UiO-ansatte får 7000 kroner til dekning av hjemmekontor

De får godtgjørelsen for å dekke merutgifter med hjemmekontor.

GLADNYHET: Universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved UiO kunngjør i dag gladnyheten om at alle ansatte i over 20 prosent stilling får en hjemmekontorkompensasjon på 7000 kroner. (Arkivfoto)
Publisert

Pengene utbetales i slutten av april og går til ansatte i aktivt arbeidsforhold som er tilsatt i en stilling som utgjør mer enn 20 prosent.

Store deler av UiOs ansatte har vært på hjemmekontor i løpet av pandemien, i henhold til gjeldende nasjonale og lokale påbud. Som kompensasjon for elektroniske kommunikasjonstjenester og andre merutgifter ved hjemmekontor, har UiO besluttet å gi en engangsytelse på 7000,- kr brutto. Det opplyser UiO på sine nettsider og i en epost til Uniforum.

– Våre ansatte har tatt sin del av koronadugnaden og gjort en iherdig innsats fra hjemmekontor. UiO har forsøkt å legge til rette for en god arbeidshverdag hjemme gjennom ulike digitale tilbud og tilgang på fysisk utstyr, men vi er også klar over at situasjonen har medført ekstra utgifter for mange. Derfor har vi besluttet å gi denne kompensasjonen, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Siden hensikten er å kompensere ansatte for hjemmekontorsituasjonen, gis ytelsen til ansatte med et aktivt arbeidsforhold med stillingsbrøk på over 20 prosent. Dette innebærer at professor II, andre ansatte med 20 % stilling eller mindre, samt ansatte i permisjon ikke vil motta ytelsen. Timelønnede og oppdragstakere omfattes ikke av ordningen. Utbetalingen er skattepliktig og innberetningspliktig, presiseres det i saken på UiOs nettsider.