålne NTNU-artikkelen, men har ikke lyktes i å få konkrete svar.

Omfattende problem

Refseth sier det er særlig 10-15 av tidsskriftene til Hindawi som er fulle av artikler fra artikkelmøller.

- Publiseringsutvalget og kanalregisteret kan selvfølgelig velge å vurdere enkelttidsskrift for seg. Men jeg mener at problemet er så omfattende, og indikerer så store svakheter ved Hindawi, at de bør sanksjoneres som forlag.

Refseth understreker at hovedproblemet er artikkelmøllene, og at de ikke bare finnes i Hindawi-tidsskrift.

-Det beste hadde kanskje vært om vi kunne stoppet disse. Men ut fra hva vi vet nå, ser Hindawi ut å publisere en stor andel av disse problematiske artiklene. Og siden vi har et velfungerende kanalregister i Norge, kan vi bruke dette for å sanksjonere Hindawi, sier han.

Skal presentere forskningen

Vidar Røeggen, seniorrådgiver i Det nasjonale publiseringsutvalget, sier det er stor interesse for det arbeidet Morten Oksvold har gjort i utvalget.

- Derfor er han også invitert til vårt neste møte 16. mars. Her vil han holde en presentasjon for utvalget og vise hvordan han har jobbet med analysering av forskningsartikler og identifisering av manipulering og falsifisering av data. Han vil også berøre bekymringsmeldinger til tidsskrifter og forlagshus i sin presentasjon, sier Røeggen.

Det nasjonale publiseringsutvalget vil ta stilling til videre saksbehandling av kommentarene i brevet etter møtet 16. mars.