Mer til grønn forskning, men ingenting ekstra til studenter i statsbudsjett

Økt studiestøtte og penger til Fellesløftet var to av punktene SV ikke fikk med i budsjettavtalen.

Studentene må vente enda et år før det eventuelt kommer ekstra studiestøtte over statsbudsjettet.
Studentene må vente enda et år før det eventuelt kommer ekstra studiestøtte over statsbudsjettet.
Publisert

Mandag kveld ble det annonsert at SV har kommet til enighet med regjeringspartiene Ap og Sp om statsbudsjett for 2022. Selv om SV i sitt alternative budsjett hadde en del punkter om høyere utdanning, er det ikke mange punkter som overlevde forhandlingen.

40 millioner skal gå til grønn forskning ved universiteter og høyskoler. Dette medfører på den andre siden kutt i petroleumsforskning på 21 millioner og redusert støtte til petroleumsprosjekter gjennom Innovasjon Norge på 22 millioner kroner.

SV sa at de i sitt budsjett ønsket å komme Forskningsrådet til unnsetning med 400 millioner kroner. Rådet avlyste en rekke utdelinger etter det viste seg at de ikke ville få 500 millioner kroner de hadde ventet over statsbudsjett. Fra forskning og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe fikk de beskjed om å finne pengene innenfor sitt eget budsjett. Det virker det også som de må.

- Det har en konsekvens å love bort penger man ikke har, sa statsråden.

Les mer om den nye regjeringens opprinnelige tilleggsforslag til statsbudsjett: Mer til desentralisert utdanning, mindre til resten.

UiT truet med å trekke seg fra ordningen uten finansiering. NTNU sa på sin side at de var innstilt på videre deltakelse.

På den andre siden skal Forskningsrådet og Enova forvalte en 120 millioner kroners satsning på hydrogen.

Det skal også kuttes 20 millioner ekstra i konsulenttjenester. Det var allerede lagt opp til kutt på dette punktet, men dette kommer altså i tillegg.

- Løftebrudd, sier NSO.

SV ønsket seg en opptrapping i studiestøtten, men heller ikke det overlevde forhandlingene mellom partiene.

- Vi foreslår 1,3G i vårt alternative statsbudsjett som første del i en opptrapping av studiestøtten, sa Freddy Andre Øvstegård, utdanningspolitisk talsperson i SV til Universitetsavisa da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett.

De la opp til en økning på 355 millioner kroner, og med det en studiestøtte på 1,3G, eller snaue 140.000 kroner årlig. Norsk studentorganisasjon har vedtatt at de vil ha studiestøtten opp på 1,5G, eller snaue 160.000 kroner. Leder for NSO, Tuva Todnem Lund kaller det et løftebrudd.

Tuva Todnem Lund er skuffet over at det heller ikke i denne runden om statsbudsjett har blitt økt studiestøtte.
Tuva Todnem Lund er skuffet over at det heller ikke i denne runden om statsbudsjett har blitt økt studiestøtte.

– Ap, Sp og SV leverer ikke på løftene sine til studentene. De velger å ikke gjøre noe for å bedre studentenes økonomiske situasjon. Dette er langt unna det vi forventet av dem, sier leder av Norsk studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund ifølge en pressemelding.

Ap og Sp gikk til valg på å øke studiestøtten, mens Sp skulle øke studentenes kjøpekraft. SV var mest offensive, og lovte en økning på over 75 000 kroner i året. I SV sitt alternative statsbudsjett foreslo de en økning av studiestøtten på rundt 12 000 kroner i året som en start. Resultatet ble null kroner, skriver NSO videre.

– Studentene har hatt skyhøye forventninger til partiene. Det var skuffende da Ap og Sp valgte bort studentene i sitt budsjett, men vi har siden det hatt troen på SV som et tydelig opposisjonsparti. Resultatet var langt unna det vi forventet, sier Tuva Todnem Lund videre.

Fagforeningen YS er bredt sett fornøyd med budsjettet men er kritisk til at ABE-kuttene videreføres i 2022.

- Det er opprørende at flertallspartiene ikke prioriterer å sende ABE-reformen til skroting, sier YS-leder Erik Kollerud.