Har tildelt rekrutteringskontrakter for 20 mill. til eksterne konsulenter

Moen-utvalget ønsker mindre bruk av eksterne ved lederansettelser, og kritikken mot konsulentene har haglet i forbindelse med tidligere ansettelsesrunder. Likevel har NTNU nå signert nye avtaler for oppmot fire år.

Avdelingsdirektør Arne Kr. Hestnes forteller at NTNU vil se på bruken av eksterne konsulenter ved ansettelser når Moen-utvalget har levert sin innstilling.
Publisert Sist oppdatert

Jefferson Wells (tidligere Experis) og Search House skal ta seg av rekrutteringen til toppstillinger ved NTNU de neste to årene, med mulighet for forlengelse to ganger ett år, ifølge en kunngjøring i Database for offentlige innkjøp.

Totalt har anskaffelsen en verdi på 20 millioner kroner eksklusive moms som fordeles likt mellom de to tilbyderne.

Dette til tross for at Moen-utvalget tidligere i år noterte «færre konsulenter» som et hovedpoeng fra arbeidet deres så langt.

- Bruken av eksterne konsulenter ble diskutert, og jeg tolker diskusjonen i retning av at flere i arbeidsgruppen ønsker redusert bruk av eksterne konsulenter, eksempelvis knyttet til referansesjekk og formidling av disse til innstillingsutvalg. Dette bør gjøres av ansatte ved NTNU, sa utvalgsleder, og Tekna-nestleder, Øystein Moen etter at utvalget hadde hatt sitt første møte.

Universitetsavisa har vært i kontakt med Moen om de nye kontraktene, men han ønsker ikke å kommentere disse.

Hestnes: Ikke bundet til å bruke eksterne

Avdelingsdirektør Arne Kr. Hestnes i HR- og HMS-avdeligen forteller at det at de nå har signert nye rammeavtaler ikke er ensbetydende med at konsulentbruken vil fortsette som før, eller øke for den saks skyld. Å signere en rammeavtale på 20 millioner betyr ikke at en må leie inn konsulenter for 20 millioner.

- Når Moen-utvalget kommer med sin innstilling må vi vurdere det som står der og se om ting kan gjøres annerledes fremover, sier Hestnes.

Men at noe konsulentbruk vil være nødvendig virker temmelig sikkert. Spesielt hvert fjerde år når alle ledere fra instituttledere til rektorat skal rekrutteres.

- NTNU har en topp i bruk av eksterne i denne ene ansettelsesrunden sett i forhold til det vi bruker de neste tre årene. Det er en svært stor runde med ansettelser som vi aldri hadde klart med den bemanningen vi har, verken sentralt eller på fakultetene.

Hestnes forteller at det også har en tendens til å hope seg opp på andre tidspunkt, og at det gjerne er da de eksterne kalles inn for å hjelpe til.

- Det er ikke slik at vi alltid har stor nok intern kapasitet til å ta unna alt som kommer inn av rekrutteringssaker, og da ender den som skal rekruttere ofte med å måtte velge mellom å vente en måneds tid eller å hente inn ekstern hjelp, sier avdelingsdirektøren og understreker at det er hjelp til å gjennomføre prosessen som leies inn, ikke konsulenter som skal ta avgjørelser.

- Jeg ser at konsulentene blir kritisert for å ikke kjenne NTNU godt nok, men da må en huske at det er NTNUere som står som eier av prosessene og som tar beslutningene. I tillegg har de som kommer utenfra gjerne et helt annet nettverk og en oversikt over potensielle eksterne kandidater som vi ved NTNU ikke har, noe som vil være en fordel til stillinger med få søkere.

Strategiske mål og effektiv drift

I beskrivelsen skriver NTNU at de ønsker «å inngå rammeavtale med rekrutteringsfirma med hovedformål å rekruttere ledere, høyt kompetent teknisk-administrativt personale og fageksperter til stillinger sentralt, ved fakultet og institutt.»

NTNU skriver også at målet med anskaffelsen er at «NTNU skaffer seg lederkompetanse og teknisk-administrativ kompetanse på høyt nivå som bidrar til at institusjonen når sine strategiske mål og drives effektivt og innenfor rammene av overordnet regelverk.»

Har høstet kritikk

Bruken av eksterne konsulenter ved ansettelser har tidligere høstet krass kritikk. Arve Hjelseth skrev i en ytring i april at eksterne konsulenter har for liten innsikt i hva som særpreger et universitet.

Også hans kollega ved Institutt for sosiologi, styremedlem Aksel Tjora, har uttalt seg kritisk om bruken av konsulenter ved ansettelse. Han mener de har for stor makt i kraft av at det er deres arbeid som danner grunnlaget for innstillingsutvalgets arbeid.

- Hvilken rolle konsulenten egentlig har, er også lukket for oss andre. Den kan synes som en ren sekretær, men er mye mer enn det. Du anvender noen businessaktige ferdighetstester som er helt meningsløse for akademisk virksomhet, og en slags personlighetstest som jeg heller ikke ser helt relevansen av. Og det er konsulenten selv som legger fram testresultater til utvalget og tolker disse, sa Tjora til Universitetsavisa i april.

Også fagforeningene har tidligere vært kritiske til bruken av eksterne konsulenter.

- Min erfaring er at kvaliteten på disse tjenestene er mildt sagt varierende. Noen konsulenter er ikke klar over søkernes rettigheter, de opplyser ikke om søkerlista og intervjuene blir dominert av den eksterne konsulenten, har NTLs nestleder Thomas Ferstad tidligere uttalt til Universitetsavisa.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.