Arkeologer skal gjøre utgravinger for 7,3 mill før campusutbyggingen

Et leirras ved Elgeseter gård kan ha tatt med seg forhistoriske gjenstander som fortsatt ligger bevart under leira. Nå skal arkeologene ved Vitenskapsmuseet grave fram spor både her og andre steder på campus. 

I dette området ved Høgskoleveien ligger et spennende arkeologisk område, ifølge prosjektleder Merete Moe Henriksen. Utgravingene skal foregå i det grønne og det gule feltet til høyre på bildet.
I dette området ved Høgskoleveien ligger et spennende arkeologisk område, ifølge prosjektleder Merete Moe Henriksen. Utgravingene skal foregå i det grønne og det gule feltet til høyre på bildet.
Publisert

Før campusutbyggingen kan starte, må det gjøres arkeologiske utgravinger flere steder på campus. 

Statsbygg har nå bestilt arkeologisk utgravning av kulturminner innenfor disse planområdene. Tilsammen vil utgravingene koste 7,3 millioner kroner.

Prosjektleder Merete Moe Henriksen ved NTNU Vitenskapsmuseet skal lede arbeidet med utgravingene.
Prosjektleder Merete Moe Henriksen ved NTNU Vitenskapsmuseet skal lede arbeidet med utgravingene.

NTNU Vitenskapsmuseet har ansvaret for å gjøre utgravingene. Det skal graves ut i tre områder, forteller prosjektleder Merete Moe Henriksen ved NTNU Vitenskapsmuseet. I disse tre områdene har fylkeskommunen funnet spor som de mener det er viktig å se nærmere på før ny campus skal bygges her.

- Det ene feltet er ved Elgeseter gård, og går også litt over i Høgskoleparken, forteller Henriksen. 

Dette feltet er spennende, synes hun. 

Utgravingene skal foregå i det grønne og det gule feltet til høyre på bildet, som ligger langs Høgskoleveien.
Utgravingene skal foregå i det grønne og det gule feltet til høyre på bildet, som ligger langs Høgskoleveien.

- Vi vet jo aldri helt hva vi finner før vi starter, men her har det gått flere leirras i hundreårene før Kristus. Og leirras synes jo vi arkeologer er spennende, da. Slike katastrofer må ha hatt store konsekvenser for forhistoriske samfunn, og det er derfor viktig for oss å få kartlagt når rasene gikk, sier Henriksen.

Hun sier rasene kan ha tatt med seg forhistoriske gjenstander, samtidig som leira også kan ha forseglet spor etter bosetning og graver. 

- Undersøkelser av slike områder kan derfor gi oss ny og viktig informasjon om fortida, sier hun.

Arbeidet her er beregnet å koste 3 525 820 kroner.

Må grave opp parkeringsplassen

Det andre området som skal graves ut ligger ved Hesthagen. 

- Det er på parkeringsplassen ved Hesthagen, så her må vi opp med asfalten. Her har arkeologene tidligere funnet spor helt tilbake til bronsealderen, 800-500 år før Kristus. Dette er noen av de eldste sporene av jordbruksbosetning vi har funnet i denne delen av Trøndelag, sier Henriksen. 

I dette skraverte området, på parkeringeplassen i Hesthagen, skal arkeologene se om de finner spor fra bronsealderen.
I dette skraverte området, på parkeringeplassen i Hesthagen, skal arkeologene se om de finner spor fra bronsealderen.

Totalkostnaden er her beregnet til 3 205 000 kroner. 

Det siste utgravingsområdet ligger faktisk rett bak Hovedbygningen.

I dette gulskraverte området rett bak Hovedbygningen vil arkeologene også lete etter spor, før Statsbygg får lov til å starte utbygningene.
I dette gulskraverte området rett bak Hovedbygningen vil arkeologene også lete etter spor, før Statsbygg får lov til å starte utbygningene.

- Det er et lite område på plassen der, hvor man har funnet spor etter en såkalt hulvei, som går nedover mot elva, forteller Henriksen.

Dette arbeidet er beregnet til å koste 632 963 kroner

Alt som blir funnet, skal dokumenteres og analyseres. Utgravningene skal gjøres i sommer og vil holde på til litt utpå høsten. Deretter blir områdene gjort åpne for utbygging. 

- Ingen stor risiko for forsinkelser

Kommunikasjonsdirektør Mette Siri Brønmo sier kostandene inngår i den totale kostnadsrammen som er bevilget til campussamlingsprosjektet. 

- Hva skjer om arkeologene gjør viktige funn her - kan utgravingene bli dyrere, eller kan campusprosjektet bli forsinket?

- I alle byggeprosjekter er det heftet noe usikkerhet knyttet til grunnarbeid, ikke minst når vi har med kulturminner og arkeologiske utgravinger å gjøre. Arkeologiske myndigheter har imidlertid gjennomført forhåndskartlegging og det er ikke flagget noen stor risiko for forsinkelse knyttet til dette arbeidet, sier Brønmo. 

Følg UA på Facebook og Instagram.