Disse har søkt om å bli rektor ved NTNU

En søker er unntatt offentlighet og to kandidater fra svenske universiteter er blant søkerne som ikke har vært kjent tidligere. Fra NTNU kommer de tre som allerede har blitt offentliggjort i UA.

NTNUs rektorkappe, med tilhørende smykke, henger klar i påvente av ny ansettelse.
Publisert Sist oppdatert

Nå er lista over søkere til stillingen som rektor ved NTNU offentliggjort. Som UA har meldt tidligere står navnet på tre NTNU-ledere der. Konstituert rektor Tor Grande, dekan ved ØK, Monica Rolfsen og dekan ved NV, Øyvind Gregersen.

Det er en av søkerne som har fått sitt navn unntatt offentlighet. 

I tillegg er det blant annet to universitetsledere fra Sverige. Noel Holmgren leder Institutionen för akvatiska resurser ved Sveriges lantbruksuniversitet. Jan Gulliksen er professor og visepresident for digitalisering ved Kungliga Tekniska högskolan.

Skal etter planen ansettes i mai

NTNUs styre har oppnevnt et innstillingsutvalg som skal vurdere søkerne og gi sin anbefaling til styret. Det er styret ved NTNU som gjør endelig beslutning om ansettelse. 

Det skal etter planen skje i et styremøte 15.mai.

I utvalget sitter fra styret selv: styreleder Remi Eriksen styrerepresentantene Ingrid Bouwer Utne og Bjørn Skallerud. Fra tjenestemannsorganisasjonene: Eirin Marie Skjøndal Bar (Tekna) og Thomas Ferstad (NTL) og studentrepresentant Didrik Nohre Lønvik.

UA arrangerer offentlige rektordebatter

Før den tid arrangerer Universitetsavisa en serie med rektordebatter. Der vil vanlige NTNU-folk få muligheten til å stille spørsmål til flere av kandidatene. 

Tor Grande, Monica Rolfsen og Øyvind Gregersen har bekreftet at de kommer på den første, som handler om NTNU og studentene. Den foregår i Storsalen på Studentersamfundet førstkommende tirsdag klokka 19.00.

Disse har søkt

Navn Alder Nåværende stilling Kommune Kjønn
Farah Rizwan32LærerPakistanKvinne
Edward Storlien23StudentTrondheimMann
Ole Aamot46LokasjonsberegnerOsloMann
Tobias Kokkin25StudentTrondheimMann
Monica Rolfsen57DekanTrondheimKvinne
Øyvind Gregersen53DekanTrondheimMann
Søker unntatt offentlighetMann
Tor Grande60Konstituert rektorTrondheimMann
Noel Holmgren61Prefekt/forskningslederSverigeMann
Jan Gulliksen58ProfessorSverigeMann

Følg UA på Facebook og Instagram.