Ytring:

Dare not to disrupt!

En salig blanding av selvfølgeligheter og til dels hårreisende påstander, skriver Arve Hjelseth. Han reagerer på foredraget til Sylvia Schwaag Serger på NTNUs ledersamling torsdag.

Lederskap, strategi og visjon er svaret, uansett hva spørsmålet er. Vi må for all del ikke få drive med vårt, skriver Arve Hjelseth.
Publisert Sist oppdatert

Generelt har jeg tillit til ledelsen ved universitetet. Jeg opplever de jeg relativt regelmessig forholder meg til som åpne, lyttende og interesserte. De plager meg dessuten ikke unødig. Det siste er en undervurdert egenskap hos en leder, i hvert fall ved universitetet. Jeg pleier å si at den største trusselen ikke er for dårlig ledelse, men for mye ledelse.

De fleste av oss er nemlig relativt selvgående. Vi yter best om vi ikke eksponeres for altfor mange tunge endrings- og omorganiseringsprosesser. I motsetning til mange ledere er vi heller ikke spesielt interessert i slike prosesser. For oss er de stort sett tidstyver.

Derfor er det kanskje ikke så stor grunn til å bli bekymret når jeg leser i Universitetsavisa om foredraget Sylvia Schwaag Serger holdt for NTNUs ledersamling. Jeg har tillit til at lederne tar foredraget med en klype salt. Men jeg kan ikke fri meg fra tanken om at en slik salig blanding av selvfølgeligheter og til dels hårreisende påstander kanskje er noe de oppfordres til å ta med seg videre når de legger planer for årene som kommer.

Bør lytte kritisk

De fleste av oss kan vel ennå bare ane de enorme menneskelige, sosiale og ikke minst økonomiske kostnadene som følger av den globale pandemien. I foredraget pekes det imidlertid på «både positive og negative» utslag av krisen, og «mange positive trekk». Serger viser også til Times Higher Education, som har spurt om dette er krisen høyere utdanning trenger. Hun kunne like gjerne sagt at man må knuse noen egg for å lage omelett.

Digitalisering, sier Serger, krever en «tydelig visjon, strategi og handling, altså lederskap ved universitetene». Og ikke minst: Dare to disrupt and do it now! Nettopp. Lederskap, strategi og visjon er svaret, uansett hva spørsmålet er. Vi må for all del ikke få drive med vårt. Denne – unnskyld uttrykket – vanvittige ideen er en trussel mot både jobbautonomi og mot forskning og undervisning av høy kvalitet.

Selv om en del digitaliseringsprosesser har gått raskere som følge av krisen, bør vi være på vakt mot ulike interessers forsøk på å utnytte pandemien til sine egne formål, enten de er ideologiske eller økonomiske. Det popper nå opp et utall profeter som spår om fremtiden. Som universitet bør vi lytte ytterst kritisk.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.